Bečva
Zprávy

Rozsáhlá revitalizace vrátí části Bečvy přírodní ráz a zvýší ochranu před záplavami

Povodí Moravy zahájilo rozsáhlou revitalizaci části toku Bečvy před Hranicemi na Moravě. Stavební akce vtiskne více než třem kilometrům koryta řeky u obcí obcí Černotín, Ústí a Skalička zcela novou tvář. Dojde až k trojnásobnému rozšíření koryta toku, čímž bude vytvořeno typické široké a mělké koryto vodního toku. Projekt snižuje povodňové ohrožení obcí, revitalizuje krajinný ráz, vrací do řeky chybějící biotopy a stanoviště pro rostliny a živočichy. […]