Vodní nádrž Vlachovice je o krok blíž realizaci. Vodohospodáři představili plány na východě Moravy

Vodní dílo Vlachovice VD
Vizualizace Vodního díla Vlachovice

Vodohospodáři z Povodí Moravy představili připravované projekty na východě Moravy. Jde hlavně o přípravu vodních nádrží Vlachovice a Skalička. V plánu je i další výstavba protipovodňové ochrany a revitalizace vodních toků.

Vedle přípravy vodárenské nádrže Vlachovice se moravští vodohospodáři soustředí na protipovodňovou ochranu Kunovic a Uherského Brodu. “Důraz dáváme také na životní prostředí, zlepšování stavu vodních toků a revitalizace, které připravujeme na Dlouhé řece a Morávce u Nedakonic či na Luhačovickém potoce,“ informoval generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Protipovodňová ochrana obcí a měst na východě Moravy pokračuje výstavbou protipovodňové ochrany Kunovic a Uherského Brodu. Obě akce běží i přes složitou epidemickou situaci dle naplánovaného harmonogramu a nedochází ke zpoždění. V případě Kunovic bude stavba ochrany před povodněmi dokončena na konci letošního roku. Výstavbu protipovodňové ochrany Uherského Brodu dokončí Povodí Moravy v říjnu 2022.

Dalším bodem jednání byly dokončené, probíhající a připravované revitalizace a renaturace vodních toků. Jedná se o revitalizaci vodohospodářského uzlu v Nedakonicích, která významně zlepší stav Dlouhé řeky a ramena Morávky, a revitalizaci Luhačovického potoka na přítoku do vodní nádrže Luhačovice. „Velmi mě těší, že si společnost začíná všímat a oceňuje naše projekty, v rámci kterých řekám vracíme původní charakter. Realizujeme přírodě blízká opatření a revitalizujeme řeky v povodí Moravy v místech, kde jsou taková řešení možná,“ doplnil Gargulák.

Připravuje se projekt na Vlachovice

Vodárenská nádrž ve Vlachovicích má zajistit spolehlivý zdroj povrchové vody pro zásobování obyvatel a průmyslu pitnou vodou. Záměr výstavby vodního díla Povodí Moravy průběžně prezentuje samosprávám již od poloviny roku 2015. V současnosti vodohospodáři připravují zahájení vlastní projektové přípravy vodního díla.

„V souvislosti s přípravou vodního díla Vlachovice jsme vytvořili komplexní záměr, jehož jednotlivé části zahrnují nejen vodárenskou nádrž a navazující vodárenskou infrastrukturu, ale i řešení kanalizací v okolních obcích a ozdravení blízké krajiny,“ představil aktuální průběh přípravy Gargulák. Kromě hlavního účelu, kterým je zásobování vodou, bude podle něj vodní dílo zajišťovat dostatečné průtoky v řece v období sucha, protipovodňovou ochranu i doplňkové energetické využití.

Vizualizace jedné z variant vodní nádrže Skalička

O podobě Skaličky se ještě rozhodne

Povodí Morav informovalo také o průběhu příprav vodního díla Skalička, které představuje klíčový prvek v rámci protipovodňové ochrany Pobečví až na úroveň povodně, která postihla Moravu a Slezsko v roce 1997. S ohledem na klimatickou změnu by však vodní dílo mohlo hrát významnou roli kromě povodní také v období sucha. Možných podob vodního díla je proto více.

Přečtěte si  Při nehodě na Šumpersku skončilo auto v rybníku

“S důrazem na objektivitu rozhodne o tom, zda půjde o průtočnou či boční variantu vodního díla, analýza, kterou vypracují přední akademická pracoviště,” přiblížil Gargulák s tím, že diskutované označení „vodní dílo“ v žádném případě nepředjímá, jaké opatření ve Skaličce vznikne. Vodním dílem je totiž i suchý poldr či jez. Reagoval tak na kritická prohlášení uveřejněná v některých médiích.

Zdroj a foto: Povodí Moravy

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*