Rozsáhlá revitalizace vrátí části Bečvy přírodní ráz a zvýší ochranu před záplavami

Bečva
Bečva

Povodí Moravy zahájilo rozsáhlou revitalizaci části toku Bečvy před Hranicemi na Moravě. Stavební akce vtiskne více než třem kilometrům koryta řeky u obcí Černotín, Ústí a Skalička zcela novou tvář. Dojde až k trojnásobnému rozšíření koryta toku, čímž bude vytvořeno typické široké a mělké koryto vodního toku. Projekt snižuje povodňové ohrožení obcí, revitalizuje krajinný ráz, vrací do řeky chybějící biotopy a stanoviště pro rostliny a živočichy.

Hlavní motivací k revitalizaci toku Bečvy formou přírodně blízkého říčního toku je snaha navázat na již realizovaná a připravovaná protipovodňová opatření na Bečvě a ochrana Ústí i dalších obcí v oblasti před povodněmi. Revitalizační opatření tak vhodně doplňují protipovodňový efekt připravovaného vodního díla Skalička.

Oblast Ústí a níže položených obcí je ohrožována už při průtocích tzv. pětileté povodně. Zvolené řešení vychází z přirozeného vinutí řeky Bečvy a zajistí, aby tok zůstal otevřen pro další samovolný přirozený vývoj. „Dalším efektem bude posílení místního ekosystému a omezení šíření nepůvodních druhů. Úpravou dojde také ke zlepšení podmínek při chodu ledů v toku a tedy k dalšímu snížení povodňového ohrožení obcí,“ vysvětluje význam revitalizace generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Řeka se přiblíží své původní podobě

Práce budou probíhat na toku v délce 3,4 km. Stávající koryto bude rozšířeno z 30 na 50 – 70 metrů a přímo navazující pozemky budou sníženy do podoby běžně zaplavované nivy. Její sklon je navržen tak, aby došlo k samovolnému vytlačení ledů z koryta a omezení ledových zátaras.

Vlastně není úplně pravda, že řeka dostane novou tvář, při návrhu jsme totiž vycházeli z podoby řeky, jakou měla před vodohospodářskými úpravami. Hlavními stavebními činnostmi v rámci prováděné revitalizace Bečvy jsou zemní práce a vegetační úpravy jako ohumusování, zatravnění a doprovodná výsadba. Díky návratu přirozeného režimu bude řeka Bečva lépe hospodařit se štěrky, které nám dříve způsobovaly nemalé problémy, zejména na níže ležících úsecích řeky ve městech,“ popisuje projektový manažer David Veselý. 

Pozemky v bezprostředním okolí budou začleněny do pásma vodního toku, a řeka si bude moci přirozeně tvořit podobu koryta. Vzniknou také dvě mělké neprůtočné tůně sloužící jako lokální biotop.

Realizační náklady představují 318 mil. Kč. Financováni zajistí Evropský fond pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. Stavební práce potrvají do dubna 2022. 

Přečtěte si  Přeshraniční spolupráce v boji proti komárům: Břeclav se chce spojit s Rakušany i Slováky

V plánu je také obnova říčního ramene

V současné době probíhá také projektová příprava obnovy říčního ramene Bečvy u obce Ústí. Tato akce je dalším dílkem ve skládačce přírodě blízkých opatření na řece Bečvě. Povodí Moravy, s. p. tak pokračuje v programu ozdravování krajiny. Ten spočívá v revitalizaci vodních toků, přípravě přírodě blízkých protipovodňových opatření a zajišťování migrace vodních živočichů.

Autor: alka Zdroj a foto: Povodí Moravy, s.p.

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*