Zprávy

Morava se vrací do názvů institucí, z celostátních ale mizí

Morava působí jako silná značka, ke které se postupně vracejí soukromé i veřejné organizace. Svědčí o tom i nedávné přejmenování jihomoravského krajského vzdělávacího střediska na Vzdělávací institut pro Moravu. Českomoravská záruční a rozvojová banka byla naopak přejmenována na Národní rozvojovou banku. […]