Varhany v Uherském Hradišti uspěly v soutěži památka roku. Město chystá také další opravy hradeb

Uherské Hradiště opět potvrdilo své výjimečné postavení v oblasti ochrany kulturního dědictví. V soutěži Památka roku 2022 město vyhrálo v rámci Zlínského kraje s opravou bývalé židovské synagogy a také s restaurováním varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Uherském Hradišti – Mařaticích. V celostátním kole dokonce obnova varhan získala Uherskému Hradišti 3. místo. Radnice chce zároveň zlepšit stav nejznámější části městských hradeb s Matyášovou bránou.

Výsledky celostátního kola soutěže Památka roku byly vyhlášeny v úterý 21. března v Praze. „Máme ohromnou radost. Krajská vítězství v kategoriích malá i velká památka i třetí místo v republice považuji za velký úspěch. Potvrzuje se tím, že město Uherské Hradiště je v péči o historické památky velmi aktivní a úspěšné. Udržet naše kulturní dědictví v dobré kondici pro další generace vnímám jako naši povinnost,“ prohlásil starosta města Stanislav Blaha.

V kategorii do 2 milionů korun získalo město titul krajského vítěze a k tomu třetí místo v republice za obnovu varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Základním cílem obnovy asi 170 let starého nástroje bylo komplexní scelení varhan v duchu jejich původního stavitele, varhanáře Antonína Salingera. Varhany byly oficiálně uvedeny do provozu a požehnány 11. prosince 2022 při bohoslužbě celebrované biskupem Mons. Josefem Nuzíkem.

„Proces restaurování varhan dokončilo město Uherské Hradiště v listopadu loňského roku. Zásadní rekonstrukce varhan vrátila kostelu nejen nástroj ve stavu blízkém jeho původní podobě, ale také důstojnou zvukovou atmosféru,“ připomněla místostarostka města Pavlína Jagošová.

Krajský vítěz v kategorii oprav nad 2 miliony

V kategorii oprav nad dva miliony korun se městu podařilo také získat titul krajského vítěze. A to za opravu bývalé židovské synagogy, jedné ze stěžejních historických památek města, ve které sídlí Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana. Opravu radnice dokončila v listopadu 2022. Základem obnovy budovy se stala oprava fasády, včetně její barevnosti, která se změnila z růžové na šedomodrou. Práce na fasádě zahrnovaly opravu poškozených omítkových ploch a nové barevné řešení fasády, ale také opravy klempířských prvků a dešťového svodu. Při opravách se dostalo i na repasování oken. K akci patřilo rovněž předláždění části chodníku na severní straně objektu. Akce za 5,17 milionu korun byla spolufinancována Ministerstvem kultury ČR, z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, dotace činila 770 tisíc korun. Bývalá židovská synagoga, která je nemovitou kulturní památkou, byla postavena v roce 1875.

„Na úrovni kraje město už vyhrálo opakovaně, nejnověji vloni s restaurovaným křížem u kaple sv. Rocha, v roce 2019 pak s rekonstrukcí výklenkové kapličky poblíž mařatického hřbitova,“ vypočítala místostarostka Jagošová. 

Rekonstrukce hradeb se přesune k Matyášově bráně

Po nedávné obnově úseku městských hradeb v ulici Dlouhá a významné rekonstrukci hradeb mezi ulicemi Hradební a Kollárova přistoupí radnice k opravě těch nejznámějších ve městě, kde se nachází Matyášova brána.

Přečtěte si  Nové přístaviště na řece Moravě: Rada města Kroměříže schválila stavbu přístaviště na Erbenově nábřeží

Při posledním stavebním zásahu v roce 2010 nebyl z úsporných důvodů řešen vliv podzemní vlhkosti, což se projevilo jejím vzlínáním do kamenů i cihel hradby. Kameny použité na zdejších hradbách jsou z pískovce, jehož pevnost má své limity. Kombinace těchto faktorů způsobila destrukce na zdi i na vyzděném oblouku hradby. Stavební práce, které vypuknou 10. dubna, proto zahrnují opravy podzemní i nadzemní část hradby, kde budou vyměněny dožité a nesoudržné kameny, případně cihelné dozdívky.

„Hradbu necháme očistit, dospárovat, jádro hradby bude zainjektováno a na závěr bude celý povrch naimpregnován“, popsala místostarostka města Marcela Čechová.

Ošetřena bude ale také podzemní část hradební zdi pro zamezení přístupu srážkové vody nebo zemní vlhkosti. Okolí hradby dělníci odvodní drenážním potrubím se svedením do vsakovacích košů. Po dokončení prací nechá město upravit také okolí této části hradeb.

„Celá věc přijde na takřka 4,5 milionu korun včetně DPH, nicméně akce bude spolufinancována Ministerstvem kultury ČR, z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, a to celou částkou, kterou jsme na letošní rok dostali, tedy 1,025 milionem korun,“ přiblížila Marcela Čechová.

Obnova opevnění v Kollárově ulici si vysloužila titul Stavba roku 2018

Městské opevnění v Uherském Hradišti je významným dokladem historie města. Části opevnění v ulicích  Otakarova a Dlouhá, výše uvedená hradební zeď v Jezuitské zahradě a původní opevnění města v Kollárově ulici jsou kulturní památkou. Poslední jmenované opevnění bylo v roce 2018 zásadním způsobem obnoveno a akce si následně vysloužila titul Stavba roku 2018. O 2 roky později město začalo s opravou části městského opevnění – hradební zdi v ulici Dlouhá, která byla dokončena druhou etapou v roce 2021.  

Matyášova brána je jedinou dochovanou bránou původního opevnění města. Dnes je víceméně rekonstrukcí původní středověké brány, původní brána tzv. “zadní” nebo „shořelá“ byla zbourána po požáru roku 1609. 

„Obnova části původních městských hradeb, které jsou kulturní památkou a také jedním ze symbolů našeho města, je dalším důkazem snahy o zachování kulturního dědictví pro příští generace. Památky přispívají k atraktivitě našeho města, ke konkurenceschopnosti i k rozvoji turistického ruchu, a proto si nepochybně zasluhují trvalou ochranu,“  komentoval akci starosta města Stanislav Blaha.

Autor: red Zdroj a foto: Město Uherské Hradiště

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*