Zprávy

Povodí Moravy dokončilo obnovu dalšího vodního díla. Nádrž Skalice je téměř napuštěná

Pracovníci Povodí Moravy úspěšně dokončili renovaci vodní nádrže Skalice, která se nachází v blízkosti Boskovic, a nyní probíhá její napouštění. Renovace vedla k obnovení kapacity nádrže, zvýšení schopnosti zadržovat vodu v krajině a k vylepšení ekologických funkcí nádrže. V rámci oprav byly zrekonstruovány i funkční části, provedeno čištění přítoků a odstraněny sedimenty z nádrže, kde byl navíc vytvořen nový ostrov. […]