Voda na Priglu bude ještě čistější. Vodohospodáři na brněnské přehradě vybudují novou míchací věž

V letošním roce zahájilo město Brno, Jihomoravský kraj a Povodí Moravy již čtvrtou etapu opatření na podporu kvality vody. Celý systém je založený na dvou klíčových prvcích: dávkování síranu železitého a provozu míchacích a vzduchovacích věží. Letos zahájená etapa je významná tím, že v jejím průběhu dojde k úpravám a posílení funkce těchto opatření. 

V první fázi intenzifikace aeračního systému dojde k postupné výměně pěti vzduchovacích věží za míchací a přibude jedna míchací věž v Rakovecké zátoce. Novou věž připraví vodohospodáři na instalaci pod hladinu brněnské nádrže na konci srpna.

Průběžně jsme monitorovali a ověřovali efektivitu všech dílčích opatření. Monitoring nám potvrdil, že míchací věže mají z hlediska zabránění rozvoje sinic větší účinnost, než věže vzduchovací. Proto do konce roku přidáme jednu novou věž do Rakovecké zátoky a odpojíme vzduchovací věže, které nahradíme zcela novými míchacími věžemi,“ popisuje připravené zefektivnění systému náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Lukáš Dubec.

Zavedená opatření fungují, od roku 2010 je dosahováno požadované kvality vody po celou koupací sezónu

Na každý rok projektu je vyčleněno přibližně 16 mil. Kč, které hradí rovným dílem město Brno a Jihomoravský kraj. Provoz opatření a pravidelný podrobný monitoring kvality vody zajišťuje Povodí Moravy, s. p . „Výsledky z předchozích let ukazují, že systém funguje. Průběžně ale pracujeme na jeho vylepšování a zefektivnění. Než jsme na brněnské přehradě zahájili tento projekt, bylo koupání v nádrži možné většinou jen do začátku měsíce července, poté Krajská hygienická stanice vyhlásila zákaz koupání, a to především z důvodu přemnožení sinic a masivního výskytu vodního květu. Od roku 2010 se nám daří kvalitu vody v brněnské vodní nádrži udržovat na dobrých hodnotách po celou koupací sezónu,“ říká náměstek primátorky města Brna Jaroslav Suchý. V letošním roce odstartovala čtvrtá etapa projektu „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“. Ten byl zahájen již v roce 2010, kdy byl poprvé spuštěn aerační systém a srážení fosforu.

Monitoring opatření na podporu kvality vody na Brněnské údolní nádrži potvrzuje jejich efektivitu. I nadále bude v provozu dávkování síranu železitého, který omezuje vnik fosforu do vodní nádrže. Změna systému aerace a zvýšení počtu míchacích věží povede k efektivnějšímu promíchávání vodního sloupce, což dále znesnadní rozmnožení sinic.

Přečtěte si  Odešel Stanislav Kratochvíl, zakladatel oddělení klinické psychologie v Psychiatrické léčebně v Kroměříži

„Srážení fosforu funguje velmi dobře a z podrobných dat je zřejmé, že většina rozpuštěného fosforu je zachycena koagulantem a do nádrže se nedostává jako hlavní živina pro rozvoj sinic. Vysoké teploty, nízký přítok do nádrže a po dlouhou dobu vysoká průhlednost nahrává rozvoji sinic. Zvýšení počtu míchacích věží má za cíl, aby se teplá a okysličená voda u hladiny, ve které se sinicím daří, promíchala s chladnější, což zpomaluje rozvoj sinic a současně pozitivně okysličuje spodní bezkyslíkaté vrstvy nádrže,“ vysvětluje generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Opatření na podporu kvality vody budou pokračovat i v následujících letech

V letošním roce byla opatření k udržení kvality vody a rovnovážného stavu spuštěna 1. května. I přes vysoké teploty a nízký přítok vody do nádrže se dařilo udržet kvalitu vody v nádrži na jedničce (voda vhodná ke koupání) a dvojce (voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi). Až před koncem srpna Krajská hygienická stanice vodu v brněnské přehradě ohodnotila třetím stupněm z pětibodové stupnice (zhoršená jakost vody).

Cílem spolupráce Jihomoravského kraje, města Brna a Povodí Moravy není pouze jednorázový zákrok a krátkodobé řešení, ale kontinuální dlouhodobá úprava poměrů v nádrži v letním období, kdy dochází k nadměrnému rozvoji sinic zejména z důvodu vysokého množství člověkem produkovaných živin, které přitékají do nádrže, a také vysoké eutrofizaci nádrže. Díky spolupráci bude i v následujících letech pokračovat provoz opatření na podporu kvality vody, celkový monitoring nádrže v režii Povodí Moravy, s. p. a také monitoring koupacích vod od Krajské hygienické stanice.

Autor: red Zdroj a foto: Povodí Moravy

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*