Věda a technika

Zelená revoluce na vinicích: Moravští vinaři objevují kouzlo odolných PIWI odrůd

Snaha o maximální využívání ekologických postupů při pěstování révy vinné, šetrná a udržitelná péče o půdu a zlepšení ekonomické rentability vede k stále většímu zájmu o odolné PIWI odrůdy. Podle nového průzkumu Vinařské unie se touto cestou vydává stále více velkých moravských pěstitelů a plocha vinic osázených PIWI odrůdami se za poslední desetiletí zpětinásobila. […]