Vodohospodáři dokončili poslední úsek protipovodňové ochrany na Dyji v Břeclavi

Povodí Moravy dokončilo stavbu protipovodňové zídky v Břeclavi na Komenského nábřeží. Na břehu bylo vysazeno také 20 nových stromů. Sedm měsíců trvající stavbou bylo dokončeno budování protipovodňových opatření v zastavěné části města.

Práce na další etapě protipovodňových opatření odstartovaly v dubnu. Rekonstrukce původní zídky a stavba nové probíhaly na pravém břehu řeky Dyje od pomníku Jana Amose Komenského až po točnu autobusů.

Provedli jsme kompletní rekonstrukci původní protipovodňové zdi v délce 133 metrů a výstavbu nové zídky v délce 377 metrů. V některých místech došlo k mírnému navýšení koruny zdi. Cílem bylo, aby na obou březích byla shodná výška protipovodňové zídky, aby se v případě zvýšených průtoků voda nevylévala z koryta řeky,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Současně s tím vodohospodáři provedli terénní úpravy břehu v blízkosti autobusové točny. 

Maximální výška zídky nad terénem je nově 60 centimetrů. Část zrekonstruované zídky v okolí autobusové zastávky vodohospodáři osadili zábradlím. Stavební práce trvaly sedm měsíců a proběhly v souladu s naplánovaným harmonogramem. Stavební práce byly dokončeny na konci října 2022 a vyžádaly si náklady ve výši 8,9 mil. Kč. Stavba byla financována z dotačních prostředků Ministerstva zemědělství a Povodí Moravy.

Součástí stavby byla i náhradní výsadba 20 stromů, které byly vysázeny ve svahu pod protipovodňovou zdí. Dřevo z původních stromů vodohospodáři využili v zájmu ochrany životního prostředí na zbudování zcela nového broukoviště u Podivína, které lze spatřit z veřejně dostupné cesty mezi Podivínem a Ladnou.

V návaznosti na stavbu protipovodňových opatření bude dle předpokladu VAK Břeclav probíhat v následujícím roce rekonstrukce kanalizace na Komenského nábřeží.

Stavba protipovodňových opatření Břeclavi na Komenského nábřeží nepřímo navazuje na protipovodňová opatření, která Povodí Moravy dokončilo v  roce 2019. Nová protipovodňová zídka je tak finální realizací protipovodňových opaření v zastavěné části Břeclavi.

Autor: red Zdroj a foto: Povodí Moravy

Související články

Přečtěte si  Jihlava se se zpožděním dočkala nových parciálních trolejbusů

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*