Výstava v Památníku písemnictví na Moravě představuje Pálavu jako jedinečný zdroj umělecké inspirace

Moravská malířka Danuše Vítková-Klímová

V rajhradském Památníku písemnictví stále probíhá výstava, jejíž název je inspirován jednou z básní Petra Bezruče. Výstava Pálavo nádherná… spojuje díla malířky Danuše Vítkové-Klímové, velkoformátové fotografie Vlastimila Vojáčka či nevšední letecké záběry a snímky Pálavy. Vernisáž se uskutečnila 20. 9., výstava potrvá až do 26. ledna 2020.

Jedinečná dominanta přitahuje člověka už odpradávna

Jedinečnou dominantu jižní Moravy představují Pavlovské vrchy, které k sobě od hluboké minulosti vždy přitahovaly pozornost a poutaly i posvátný obdiv. Pod jejich úbočími vždy pulzoval život. U Dolních Věstonic, Pavlova i Milovic našli domov již lovci mamutů před více než 25000 lety, střídala se tu pravěká společenství, římské vojenské jednotky 14. legie měly svoje centrum nad Mušovem (Pálavu pro její bílé vápencové útesy Římané nazývali měsíčními horami) a krajina se stala domovem i prvním přicházejícím Slovanům (u Přítluk, Dolních Věstonic, Dolních Dunajovic ad.). Ti v počátku 6. století osadili tuto zem a následně začali budovat základy  prvního státního útvaru  – Velké Moravy.

Tak hluboko sahá historie nás Moravanů, na niž jsme právem hrdi. Ale není to pouze bohatá historie, která k tomuto kraji přitahuje tolik pozornosti. Je to i krása a kouzlo přírody, dnes se zrcadlící ve vodách Novomlýnských jezer, atmosféra vinorodého kraje i tóny krásných lidových písní. Proto se zde křižují cesty umělců – básníků, spisovatelů a hlavně malířů (Rudolf Gajdoš, František Hodonský, Jan Janča, Antonín Smažil ad.).

Název výstavy inspirovala Bezručova báseň

Jedna z mnoha Bezručových básní se jmenuje „Pálavo nádherná“…  Po stejném názvu sáhli i autoři výstavy uspořádané v Památníku písemnictví v Rajhradě u Brna. Nejde jen o rutinní výstavu, ale o dlouhodobě plánovanou akci připravenou kurátorkou paní Alenou Trojanovou. Výstava v krásně upravených prostorách starobylého benediktýnského opatství potrvá více než čtyři měsíce (do konce ledna 2020).

Lze na ní shlédnout nejen průzračně čisté akvarely výtvarnice Danuše Vítkové – Klímové, ale i velmi poutavé fotografie Vlastimila Vojáčka a také knihy s tématikou Pálavy od Jaromíra Tomečka, Petra Bezruče, Jana Skácela, Oldřicha Damborského a dalších. Za zmínku stojí také vystavené artefakty a repliky archeologických nálezů zapůjčené rodinou doc. dr. Bohuslava Klímy, DrSc., který v celé druhé polovině  minulého století svými jedinečnými archeologickými objevy představil světu Dolní Věstonice a Pavlov a zasloužil se o slávu moravské pleistocenní archeologie.  Na výstavě najdeme i další materiály a exponáty, poskytnuté správou CHKO Mikulov.

Přečtěte si  Udělovaly se "Památkářské oskary". Objevem roku je nález 1000 let starého kostela ve Znojmě

Vystavené obrazy jsou svědectvím proměn krajiny

Hlavní částí výstavy jsou však obrazy D. Vítkové, která připravila výběr svých děl z období celé své tvůrčí práce – od studijních let až po současnost. Dokumentovala tak současně i tvář krajiny, která v minulých desetiletích prošla v důsledku zásahů člověka mnoha proměnami. Její obrazy se tak vlastně staly i svědectvími doby; vlastně i určitými historickými dokumenty.

Ukázka z díla Danuše Vítkové-Klímové

Všichni návštěvníci výstavy nemohou znát skutečnou podobu Pálavy tak, jak ji po dlouhou dobu sledovala a vnímala autorka, která našla svůj druhý domov v Dolních Věstonicích. Její vztah k Pálavě byl tím umocněn. Jasně to dokládá převážná většina jejích děl, která tvoří v plenéru. Pocházejí právě z Dolních Věstonic a z jejich  nejbližšího okolí (Horních Věstonic, Strachotína, Pavlova, Perné, Mikulova a dalších míst). Historiky umění i širokou veřejností jsou její akvarely velmi pozitivně hodnoceny.

Autor: Danuše Vítková-Klímová, Bohuslav Klíma, foto: Památník písemnictví na Moravě

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*