Vybrané přehrady se otevřou pro veřejnost. Na světový den vody se návštěvníci dostanou i do jinak nepřístupných míst

U příležitosti Světového dne vody pořádáji vodohosporáři z Povodí Moravy i Odry den otevřených dveří na přehradách Bystřička, Slušovice, Koryčany, Brno, Znojmo, Slezská Harta, Kružberk a Šance. Zájemci mohou nahlédnout do vnitřních prostor přehrad v sobotu 25. března 2023. 

Návštěva kulturní památky a současně jedné z nejstarších nádrží v České republice, hrdinný příběh hrázného Šikuly na brněnské vodní nádrži i unikátní návštěva na vodárenské nádrži, kam běžně platí zákaz vstupu. To všechno nabídne den otevřených dveří na vodních nádržích Bystřička, Slušovice, Koryčany, Brno a Znojmo. Těchto pět vodních děl představí podnik Povodí Moravy veřejnosti 25. března v rámci oslav Světového dne vody. Prohlídky s průvodcem začnou vždy v celou hodinu od 9 do 14 hod.

Přehradu Kružberk známou ze seriálu Velké sedlo, Slezskou Hartu nebo beskydsou perlu Šance zase zpřístupní Povodí Odry ve stejný den a to od 9:00 do 15:00 (poslední vstup 14:30). 

V rámci Světového dne vody si připomínáme význam vody pro život na této planetě. Světový den vody byl poprvé vyhlášen valným shromážděním OSN v roce 1992, a to na základě alarmujících závěrů Mezinárodní konference o vodě a životním prostředí v Dublinu téhož roku. Tento den připadá na 22. března. Proto ivodohospodáři zpřístupňují významná vodní díla veřejnosti, aby si mohla uvědomit, že vodní zdroje jsou omezené, nenahraditelné, vyžadují zvýšenou ochranu a všichni s nimi musíme účelně hospodařit.

Vodní nádrž Bystřička 

Sraz zájemců o prohlídku bude na nádvoří u domku hrázného (správní budova vodního díla Bystřička). Parkování je možné na parkovištích nad bývalým hotelem Klenov a pod přehradou. Prohlídka vodního díla Bystřička bude zaměřena na rekonstruovaný bezpečnostní přeliv, boční věžový objekt, hráz a modernizovanou strojovnu pod hrází, včetně injekční štoly v hrázi.

Přehrada Bystřička u Valašského Meziříčí je jednou z nejstarších vodních nádrží v České republice. Byla vybudována v letech 1907-1912 a významně opravena v letech 2005 a 2010. Soubor původních staveb přehrady byl prohlášen za kulturní památku s tím, že přehrada je mimořádným dokladem technického a architektonicko-urbanistického řešení vodního díla z počátku 20. století. 

Vodní nádrž Koryčany

Parkovat je možné pod hrází před příjezdem do areálu Povodí Moravy. Sraz zájemců o prohlídku bude přímo na parkovišti u nové prodejny ryb. Prohlídka se zaměří na hráz a revizní štolu vodního díla.

Vodárenská nádrž Koryčany na toku Kyjovka se nachází asi kilometr východně nad obcí Koryčany. Nádrž byla postavena v padesátých letech minulého století, kdy se hledaly nové zdroje vody pro rozvíjející se průmysl. Do trvalého provozu bylo vodní dílo uvedeno v roce 1963. Nádrž je určena k akumulaci vody pro vodárenský odběr do skupinového vodovodu Kyjov, trvalé zajištění minimálního zůstatkového průtoku v období sucha a snížení povodňových průtoků. V prostoru podhrází vodárenské nádrže v místě stávajících rybochovných objektů byla v červnu 2021 dokončena rekonstrukce Rybochovného hospodářství Koryčany. Návštěvu přehrady je možné spojit s prohlídkou impozantní zříceniny hradu Cimburk, nacházející se nedaleko vodního díla.

Vodní nádrž Slušovice

Sraz je u domku hrázného (na asfaltové komunikaci k hrázi). Prohlídka bude probíhat na koruně hráze, v odběrné věži a ve strojovně spodních výpustí.

Vodárenská nádrž Slušovice na řece Dřevnici se nachází nad obcí Slušovice. Rychlý rozvoj Zlína v 2. polovině 20. století si vynutil hledání nových zdrojů pitné a užitkové vody. Možným řešením byla nádrž na řece Dřevnici. Ta dnes zajišťuje vodu pro úpravnu vody nacházející se v Klečůvce, zabezpečuje minimální průtok v toku pod nádrží, má vliv na snížení povodňových průtoků a slouží také k výrobě elektrické energie. Jako vodárenská nádrž podléhá přísnému režimu s vymezenými ochrannými pásmy, kde běžně platí zákaz vstupu.

