Zimní práce na Baťově kanálu finišují. Plavební sezóna slavnostně odstartuje 1. května

Povodí Moravy dokončuje přípravy Baťova kanálu na zahájení hlavní plavební sezóny. Opravy břehového opevnění mezi jezem Sudoměřice a Valchou vodohospodáři dokončili v předstihu. Dokončovací práce probíhají také na rejdách plavebních komor. Plavební sezóna odstartuje slavnostně 1. května odemykáním Baťova kanálu v přístavišti v Otrokovicích. 

Povodí Moravy připravuje Baťův kanál na začátek hlavní plavební sezóny. Aby nedocházelo k omezování provozu, je nutno většinu oprav a investičních akcí provádět mimo dobu, kdy probíhá hlavní turistická plavební sezóna. Většinu prací proto musí správce vodní cesty stihnout během pouhých šesti měsíců zimního období.

„Bezprostředně po ukončení loňské hlavní plavební sezóny jsme začali s opravou opevnění Baťova kanálu mezi Výklopníkem a Valchou, kde jsme odtěžili nánosy z koryta a stabilizovali poškozené břehy vodní cesty. Práce jsou prakticky hotové a zbývá nám provést pouze výsadbu zeleně,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Opravy tohoto úseku představují druhou etapu oprav opevnění Baťova kanálu mezi jezem Sudoměřice a Valchou. Oprava celého úseku vyšla na 44,8 mil. korun.

Plavba po Baťově kanálu bude v letošním roce plynulejší a bezpečnější i díky novým vyčkávacím stáním, která Povodí Moravy postupně staví v rámci modernizace rejd plavebních komor. „Novinkou pro letošní hlavní plavební sezónu budou nová vyčkávací stání na rejdách plavebních komor ve Starém Městě, Petrově, Huštěnovicích a Uherském Ostrohu. Dokončovací stavební práce probíhají na rejdách v Nedakonicích a Veselí nad Moravou. Vše splňuje moderní standardy pro plavbu a bezpečný pohyb plavidel před vstupem do plavební komory,“ říká Gargulák. Celkové náklady na modernizaci rejd jedenácti plavebních komor jsou 61 mil. korun. Opravy opevnění i modernizace rejd jsou financovány ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Nebezpečné suché a poškozené stromy byly odstraněny, velký podíl na jejich výskytu má činnost bobra

Těsně před zahájením nové plavební sezóny vodohospodáři čistí horní i dolní ohlaví (prostory chodu vzpěrných vrátní a nápustných zařízení) na všech 13 plavebních komorách a provádí údržbu a seřízení technologií plavebních komor. V podzimních a zimních měsících z počátku letošního roku provedlo Povodí Moravy na celém úseku plavební cesty zdravotní probírky doprovodného břehového porostu.

„Jednalo se především o likvidaci suchých a poškozených stromů, náletových dřevin, křovinového porostu a rákosu z plavební dráhy, dále také likvidaci stromů poškozených polomy. Velkou měrou se na špatném zdravotním stavu doprovodného porostu podepisuje aktivní činnost bobra evropského, kdy obzvlášť nebezpečné pro veřejnost byly okousané či z velké části nakousané vzrostlé stromy. Tyto stromy odstraňujme tak, aby nepředstavovaly nebezpečí pro návštěvníky Baťova kanálu,“ doplňuje ředitel závodu Střední Morava Pavel Cenek z Povodí Moravy.

Přečtěte si  Mezi nejlepší města pro podnikání na Moravě patří krajská centra. Překvapila obě Meziříčí

V letošním roce bude provoz plavebních komor spuštěn tři dny před slavnostním zahájením hlavní plavební sezóny, tedy již v pátek 28. dubna 2023, konec je stanoven na neděli 1. října 2023. Komorování bude probíhat v čase od 9.3o do 18.oo hodin. Slavnostní odemykání Baťova kanálu proběhne 1. května v přístavišti Otrokovice.  

Povodí Moravy, s. p. je dle zákona číslo 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě správcem vodní cesty Otrokovice – Rohatec (Baťův kanál). V souladu s ustanovením tohoto zákona, provádí Povodí Moravy, s. p., závod Střední Morava v Uherském Hradišti v rámci svých povinností práce na vodní cestě, související s provozem, údržbou, obnovou a modernizací dopravně významné využívané vodní cesty. Jednou z hlavních činností na vodní cestě je udržování bezpečného a provozuschopného stavu vodní cesty a zajišťování provozních funkcí všech zařízení sloužících plavebnímu provozu. Jedná se především o udržování plavebních hloubek v celé šířce plavební dráhy, odstraňování překážek z plavební dráhy, opravu břehového opevnění a značení vodní cesty plavebními znaky.

Autor: red Zdroj a foto: Povodí Moravy

Doporučujeme


1 Comment

  1. Plavební komora Rohatec bude kdy??? V Čechách na Vltavě se staví o sto šest a na Moravu se prdí….😢 To samé s dálnicí D52 na Vídeň. U D3 se v Čechách můžou přetrhnout, aby už byli na hranicích s Rakouskem a moravská D52 na Vídeň stojí nehnutě již 20 let. 🤢

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*