Zlín chce zklidnit dopravu. Pod centrem města plánuje silniční tunel

tunel
Ilustrační snímek

Zlínská radnice přišla s návrhem na zklidnění houstnoucí dopravy v centru města. Řešení má přinést asi kilometrový tunel, který by v centru města nahradil páteřní komunikaci vedoucí po třídě Tomáše Bati. Toto řešení má zajistit zklidnění a vyloučení individuální automobilové dopravy z centra města. Rada města Zlína na svém pravidelném zasedání schválila vypracování studie proveditelnosti této stavby.

Tunel by měl být hloubený s betonovým skeletem, což umožní průjezdnost, ale i komfortní pohyb chodců nad ním. Oblast nad tunelem bude moci být obsluhována například vozidly MHD.

V rámci vybudování tunelu pod centrem města bylo posouzeno několik variant, ze které vyšla jako nejvýhodnější trasa od budovy 21 po městské divadlo doporučená dokumentem Generelem dopravy pro město Zlín. Před schválením tohoto záměru byly dopravní komisi a Radě města Zlína předneseny možné varianty řešení v návaznosti na zklidnění centra, které předložil Michal Čížek, odpovědný radní za dopravu.

„Myšlenka na zklidnění centra pomocí hloubeného tunelu je zajímavá. Přestože se nejedná o levné řešení, je stále nejvýhodnější z posuzovaných asi 10 variant. Jakmile se prokáže, že je stavbu možné vybudovat a budeme znát přibližný rozpočet na stavbu tohoto hloubeného tunelu, je potřeba začít vyjednávat se státem o spolufinancování a pokračovat v dalších stupních projektové dokumentace,“ prozrazuje Michal Čížek.

V této souvislosti bude nutná změna organizace provozu, na ulicích Štefánikova a Osvoboditelů se předpokládá obousměrný provoz, včetně přestavby dotčených křižovatek.

zlin
Trasa plánovaného hloubeného tunelu ve Zlíně

Cílem je zpracovat vedení zahloubeného tunelu podle schválené varianty vyplývající z dokumentu Generel dopravy pro město Zlín, což vyhotoví studie proveditelnosti. Tato dokumentace tak prověří prostorové vedení stavby, jejíž nedílnou součástí bude také návrh úprav povrchového řešení všech druhů dopravy v místech pěších tras, komunikace, cyklostezek i odstavných a parkovacích ploch v rozsahu podle zadání. Současně tato studie zmapuje nároky na přeložky inženýrských sítí, výstavbu souvisejících inženýrských objektů jako je odvodnění, požární zabezpečení, vzduchotechnika uvnitř tunelu, únikové cesty aj.

Důležitou částí dokumentu bude sloučený odhad stavebních nákladů členěný na základě jednotlivých stavebních objektů a etap výstavby. Tunelem by mělo podle odhadů za den projet kolem 18 tisíc aut v obou směrech.

Přečtěte si  Zlínská zoo plánuje první záchranné centrum pro lvy u nás. Přispět mohou firmy i veřejnost

Autor: red Zdroj: Město Zlín Foto: needpix.com, Město Zlín

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*