Vodní nádrž Brno

Sraz je před areálem Povodí Moravy u hráze (směrem k přístavišti). Účastníci se seznámí s historií a technickým řešením vodního díla a navštíví místa, která jsou jinak pro veřejnost nepřístupná (strojovna spodní výpusti a revizní štola).

Brněnská přehrada neboli Prýgl je vodní dílo na Svratce. Vznikla vystavěním hráze na 56. říčním kilometru. Přehrada dříve sloužila jako zásobárna vody pro Brno (nyní se využívá vody z Vírské přehrady a vody z vrtů v Březové), k rekreaci a také jako zdroj elektrické energie. Betonová gravitační hráz je 120 metrů dlouhá a 23,5 metru vysoká.

Přečtěte si  V Zoo Ostrava se narodilo mládě ohroženého šimpanze hornoguinejského. V sobotu mají páry vstup za polovic

Vodní dílo Znojmo

Zaparkovat je možné na parkovišti u mostu pod přehradou. Sraz účastníků bude za mostem u brány areálu Povodí Moravy. Exkurze se zaměří na prohlídku hráze vodního díla.

Výstavba vodárenské nádrže Znojmo byla zahájena v roce 1962 a dílo bylo uvedeno do provozu v roce 1966. Hlavním účelem vodního díla je akumulace vody pro odběr skupinového vodovodu Znojmo, výroba elektrické energie v průtočné vodní elektrárně o instalovaném výkonu 1,4 MW, zajištění trvalého minimálního průtoku v řece Dyji a odběrů vody pro závlahovou soustavu Krhovice-Hevlín a týdenní vyrovnání nerovnoměrných průtoků v Dyji způsobených špičkovým provozem vodní elektrárny na vodním díle Vranov. Pro ochranu tohoto vodního zdroje byla v okolí nádrže vyhlášena ochranná pásma.

Vodní nádrže představují velmi důležitou součást infrastruktury naší země, věnujte prosím pozornost bezpečnostním opatřením. Kvůli zvýšeným bezpečnostním opatřením bude platit přísný zákaz fotografování a vstup bude povolen pouze s malými příručními zavazadly sloužícími k uložení osobních dokladů (cca 20 x 20 cm). Průvodci podají výklad k jednotlivým zařízením a zodpoví případné dotazy. Během prohlídky je nutné dbát na vlastní bezpečnost a dodržovat pokyny pracovníků podniku. Návštěvníkům se doporučuje vhodná obuv s neklouzavou podrážkou do vlhkého prostředí a vzhledem k nízkým teplotám v přístupových štolách i vhodné oblečení.

Slezská Harta

Prohlídka vodního díla Slezská Harta trvá přibližně 1 hodinu. Prohlídka začíná v odběrném objektu. Odtud pokračuje po schodišti vedle skluzu, nebo po silnici k vodní elektrárně. Po ukončení prohlídky elektrárny nástup před vstupem do přístupové štoly. Odtud průchod přístupovou a injekční štolou tělesem hráze nahoru k pravobřežnímu vstupu. Zde končí prohlídka vodního díla, k parkovišti je to cca 100 metrů. Méně zdatní návštěvníci si zvolí prohlídku dle svého uvážení.

Vodní nádrž Slezská Harta

Ne všichni návštěvníci si chtějí, nebo mohou, z různých důvodů prohlédnout všechny objekty, proto se přiřadí ke skupinám, které čekají na prohlídku jednotlivých objektů. Ve všech objektech vodního díla budou pracovníci, kteří Vám podají určitě zajímavý výklad.

Kružberk

Prohlídka vodního díla Kružberk s výkladem trvá přibližně 30 minut. Prohlídky probíhají ve skupinách cca po 40 osobách. Začátek prohlídky je na levé straně hráze, kde návštěvníky navedou informační tabulky. Vše začíná prohlídkou strojovny spodních výpustí, procházkou injekční štolou, prohlídkou elektrárny a na závěr, po opuštění tělesa hráze, je možné navštívit sádky účelového rybného hospodářství pod hrází s možností zakoupení čerstvých ryb.

Šance

Celková doba okruhu prohlídky je cca 1 hodina (nezahrnuje čekací dobu na prohlídku strojovny
vtokového objektu). Směr prohlídky bude vyznačen šipkami. Po trase prohlídky budou rozmístěný informační tabule se základními informacemi o VD Šance a jeho jednotlivých objektech. Začíná se prohlídkou po koruně hráze, následuje prohlídka injekční chodby s náhledem do drenážní šachtice a do odvodňovací chodby a pokračuje se prohlídkou strojovny vtokového objektu. Pokud se na prohlídku vydáte autem, parkování u okraje pravobřežní příjezdové účelové komunikace k přehradě. Následně pěšky do areálu přehrady.

Více o dnu otevřených dveří na přehradách v povodí Odry se dozvíte v samostatném článku.

Autor: red Zdroj a foto: Povodí Moravy, Povodí Odry

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*