Uherské krávy ze Slovenska pomáhají s péčí o ptačí ráj na jihu Moravy

Ptačí park Kosteliska poblíž Hodonína je hotovým rájem pro vzácné druhy ptáků. Ornitologům nyní s péčí o něj pomáhají čtyři krávy uherského stepního skotu. Spásáním a rozdupáváním luk přispějí k tomu, aby se v lokalitě dařilo ptákům i dalším živočichům a chráněným rostlinám.

Mohutní přežvýkavci byli do parku u obce Dubňany převezeni ze slovenské lokality Ostrovik – ptačí oblast Senianske rybníky. Uherský stepní skot podle ornitologů významně zefektivní péči o přírodně cenné území v nivě říčky Kyjovky. „Spásáním vytvoří skvělé podmínky například pro dudky chocholaté, konipasy luční nebo bekasiny otavní,“ vysvětluje Gašpar Čamlík, jednatel Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické, která ptačí park Kosteliska spravuje.

Pozitivní účinek spásání uherským stepním skotem se ukázal právě v oblasti Senianských rybníků. Z lokality se stal hotový rájem pro ptactvo, když tu ornitologové spočítali na tři sta druhů ptáků.

„Uherský stepní skot jsme na Senianske rybníky dovezli v roce 2014 z Maďarska, kde je toto plemeno původní. Ukázalo se, že spásání luk velkým dobytkem je nejefektivnější a trvale udržitelný nástroj pro péči o chráněná území, který nelze nahradit žádnou mechanizací,” uvedl Matej Repel ze Slovenské ornitologické společnosti, která v ptačí oblasti Senianske rybníky vlastní a díky projektu LIFE IPORSEN spravuje přes devadesát hektarů luk.

“Krávy jsou u nás celoročně na pastvě a skvěle zvládají náročné podmínky, jako jsou jarní záplavy, množství komárů, horko a sucho a mrazivá kontinentální zima. Nepotřebují téměř žádnou veterinární péči a skvěle se hodí do polodivokého chovu. A navíc jsou krásné a majestátní,“ dodává slovenský ornitolog.

Díky pastvě přibude vzácných druhů

V ptačím parku Kosteliska se bude uherský stepní skot pást celoročně. „Kosteliska se stávají druhým ptačím parkem po Josefovských loukách, kde pastvu velkých kopytníků zavádíme. Pást se bude na 8,5 hektarech. Z vlastních i zahraničních zkušeností víme, že příroda zareaguje velice rychle, vzácné druhy budou čím dál častější a Kosteliska budou ještě atraktivnější pro návštěvníky,“ vysvětluje Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické.

Ptačí park Kosteliska vzniká u Dubňan u Hodonína od roku 2020. Prolíná se tu mozaika vodních ploch, rákosin, luk, lesíků, ale také suchých písčin. Pastva uherského stepního skotu je podle ornitologů pouze jednou z tradičních metod hospodaření, které pomohou v obnově a péči o Kosteliska. Díky tříletému grantu z Norských fondů je možné uskutečnit celou řadu efektivních opatření.

Přečtěte si  Průtok v říčce Šišemce na konci června dosáhl úrovně dvousetleté povodně. Vodohospodáři čistí koryto

„Mozaiková seč v kombinaci s pastvou podpoří například konipasy luční a bekasiny otavní. Vyřezáním náletových dřevin dojde k osvětlení zastíněných tůní, čímž podpoříme čírky modré a lžičáky pestré, ale také žáby kuňku obecnou či ropuchu obecnou. Plánovaných opatření je celá řada a těžit z nich budou nejenom ptáci, ale i obojživelníci, hmyz a další živočichové a rostliny,“ upřesňuje Gašpar Čamlík z jihomoravské pobočky ornitologické společnosti.

V roce 2019 bylo území v nivě říčky Kyjovky neprostupnou džunglí zarostlou invazními druhy rostlin. O rok později ornitologové začali kosením, vyřezáváním dřevin a pastvou ovcí vytvářet vhodné podmínky pro mokřadní, vodní i luční ptáky. „V ptačím parku jsme spočítali už 170 druhů ptáků. Věříme, že díky pastvě uherského stepního skotu a dalším opatřením počet ještě poroste,“ doplnil šéf ornitologů.

Z vzácných druhů lze aktuálně na Kosteliskách pozorovat jeřáby popelavé či orlovce říční, objevil se kolpík bílý, zpívají již skřivani lesní. V okolí i přímo na Kosteliskách se vyskytují tisíce severských hus včetně bernešky rudokrké. Husy velké již obsazují hnízdiště.

Prioritními druhy jsou na Kosteliskách ptáci, ale cílem je vytvářet vhodné podmínky i pro další vzácné druhy rostlin a živočichů. “To vše probíhá v úzké spolupráci s městem Dubňany a Biologickým centrem Akademie věd ČR. Pastva uherského stepního skotu probíhá také díky spolupráci s Rybářstvím Hodonín,” dodal na závěr Čamlík. Zájemci o návštěvu parku Kosteliska budou mít podle něj příležitost například 7. května, kdy zde proběhne Vítání ptačího zpěvu.

Podívejte se, jak vypadá Ptačí park Kosteliska

Zdroj, foto a video: ČSO

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*