Ulice Opavská a 28. října v Ostravě se promění v městskou třídu. Začíná se s úpravami veřejných prostranství

Městský ateliér prostorového plánování a architektury vyhlašuje otevřené výzvy ke zpracování návrhů na kultivaci šesti veřejných prostranství na třídě 28. října – Opavská. Cílem je celkové zkvalitnění těchto míst, a to pomocí specifických nestavebních intervencí. Tedy úprav, které jsou jednoduché a nevyžadují povolovací řízení.

Rychlé nestavební zásahy ve veřejném prostoru jsou nástroj běžně využívaný v zahraničí i některých českých městech. Ateliér MAPPA se inspiroval příklady dobré praxe tam, kde zásahy přinesly zlepšení a nastínily možný budoucí rozvoj. Může se jednat například o různé estetické bariéry oddělující pěší zóny od vozovky, doplnění mobiliáře pro aktivní využití prostranství, grafické a barevné zpracování povrchů, výsadbu zeleně nebo odstranění reklamního smogu.

Úpravy mohou být dočasného charakteru a pomohou tomu, aby byla prostranství pro obyvatele příjemnější a bezpečnější. Budou zároveň první fází celkové proměny prostoru městské třídy, která bude vycházet z koncepčního dokumentu připravovaného ateliérem MAPPA.

28. října – Opavská je hlavní ostravský bulvár. Uvědomit si jeho význam a potenciál je klíčové pro budoucí rozvoj území jako celku, pro plánované dostavby, veřejný prostor, cyklodopravu apod. Město dlouhodobě pracuje na přípravě úprav několika významných míst, jako je například Náměstí Republiky. MAPPA přináší koncepční pohled na postupnou proměnu ulice, který bere v potaz širší kontext města. To by mělo být zárukou smysluplného výsledku. Projektem „rychlých zásahů” otevírá možnost viditelných a funkčních úprav v krátkém čase,” řekla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Přihlášky do otevřené výzvy do konce března 2021

Zájemci z řad architektů, projektantů či designérů, ale i studentů architektury, si ke zpracování mohou vybrat libovolný počet z určených míst – od jednoho po všech šest. Z přihlášených účastníků vyberou zástupci ateliéru MAPPA zpracovatele návrhů na kultivaci jednotlivých veřejných prostranství. Návrhy budou následně konzultovány s odborníky ateliéru MAPPA a příslušného městského obvodu, který má řešené území ve správě.

Termín pro zasílání přihlášek je 31. března 2021. Začátkem dubna budou vybráni zpracovatelé návrhů na jednotlivá místa, kteří pak musí odevzdat prováděcí dokumentaci do 25. června 2021. Se začátkem realizace jednotlivých návrhů se počítá už v červenci tohoto roku, přičemž dokončení všech realizací je očekáváno v prvním pololetí roku příštího. Celkové náklady na úpravy všech šesti lokalit nepřesáhnou 3,5 milionů korun.

Přečtěte si  Ostravská univerzita bude mít nové koleje díky finanční podpoře kraje a města

Podrobné informace o soutěži najdou zájemci na mappaostrava.cz/soutěže/.

Součástí přihlášek je tzv. libreto, tedy krátký text, skica či jiné grafické vyobrazení, kterým jeho autor představí svůj názor na dané místo, na jeho problém či potenciál. Cílem vypracování libreta je pochopit profesní přístup autora a udělat si tak představu o tom, jak by s konkrétním místem pracoval,” uvedl ředitel MAPPA Ondřej Vysloužil.

Cílem připravované Koncepce městské třídy 28. října – Opavská je zpracování komplexního pohledu na tento celoměstsky významný veřejný prostor a návrh jeho úprav. Umožní plánovat rozvoj městské třídy a jejího okolí v celoměstských souvislostech. Naplňování koncepce je však běh na dlouhou trať a vyžaduje souhru mnoha aktérů – statutárního města Ostravy, městských obvodů, technických služeb, soukromých developerů, Dopravního podniku Ostrava a dalších.


Vyhlášené výzvy se týkají úprav těchto veřejných prostranství:

  • 28. října od křižovatky s ul. Nádražní po Smetanovo náměstí
  • Veřejný prostor pasážových domů, ulice Denisova
  • Náměstí Republiky, přestupový terminál
  • Křížení ulic 28. října, Výstavní, Novinářská
  • Křížení ulic 28. října, Sokola Tůmy, Železárenská
  • Křížení ulic Opavská, Porubská, Sokolovská

Autor: red Zdroj a foto: Statutární město Ostrava

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*