V Přerově probíhá pravidelná údržba jezu a rozhrnování štěrků v korytě Bečvy

Pokud se budete v těchto dnech pohybovat v Přerově kolem Bečvy, může vás překvapit nezvykle nízká hladina vody a stroje pracující na jejím dně. Povodí Moravy provádí na přerovském jezu každoroční srážku hladiny, v rámci které probíhá pravidelná údržba jezu i nadjezí a rozhrnování štěrků v korytě Bečvy. Práce jsou naplánované na týden a po jejich dokončení začne Povodí Moravy jez opět napouštět. 

V pátek 23. července odpoledne dochází na jezu k postupnému vyhrazení jezu a vypuštění vody z celého nadjezí. Takzvaná srážka potrvá pouhý týden, během kterého vodohospodáři provedou kompletní prohlídku a servis jezové konstrukce, kontrolu břehového opevnění v nadjezí a především rozhrnutí štěrkových lavic, které snižují průtočnost koryta řeky. Práce budou probíhat hlavně v nadjezí samotného jezu, nad a pod železničním mostem, v lokalitě U Loděnice a v lokalitě Tyršova mostu. 

Plavby Přerov zahájily druhou sezónu
Přerovské nábřeží za běžného stavu vody, ilustrační foto

Snížení hladiny na jezu Přerov vytvoří pro rozhrnutí nánosu optimální podmínky. „Akce provádíme každým rokem, kdy sníženou hladinu využíváme k rozhrnutí štěrkopískového nánosu v intravilánové části města Přerova. Cílem našich prací je obnovit kapacitu průtočného profilu a zejména připravit koryto řeky na pravidelný jarní ledochod na Bečvě. Po loňských říjnových povodních letos očekáváme, že štěrku bude mnohem více než v těch předchozích suchých letech,“ říká generální ředitel povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Přemístěné nánosy pak budou při vyšších průtocích přirozeně transportovány dále po toku, kde budou znovu sedimentovat. Jde o léty osvědčený systém preventivní ochrany města před jarními ledochody. 

Údržba jezu v Přerově probíhá každoročně ve stejném období

Po dokončení prací a kontrole konstrukcí jezu začne Povodí Moravy jezovou zdrž opět napouštět. Zahájení napouštění je naplánované na 30. července. Celá akce probíhá pod biologickým dozorem, který monitoruje celé vypuštěné nadjezí jezu Přerov. Srážka je pečlivě a s velkým předstihem naplánovaná a úředně schválená. Pravidelná údržba zařízení jezu a jeho částí probíhá v Přerově pravidelně každým rokem v tomto období. 

Přerovský jez slouží k zadržování a vzdouvání vody. Z nadjezí probíhá odběr vody pro průmyslové využití. Vzdutá hladina umožňuje v intravilánu Přerova rekreační využití celého nadjezí, provozování plavby, vodních sportů a dalších aktivit. Jez slouží ke stabilizaci sklonových poměrů řeky Bečvy v městském úseku toku a toku pod jezem.

Autor: red Zdroj a foto: Povodí Moravy, s.p.

Související články

Přečtěte si  Do Zlína zamíří elita evropské rally včetně jedenáctinásobného vítěze Kopeckého

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*