V Poodří dokončili obnovu rybníků uprostřed rezervace Bažantula

Přírodní rezervace Bažantula chrání soustavu rybníků se vzácnou flórou i faunou.

V chráněné krajinné oblasti Poodří byly dokončeny rozsáhlé zemní a stavební práce související s obnovou přírodovědně nejcennější části rybniční soustavy u Studénky. Akce napomůže zdejšímu vzácnému kusu přírody, informovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Rybníky prověřila říjnová povodeň

Přírodní rezervace Bažantula chrání čtyři rybníky se vzácnými rostlinnými společenstvy. Rybníky byly v nevyhovujícím technickém stavu, který neumožňoval běžné hospodaření a vhodnou péči o zdejší přírodní bohatství.

„Opravily se poškozené hráze a technické objekty, obnovila litorální pásma, zvětšily plochy rákosin a odbahnily se zdrže rybníků. Rybniční ostrovy byly upraveny tak, aby se zlepšily podmínky pro hnízdění ptáků. Vysazeno bylo i 44 stromů. Celé dílo ještě těsně před dokončením prověřila říjnová povodeň, kdy rybníky na několik dní zmizely pod hladinou rozvodněné Odry. Zaplavení naštěstí stavba přečkala prakticky bez poškození,“ uvedl Jan Klečka z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Opravené hráze a technické objekty rybníků umožní řádnou manipulaci s vodní hladinou rybníků a tedy zabezpečení vhodné péče o zdejší společenstva vzácných rostlin a živočichů. Celkové náklady přesáhly 50 milionů korun.

“Obnova přirozeného vodního režimu krajiny prospívá řadě vzácných druhů rostlin a živočichů, zlepšují se místní klimatické podmínky a snižuje riziko povodní,” doplnil šéf ochranářů František Pelc.

Přírodní rezervace Bažantula nedaleko obce Studénka ve Slezsku je tvořena čtyřmi rybníky z rybniční soustavy vybudované před staletími v nivě řeky Odry. V rybnících se vyskytují významné populace kriticky ohrožených vodních rostlin jako je nepukalka plovoucí či plavín štítnatý. Zdejší mělké rybníky jsou významným rozmnožištěm obojživelníků. Na rybnících se hospodaří způsobem šetrným k přírodě, je vyloučeno hnojení a používání chemických látek. Množství a druhové složení ryb je přizpůsobeno potřebám zdejší flóry a fauny. Územím rezervace prochází turistická značka.

Zdroj a foto: AOPK ČR

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*