Vodohospodáři opravují škody po loňské povodni na Uherskohradišťsku

Oprava poškozeného břehu řeky Moravy

Vodohospodáři z Povodí Moravy provádějí opravu opevnění řeky Moravy v Uherském Hradišti, Starém Městě a Kostelanech nad Moravou, které poškodila povodeň v říjnu minulého roku. Oprava břehů lomovým kamenem zamezí narušování břehů, zvětšování nátrží a umožní údržbu vodního toku.

V loňském roce zasáhly řeku Moravu na Uherskohradišťsku povodně, které dosahovaly třetího stupně povodňové aktivity. Tyto povodně způsobily výrazné škody na vodohospodářském majetku, zejména poškození břehových opevnění. Podle ředitele Povodí Moravy Václava Garguláka v současnosti probíhá odstraňování škod.

Ihned po povodni jsme provedli prohlídky břehů a zjistili jsme nátrže ohrožující stabilitu břehů. Vlivem kolísání hladiny hrozí další narušování a zvětšování nátrží, u kterých by se následná oprava mohla mnohonásobně prodražit. Zvětšování těchto nátrží by dále vedlo k omezování údržby z důvodu neprůjezdnosti techniky a hrozilo by až poškození přilehlé pravobřežní ochranné hráze,“ uvedl Gargulák

Práce na odstraňování povodňových škod odstartovaly v září a probíhají na několika úsecích podél řeky Moravy. Opravy poškozených břehů probíhají na třech úsecích na pravém břehu mezi lávkou pro pěší v Uherském Hradišti a mostem přes Moravu v Kostelanech nad Moravou v celkové délce přibližně čtyři kilometry a na levém břehu od zaústění Olšavy k mostu přes Moravu v Kostelanech nad Moravou v délce 540 metrů. „Opravy provádíme přírodními materiály s pomocí lomového kamene. Tento přírodě blízký postup jsme zvolili i v navazujících úsecích, které byly opraveny již dříve,“ upřesnil vedoucí moravských vodohospodářů.

Opravy po povodních v Uherském Hradišti, Starém Městě a Kostelanech nad Moravou budou probíhat postupně až do konce roku 2023 a vyžádají si náklady 35 milionů korun.

Loňská povodeň poškodila vodohospodářské objekty

Říjnová povodeň 2020 zasáhla velkou část povodí Moravy. V polovině října 2020 přecházela přes území fronta s vydatným deštěm. V reakci na tyto srážky došlo na moravských vodních tocích k prudkým vzestupům hladin s dosažením stupňů povodňové aktivity. Nejvyšší denní úhrny srážek byly naměřeny na Luhačovicku (Ludkovice 60 mm, Luhačovice 53 mm). Na středním toku Moravy způsobila povodeň škody na vodohospodářském majetku od Napajedel až po Lanžhot v celkové hodnotě 140 milionů korun.

Zdroj a foto: PMO

Související články

Přečtěte si  Historické stopy v Kateřinské jeskyni: Od pravěkých kreseb až po podpisy z 19. století

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*