Zdravotnictví není zdaleka jediná oblast, která potřebuje změnu, říká kandidát na senátora na Zlínsku Pavel Stodůlka

ADVERTORIAL: Ve volbách do Senátu ČR, které proběhnou 2. a 3. října, se o senátorské křeslo ve zlínském obvodě číslo 78 uchází sedm kandidátů. Mezi nimi i světově uznávaný oční chirurg Pavel Stodůlka, který již získal stříbrnou medaili Senátu pro významné osobnosti. V případě svého zvolení by se vedle zdravotnictví chtěl zaměřit na podporu podnikání, vzdělávání nebo dopravu.

Lepší dostupnost a efektivita zdravotní péče

Pavel Stodůlka se oční chirurgii věnuje přes 30 let. Pokud by se stal senátorem, chce se zasadit o lepší dostupnost a efektivitu zdravotní péče. „Vzhledem k mé profesi a dosavadní práci bych se chtěl věnovat především zdravotnictví. Jako očního lékaře a chirurga mě mrzí, jak nehospodárně se mnohdy ve zdravotnictví nakládá s veřejnými penězi a jak silná farmaceutická lobby ovlivňuje dostupnost léků i zdravotní péče. Pokud jde o zdravotnictví, nejen pacienty, ale zejména lékaře trápí zbytečná byrokratická zátěž.Tu je třeba eliminovat, aby lékaři více léčili a méně ‚papírovali‘. Jako lékař bych si přál, aby každý pacient měl přístup k léčbě, kterou potřebuje. Není možné, aby lékaři museli používat drahé léky, když existují levnější a stejně bezpečné i účinné,“ popsal Pavel Stodůlka.

Omezení nadměrné byrokracie

Nadměrnou byrokracii by Pavel Stodůlka rád omezil nejen ve zdravotnictví. „Přílišná byrokracie v nemalé míře omezuje především drobné a střední firmy, které mají o to méně času a energie na vlastní rozvoj. Chci pomoci tomu, aby stát firmám a podnikatelům pokud možno nepřekážel složitými a často se měnícími pravidly, ale naopak vytvořil jednoduché fér zákony srozumitelné běžným lidem. Firmy se pak budou moci lépe rozvíjet a s tím je spojen i vznik nových pracovních míst,uvedl Pavel Stodůlka.

Zaměstnanost, doprava a vzdělávání  

Vedle zdravotnictví by se chtěl nestranný kandidát soustředit na zaměstnanost, dopravu a vzdělávání.  Ve své praxi na klinice se neustále setkávám s mnoha lidmi a naslouchám jejich každodenním problémům, nejen těm zdravotním.Proto bych se rád věnoval podpoře podnikání a s tím souvisejícímu vzniku nových pracovních míst. Podpořit je třeba i zlepšení dopravní infrastruktury. Jako většinu obyvatel Zlínského kraje mě trápí, v jak špatném stavu jsou některé silnice, železniční doprava nebo jak moc zaostáváme za vyspělými státy, co se týče podpory cyklistiky ve městech či rozvoje elektromobility. V neposlední řadě ze své praxe učitele na Univerzitě Karlově vidím, jak důležité je kvalitní a dostupné vzdělání, které nementoruje a nebazíruje na memorování nekonečného množství informací, ale rozvíjí přemýšlení a motivuje studenty. Na vzdělání je závislý jak rozvoj regionů, tak budoucnost celé země. Proto rád podpořím vzdělávání, ať už učňovské, středo- a  vysokoškolské i vzdělávání pro všechny generace. A je třeba pamatovat i na výuku zručných řemeslníků. Nemůže přece celý národ sedět za klávesnicemi počítačů,“ řekl Pavel Stodůlka.

Pavel Stodůlka

Poctivá práce pro občany

Zázraky Pavel Stodůlka neslibuje, jeho cílem je setrvalá, pečlivá a poctivá práce pro občany. „Práce senátora většinou není o radikálních změnách ze dne na den. Stěžejní práci vidím v navrhování zákonů a jejich připomínkování. Sám trvám na tom, aby písemnosti v naší firmě byly co nejvýstižnější, stručné a srozumitelné. Tak by měly být psány i zákony a úřední materiály. Je nezbytná mravenčí práce ve výborech Senátu. Senátor by měl být schopen zajistit si kvalitní informace z různých oborů lidské činnosti, sestavit si kolem sebe tým spolupracovníků, naslouchat odborníkům i běžným lidem, kterých se zákony nejvíce týkají. Senátor naslouchá lidem v kraji a je jim ku pomoci. V každém případě to bude především o dlouhodobé poctivé práci pro Zlínsko. Proto mně dává smysl volit někoho, kdo má za sebou konkrétní výsledky, a ne jen hlasité proklamace ke každému tématu,“ uzavřel Pavel Stodůlka.

prim. MUDr. PAVEL STODŮLKA, Ph.D., FEBOS-CR, (* 25. března 1965) www.pavelstodulka.cz je lékař specializující se na oční chirurgii. Ve Zlíně založil v roce 2003 oční kliniku GEMINI, největší soukromou oční kliniku v ČR s pobočkami v Rakousku a výzkumné centrum pro oční chirurgii. Absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 1992 složil atestaci I. stupně a v r. 1996 atestaci II. st. v oftalmologii. V r. 2000 získal na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové titul Ph.D. V r. 2017 získal jako první oční lékař v ČR a Rakousku evropský odborný titul FEBOS-CR. Kromě lékařské praxe vyučuje na Karlově Univerzitě v Praze a přednáší pravidelně na mezinárodních očních kongresech, kde přednesl přes 900 odborných přednášek.

Článek je součástí placené inzerce Zadavatel: MUDr. Pavel Stodůlka / Zpracovatel: pear_media

Doporučujeme


4 Comments

  1. Rozhodně férový chlap už od pohledu! Líbí se mi jeho názory a jaký má plán pro budoucnost zlína. Určitě dám svůj hlas jemu. 🙂

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*