Fejetony Františka Synka

FEJETON: Příběh starého skla

Skrývaly se za hambálkem u štítu střechy, v zaprášeném a pavučinami propleteném tmavém koutě. V tom nedůstojném a špinavém prostředí živořily dlouhá desetiletí. Jako již nepotřebné je tam odložil starý hospodář.  Kdysi byly součástí života jeho rodiny a vystavovaly v odiv svůj tvar i obsah na mnoha rodinných slavnostech. Ve špíně se tísnila nevelké skupina sklenic a skleniček různých tvarů. […]