Většina lékařů a psychologů v kroměřížské psychiatrické nemocnici podala výpověď

Více jak polovina lékařského personálu v Psychiatrické nemocnici Kroměříž včera podalo hromadnou výpověď. Jako důvod uvádí neodborné vedení nemocnice ředitelem Pavlem Polákem. Kritickou situaci v tomto významném moravském psychiatrickém zařízení řeší zřizovatel, kterým je Ministerstvo zdravotnictví.

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži poskytuje již více než 110 let psychiatrickou péči pro lidi s duševními nemocemi a poruchami v oblasti, která zahrnuje třetinu až polovinu Moravy. Od 90. let je zřizovatelem nemocnice ministerstvo zdravotnictví v ČR, protože její význam je nadregionální. V únoru 2022 byl do funkce ředitele dosazen Mgr. Pavel Polák, první ředitel nelékařského vzdělání, profesí sociální pracovník.

Ve středu 31. 5. podalo výpověď šest ze dvanácti primářek a primářů, jedenáct z devatenácti lékařů a lékařek a tři z osmi klinických psychologů. Zkušený tým primářů a psychologů by tak přišel o víc než polovinu pracovníků. Zaměstnancům se nelíbí zásahy a nařízení, kterými nový ředitel, během svého více než ročního působení, vstupuje do léčebných postupů. „Jsme přesvědčeni, že svým přístupem k psychiatrii je už přímým ohrožením péče o pacienty s duševními poruchami. Řada z nás pracuje v PNKM desítky let a nikdo nepamatuje naše zařízení v tak tristním odborném a lidském stavu, jsme přesvědčeni, že jeho osobnostní a odborné kvality nedosahují úrovně nutné k vedení žádné zdravotnické instituce a už vůbec ne tak specifické jakou je PN.“ stojí ve vyjádření nespokojených zaměstnanců.

Protestující zaměstnanci jsou si vědomi, že nastalá situace může mít negativní vliv na pacienty: „Vyčerpali jsme všechny možnosti řešení situace uvnitř PNKM a především se zřizovatelem – Ministerstvem zdravotnictví ČR. To jsme s dostatečným předstihem písemně a i na osobním jednání informovali o závažné situaci v naší psychiatrické nemocnici.“

Ředitel nemocnice svůj postup hájí, ministerstvo se snaží situaci uklidnit

Řditel nemocnice si za svým postupem stojí, jak stojí v jeho prohlášení: “Je pochopitelné, že někdo nemá rád změny, a bylo by pochopitelné, že bych měl po letech „nepohybu nemocnice“ chuť nyní odejít. Ale přichází se, pracuje se a odchází dospěle, zodpovědně. Nemocnice potřebuje personální obměnu, nyní přichází řada mladých lékařů. Je dobře, že se někteří z nátlakové skupiny rozhodli odejít, vnímám to jako příležitost pro ozdravení nemocnice. Vypisujeme výběrové řízení s významnými pobídkami.“. Inzerát na webu nemocnice vážnost situace potvrzuje. Vzhledem k počtu chybějících zaměstnanců a výši náborových příspěvků, nepůjde zřejmě ani o levnou záležitost.

Zřizovatel, kterým je Ministerstvo zdravotnictví, o situaci v nemocnici ví a snaží se nalézt řešení: „Proběhla z naší strany jednání se zúčastněnými aktéry. Vzhledem k tomu, že situace se neuklidnila, tak Ministerstvo zdravotnictví bude řešit situaci i nadále. V tuto chvíli není péče o pacienty jakkoli ohrožena a vyřešení situace předpokládáme v řádu dní. Více situaci v tuto chvíli nebudeme vzhledem k probíhajícímu řešení komentovat.

Přečtěte si  Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně chce vzbudit zájem žáků a studentů o technické obory

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži byla zřízena jako Zemský ústav pro choromyslné císaře Františka Josefa I. Moravským markrabstvím v roce 1909. Moravský architekt Huber Gessner, žák slavného vídeňského Otto Wagnera, naprojektoval velmi malebný areál s 20 pavilony a dalším příslušenstvím  ve stylu vídeňské secese, který láká svým kouzlem dodnes.

Areál s pavilony byl původně koncipován pro 1100 lůžek, v 60. letech zde vzrostla kapacita dokonce na 1960 lůžek. Postupně počet lůžek s vývojem psychiatrické péče klesal až na dnešních zhruba 900. V nemocnici se léčí psychotické poruchy, duševní onemocnění ve stáří (např. různé formy demence), neurotické poruchy a poruchy osobnosti, návykové nemoci a významnou částí nemocnice je v současné době velmi vytížené dětské psychiatrické oddělení. Je jediným psychiatrickým lůžkovým zařízením ve Zlínském kraji a funguje i pro pacienty ze sousedních okresů Prostějov, Hodonín, Břeclav, Vyškov i Přerov. Na některých vyhlášených odděleních (závislosti, neurózy) se tradičně léčí pacienty z celé republiky.

V historii zde začínaly svou praxi významné osobnosti jako doc. Boleslav Bárta, MUDr. Miroslav Plzák nebo PhDr. Karel Plocek. Nejvýznamnější osobností spjatou s touto nemocnicí je bezpochyby prof. Stanislav Kratochvíl, průkopník československé psychoterapie, sexuální psychologie, hypnoterapie a léčby neuróz.

Autor: red Foto: wikimedia,palickap

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*