Tři pruhy nestačí, spolek prosazuje D43 v plnohodnotné verzi

Spolek pro výstavbu dálnic D35 a D43 jednal s ředitelem ŘSD.

Silnice I/43 představuje klíčovou infrastrukturu, která po dokončení propojí Brno se severozápadní částí Moravy. V nové dokumentaci se objevila tříproudová silnice namísto dříve plánované čtyřproudové. Spolek pro výsavbu dálnic D35 a D43 proto pozval na jednání ředitele silničářů.

Silnice I/43 je rozdělena do tří úseků. Nejpokročilejší z nich je úsek Bořitov – Svitávka. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v současné době zpracovává dokumentaci pro územní rozhodnutí s tím, že by do konce letošního roku měla být projednána. Na začátku příštího roku proto chce zažádat o vydání územního rozhodnutí a začít s přípravou dokumentace pro stavební povolení.

Trasování od Brna již obsahují schválené Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje a ŘSD v tuto chvíli zpracovává technickoekonomickou studii, která se zabývá vedením trasy v oblasti Bystrce a brněnské přehrady.

“Jedná se o velmi složité území. Je zde velký odpor proti této trase a očekáváme proto, že projednání v tomto případě nebude vůbec jednoduché. Musíme také zmapovat nejenom veškeré vlivy na životní prostředí, ale také zda je stavba ekonomicky efektivní, protože varianta schválená v ZUR počítá s tunely. Studii bychom měli mít hotovou počátkem příštího roku a následně budeme hledat konsenzus s občany a také se zastupiteli Bystrce a Brna tak, abychom mohli pokračovat v přípravách této stavby,” uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Chceme zvrátit rozhodnutí centrální komise

V případě severní části I/43 od Svitávky směrem k D35 by podle rozhodnutí centrální komise Ministerstva dopravy měla být využita stará “Hitlerova dálnice” s tím, že by měla mít pouze tři pruhy. “ŘSD v současné době bude zpracovávat další podklady pro zpracování dokumentace EIA a posléze i dokumentace pro územní rozhodnutí. Netajím se ovšem tím, že s variantou tří jízdních pruhů nesouhlasím a z mého pohledu se jedná o strategicky špatné rozhodnutí, se kterým se neztotožňuje ani samotné ŘSD,” kritizoval předseda Spolku Martin Kolovratník.

Na základě rozhodnutí členů Spolku byl pověřen, aby svolal pracovní jednání s ministrem dopravy Karlem Havlíčkem. Cílem tohoto jednání bude zvrácení rozhodnutí centrální komise a úprava na klasickou čtyřpruhovou variantu. Trasa by měla být projektována v kategorii čtyřpruhů.

Přečtěte si  Veletrh URBIS 2024 se zaměří na zavádění inovací v oblasti veřejné správy, energie a dopravy
Komunikace 43
Plánovaná trasa D43 z Brna na Moravskou Třebovou

D35 je v porovnání s přípravami I/43 v podstatně pokročilejším stádiu příprav. První dva dálniční úseky Opatovice – Časy – Ostrov o celkové délce 27 kilometrů jsou ve výstavbě s tím, že 12 kilometrů bude zprovozněno v letošním roce. V letošním roce by mělo dojít i ke zprovoznění opatovické estakády, která byla postavena již v roce 2016, ale dosud nemohla být zprovozněna. V příštím roce chce ŘSD zprovoznit zbývajících 15 kilometrů z obce Časy až po Ostrov tak, aby řidiči mohli využívat všech 27 kilometrů nové dálnice.

Komunikace 43 je označení budoucí dálnice či silnice 1. třídy, která má spojit Brno s Moravskou Třebovou. Měla by převzít dopravní zátěž silnice I/43, která je pro svou vytíženost a počet nehod nazývaná „silnicí smrti“. Dálnice v úseku dříve plánované D43 je rozestavěna rovných 80 let. Je tak s trochou nadsázky nejdéle rozestavěnou dálnicí na území ČR. Její výstavba byla započata v roce 1939.

Zdroj a foto: Spolek pro výstavbu dálnic D35 a D43, ŘSD

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*