V brněnské Líšni vznikne nová farnost. V plánu je i stavba kostela

Vizualizace kostela Ducha Svatého v Brně-Líšni

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle k 1. lednu 2021 zřídil novou farnost Brno-Nová Líšeň. Právě na na líšeňském sídlišti se již řadu let připravuje stavba kostela Ducha Svatého. Myšlenka na vybudování  kostela se zrodila ke konci 80. let minulého století. První mše byla v sídlištním komplexu slavena právě před třiceti lety a tehdy byl pro bohoslužbu využit prostor kulturního střediska.

Administrátorem nové farnosti byl jmenován kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla ThLic. Petr Šikula, který je zároveň farářem původní líšeňské farnosti u kostela sv. Jiljí.  Petr Šikula působil již po jáhenském svěcení v roce 1999 Brně na Petrově, a to do roku 2013. Poté byl biskupem Cikrlem vyslán  do Říma, kde byl v letech 2013-2018 rektorem Papežské  koleje Nepomucenum.

Kostel pro dvacetitisícové sídliště

V roce 1992 byla  založena „Nadace pro radost”, která začala shromažďovat  prostředky pro stavbu nového kostela  a duchovní péče  byla svěřena salesiánům. Projekt byl rozvržen do několika několika fází, od stavby prostor pro volnočasové aktivity dětí a mládeže až po stavbu kostela s komunitním centrem. 

Díky štědrosti dárců vzniklo Salesiánské středisko mládeže „Salesko“, které se postupně rozrůstalo a v současné době poskytuje své služby více než tisícovce dětí. Zároveň se zde utvořilo mladé společenství křesťanů, které se v počtu asi tří set osob prozatímně schází k nedělním bohoslužbám v tělocvičně. Završením stavební etapy má být kostel Ducha Svatého jako duchovní centrum téměř dvacetitisícového sídliště se zázemím pro farnost. Současně má poskytovat prostory pro charitní, kulturní i vzdělávací aktivity nabídnuté všem obyvatelům.

Zbývá získat 70 milionů

Petr Šikula uvádí: „Základní kámen budoucího kostela Ducha Svatého v Brně-Líšni  požehnal 27. září 2009 při své návštěvě jihomoravské metropole papež Benedikt XVI. V roce 2020 se uskutečnila architektonická soutěž na návrh kostela s komunitním centrem a porotou bylo nejvíce hlasů přiděleno návrhu z ateliéru architektů Jana Soukupa a Jana Trčky z Plzně. Před novou farností nyní stojí nemalý úkol: ve spolupráci s Nadací pro radost a architekty finalizovat projekt, připravit podklady pro stavební řízení a zároveň zajistit finanční prostředky k realizaci stavby. Předpokládané náklady se pohybují kolem 120 milionů, přičemž 70 milionů je potřeba ještě získat.“

Jedná se o další duchovní  stavbu v Brně po  roce 1990. Kostel Panny Maria Pomocnice křesťanů v Brně-Žabovřeskách posvětil brněnský biskup Vojtěch Cikrle 27. 5. 1995, klášter sester klarisek v Brně-Soběšicích 1. 11.1997 a kostel bl. Restituty v Brně-Lesné byl otevřen v roce 2020.

Přečtěte si  Průvod, mrak balonků i koncert Hany Robinson. Brno zažilo oslavy 1200 let Moravanů

Prvenství brněnské diecéze

V Brně jde již o třetí novou farnosti od roku 1990 – předchozí byly farnosti Brno-Žabovřesky  a Brno-Lesná. Celkově se jedná se již  o 451. farnost v brněnské diecézi. Počtem farností je brněnská diecéze na prvním místě nejen na Moravě, ale i v celé republice.

Autor: red Zdroj a foto: Biskupství brněnské

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*