U Nedakonic vzniknou mokřady, úpravy přivedou vodu do Morávky

Důležitý vodohospodářský uzel ústící do řeky Moravy projde revitalizací.

Vodohospodáři z Povodí Moravy zahajují revitalizaci vodohospodářského uzlu v Nedakonicích. Jejím cílem je zabránit zanášení koryta Dlouhé řeky splaveninami a umožnit migraci ryb, v plánu je také vznik mokřadů a tůní. Práce začnou v průběhu července a potrvají do konce roku 2022. 

Vlivem velkého množství splavenin, které jsou neseny Dlouhou řekou, a zejména vlivem historických nevhodně provedených vodohospodářských úprav dochází na Dlouhé řece pod Nedakonicemi k neúměrně rychlému zanášení koryta, které brání průtoku vody z Dlouhé řeky do Morávky (název krátkého úseku mezi Dlouhou řekou a řekou Moravou, pozn. red.).

„Revitalizace umožní rozdělit průtoky v Dlouhé řece tak, že převážná část průtoku bude vedena odlehčením do řeky Moravy a nebude docházet k zanášení Dlouhé řeky a Morávky. V zanášeném úseku Dlouhé řeky vytvoříme meandrující kynetu a lokalitu obohatíme o mokřadní plochy a vodní tůně. Migrační prostupnost přes Nedakonický jez zajistí nový rybí přechod,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Kromě trvalého zvodnění více než sedmi kilometrů současného vysychajícího koryta Morávky, se koryto Morávky prodlouží o 200 metrů. Mezi tímto novým korytem a starým ramenem Moravy, které místní znají jako Oblůčí, Povodí Moravy vytvoří velkou mokřadní plochu. Ta bude tvořena mělkými tůněmi a dvěma ostrůvky, na které budou vysazeny stromy a keře.

„Vodní hladina v tůních bude odpovídat plavební hladině v nadjezí jezu Nedakonice a hloubka vody v tůních se bude pohybovat mezi 20 až 60 centimetry. Mokřadní plochu bude zpočátku ohraničovat oplocenka bránící vstupu osob a zvěře z důvodu bezpečnosti. Je nutné vyčkat na odvodnění a stabilizaci uloženého sedimentu. Po nezbytně nutné době bude ale oplocenka odstraněna,“ vysvětluje Gargulák.

Pro zajištění migrační prostupnosti jezu Nedakonice bude vystavěn rybí přechod, jehož prostřednictvím se dostanou ryby do vyčištěného náhonu Morávky a pak dále do nadjezí jezu Nedakonice. Rybí přechod je navržen jako obtokové otevřené koryto s příčnými obtékanými kamennými přehrážkami a výškou hladiny v korytě rybochodu 50 – 60 cm.

Záměr vítají zástupci Nedakonic

Vodohospodáři ocenili, že revitalizaci uvítali i zástupci nedalekých Nedokonic. „Jsme rádi, že se podniku Povodí Moravy podařilo tento projekt po několika letech náročných příprav dovést až k samotné realizaci. Stavba vodohospodářského uzlu v Nedakonicích má pro obec kromě ekologického přínosu také velmi významný přínos ve zlepšení protipovodňové ochrany obce a tím ke zvýšení bezpečnosti pro naše občany, říká nedakonický místostarosta Zdeněk Otrusina.

Přečtěte si  Mendelova univerzita se odvolala proti odnětí akreditací pro doktorská studia v ekonomických oborech

Postupným zanášením koryta Dlouhé řeky splaveninami totiž dochází dlouhodobě k omezování průtoku vody v dolní části jejího toku. To se významně projevuje především při povodňových průtocích, kdy kvůli špatnému odtoku vody dochází k rychlému nastoupání hladiny a ohrožení jak obecního tak soukromého majetku.

“Tyto situace se opakují téměř každoročně, především po prudkých deštích v oblasti Chřibů. Jedna z nejzávažnějších novodobých povodní se odehrála v roce 1999, kdy došlo dokonce k natržení ochranné hráze u místních rybníků. Díky novému stavebně-technickému řešení a úpravě koryta s přímým napojením na řeku Moravu by tyto problémy již v budoucnu neměly nastat,” uvedl místostarosta.

Další dlouhodobý problém, který by se realizací stavby měl vyřešit, je stávající vysoká hladina Dlouhé řeky v místě vyústění zdejší čističky odpadních vod. Dlouhodobě se totiž hladina pohybuje přibližně o 30 centimetrů výše, než bylo původně projektováno. “Tento stav brání přirozenému odtékání vyčištěné vody, a proto musíme vodu nepřetržitě přečerpávat pomocí čerpadel, což zvyšuje náklady na provoz čistírny. Obec se od počátku přípravy stavby snažila vycházet investorovi akce maximálně vstříc a mimo jiné mu odprodala část svého pozemku o výměře 1.220 metrů čtverečních, na kterém bude realizováno nové koryto, které propojí to stávající s řekou Moravou,“ doplnil Otrusina. 

Revitalizační úpravy budou trvat od července 2021 do konce roku 2022, předpokládané náklady stavebních prací jsou vyčísleny na 78 milionů korun.

Mezi další revitalizační projekty Povodí Moravy patří dokončená renaturace Moravy u Štěpánova, napojení odstavených ramen Dyje, revitalizace Baštýnského potoka u Novosedel, revitalizace Knínického potoka u Veverských Knínic či probíhající revitalizace Bečvy u Černotína a Skaličky.

Zdroj a foto: Povodí Moravy

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*