Přes občasné deště voda v řekách chybí. Průtoky klesají i pod třetinu červencových hodnot

Stav sucha nebo podnormální stav, tak vypadá situace uprostřed července na vodních tocích v povodí Moravy. Průtoky v řekách se pohybují nejčastěji v rozmezí mezi 15 až 50 % dlouhodobých průměrných červencových hodnot. Na většině vodních toků neteče ani polovina obvyklých měsíčních hodnot.  

Zatímco si v letošním roce připomínáme dvacet pět let od ničivých povodní na Moravě a dvacet let od povodní v Čechách, naplno se projevuje opačný hydrologický extrém – sucho. Průtoky většiny významných vodních toků v moravní části povodí Moravy nedosahují ani třetiny průměrných hodnot pro měsíc červenec. Morava v Olomouci a Oskava v Uničově jsou na 30 % dlouhodobého měsíčního průměru, Romže ve Stražisku je na 22 %, Olšava v Uherském Brodě je na 14 %, Vsetínská Bečva v Jarcové na 15 %, Dřevnice ve Zlíně na 12 %, Rožnovská Bečva v Rožnově pod Radhoštěm dokonce na 3 % dlouhodobého měsíčního průměru. Sucho v moravní části povodí je zaznamenáno na 17 měřicích profilech.

Stav v povodí Dyje zlepšují přehrady

Povodí Dyje je na tom lépe. Důvodem je soustava vodních nádrží, které nadlepšují průtoky v řekách pod nádržemi. Průtoky se pohybují mezi 20 a 60 %. Jihlava v Ivančicích je na 58 %, Dyje v Trávním Dvoře a Svratka ve Veverské Bítýšce na 44 %, Svitava v Bílovicích nad Svitavou na 36 % a Rokytná v Moravském Krumlově na 24 % dlouhodobého měsíčního průměru. Sucho v povodí Dyje hlásí jen 3 měřicí profily.

Jednou z hlavních příčinou tohoto stavu je jev, který se nazývá evapotranspirace. I když se nám zdá, že relativně prší a v řekách by měl být dostatek vody, není tomu tak. Vysoké teploty způsobují velký odpar vody z území a zvyšují nároky vegetace na vodu. Jinými slovy to, co spadne v podobě srážek, se velmi rychle odpaří. Co se neodpaří, spotřebují rostliny. Do řek se dostává velmi malé množství vody. Další vodu navíc zachytává nenasycený půdní profil,“ vysvětluje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Srážky se podařilo vodohospodářům zachytit v některých vodních nádržích. Celkem se ve vodohospodářské soustavě podařilo zachytit 6,5 mil. m3 vody. „Na počátku července bylo více srážek, proto jsme mohli částečně doplnit zásoby vody v nádržích. Od minulého týdne už opět nadlepšujeme a dotujeme vodní toky vodou z vodních nádrží,“ dodává Gargulák. Naplněnost vodních nádrží ve správě Povodí Moravy se pohybuje mezi 70 a 100 %.  Vodní nádrže Letovice a Plumlov mají sníženou hladinu z důvodu probíhající rekonstrukce.

Přečtěte si  Brněnská diecéze představuje jako první úřad svého druhu novou vizuální identitu a moderní přístup ke komunikaci

Vzhledem k tomu, že se v nejbližších dnech neočekávají výraznější srážky, předpokládáme, že stavy na vodních tocích budou nadále setrvalé nebo mírně klesající. V místech výskytu bouřek může dojít k mírnému rozkolísání hladin vodních toků.

Autor: red Zdroj a foto: Povodí Moravy s.p.

Doporučujeme


1 Comment

 1. “Nejvíce vody kromě lesa zadržuje mokřad, ne volná vodní plocha, která se rychle odpařuje. V ČR se musíme pokusit obnovit malý vodní oběh, to se nám v současné krajině nepodaří. Máme obrovské tepelné ostrovy, spoustu asfaltu a zastavěné plochy bez zeleně.”

  “I kdyby tu zůstaly stejné srážky jako v minulosti, stejně se budeme dostávat do problémů, protože se víc vody vypařuje – až o 40 procent. Přestanou téct řeky, přehrady přestanou plnit svoji funkci.”

  To je jeden z mých argumentů proti Zlínem prosazované vodní nádrži Vlachovice.
  Když nebude pršet, nádrž se nenaplní – a co se naplní, zase se rychle odpaří.

  “Klimatická změna postupuje velice rychle, je narušený jet stream, tedy proudění vzduchu v atmosféře ze západu na východ. Zároveň je Golfský proud v Atlantickém oceánu zpomalený o 15 procent.”

  “Změnil se průběh vanoucích větrů, dnes je chaotický.
  Dostává se k nám suchý vzduch například z Afriky a vysušuje více, než předpokládaly klimatické modely. A když už k nám přichází srážky například z Atlantiku, jdou mnohem více z jihu a musí přejít Alpy. Dostali jsme se do srážkového stínu Alp, to nikdy předtím nebylo. Nedostane se k nám proto tolik vody. A když už něco přijde, je to voda ve vyšších sférách. Kapky padají z větší výšky, mají větší energii a způsobují větší erozi”.
  A v neposlední řadě obří německé a britské větrné farmy v Severním moři narušují proudění v malých výškách – ale o tom se nesmí psát, protože je to “eko” a “obnovitelná energie”. Nějak ale ekologové pozapomněli na zákon zachování energie – když energii větru odeberete, tak o kus dál bude chybět …
  Zdroj:
  “Anglický trávník je pro krajinu smrtící, varuje ekolog. Radí změnit Česko v zahradu”
  https://zpravy.aktualne.cz/domaci/anglicky-travnik-je-pro-krajinu-smrtici-varuje-ekolog/r~419c8e5cffe411ec8b4e0cc47ab5f122/

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*