Zlínský odbor životního prostředí má připomínky k teplárně Mařatice v Uherském Hradišti. Harmonogram to neohrozí, tvrdí CTZ

Odbor životního prostředí a zemědělství Zlínského kraje vrátil minulý týden společnosti CTZ s.r.o. k dopracování dokumentaci EIA o posouzení vlivu výstavby a provozu ZEVO Mařatice na životní prostředí. Výstavba zařízení na energetické využití odpadů je součástí celkové modernizace teplárny, která chce v roce 2024 ukončit spalování uhlí.

Podle Stanislava Blahy, starosty Uherského Hradiště, je dobře, že krajský úřad zareagoval na námitky občanů, organizací a státních institucí a dokumentaci vrátil k dopracování. „Město sice výstavbu ZEVO podporuje, ale zároveň je nutné, aby teplárna v rámci procesu EIA prokázala, že v budoucnu neohrozí ani zdraví lidí ani životní prostředí,“ řekl Stanislav Blaha.

Kamil Ondra, jednatel společnosti CTZ s.r.o., se vyjádřil následovně: „S vrácením dokumentace k doplnění a dopracování jsme počítali, přece jenom stavíme vyspělé technologické zařízení na spalování odpadu. V požadavcích na doplnění nevidíme na první pohled žádná úskalí, se kterými bychom si my nebo zpracovatelé odborných posudků neměli poradit.“

S doplněním dokumentace vedení společnosti počítalo, plánovaný harmonogram tím ohrožen nebude

Vrácení dokumentace by nemělo ohrozit ani časový harmonogram modernizace teplárny. „Na proces posuzování vlivu stavby na životní prostředí jsme si vyčlenili rok, takže máme dost času na to, abychom všechny podklady kvalitně dopracovali a nechali znovu posoudit. Zákon nám na doplnění dává dokonce lhůtu tří let,“ vysvětluje Kamil Ondra.

Krajský úřad zaslal společnosti CTZ s.r.o. celkem osmnáct požadavků na doplnění dokumentace, nebo podrobnější rozpracování uvedených informací. Doplnění se týká například: posouzení dopadů provozu ZEVO i na lokality v okolí teplárny, kde sice není obytná zástavba, ale v územním plánu jsou pro bydlení vyčleněna, zohlednění hlukové zátěže, posouzení požadavku na měření emisí dioxinů. Podrobnější rozpracování podkladů je požadováno například v otázkách zabránění šíření zápachu v době odstávek ZEVO, předcházení vznícení odpadu nebo zacházení se škvárou a popílkem).

K přechodu na zemní plyn by mělo dojít v roce 2028

Využít při modernizaci teplárny kombinaci technologií na zemní plyn a ZEVO doporučila v květnu roku 2021 studie odborníků VUT Brno, Ústavu procesního inženýrství, v listopadu téhož roku ji schválilo zastupitelstvo Uherského Hradiště a v prosinci 2021 i valná hromada společnosti CTZ s.r.o.

Podle harmonogramu modernizace by teplárna Mařatice měla ukončit spalování uhelného hruboprachu a přejít na spalování plynu v roce 2024. Zařízení na energetické využití odpadů chce společnost CTZ uvést do provozu v roce 2028, tedy o dva roky dříve, než vstoupí v platnost zákaz skládkování komunálního odpadu.

Přečtěte si  Vodohospodáři obnovují původní koryto Svratky u Jimramova: Řeka se prodlouží o 426 metrů

Autor: red Zdroj: Město Uherské Hradiště Foto: CTZ s.r.o.

Doporučujeme


1 Comment

  1. “teplárna Mařatice měla ukončit spalování uhelného hruboprachu a přejít na spalování plynu v roce 2024” … takto uvažovali ještě před zvýšením ceny plynu a energií vůbec …

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*