Značka BROLN, značka kvality. Kdo ji ochrání?

Země moravská se pyšní mnoha krásami a jedinečnostmi kultury, které ji odlišují od zbývajících historických částí Koruny české. Jednou z nich je udržování lidových tradic. Místní národopis patří i v počátcích 21. věku k výrazným znakům života v moravských obcích a mnoha městech, v rodinách i nejrůznějších spolcích. Pomyslný vrchol tvoří hudební, taneční a pěvecké kolektivy, jejichž členové se s vášní, láskou a oddaností věnují pěstování folkloru. K nejpřednějším z nich patří již sedm desetiletí orchestr, který v roce 1952 vznikl jako součást brněnského studia České rozhlasu.

Byť životní peripetie tohoto vynikající uměleckého tělesa složeného z profesionálních hudebníků byly různorodé, přesto si udržel trvalé a jednoznačné postavení nejvýraznějšího, nejvýznamnějšího a na poli folkloru dlouhodobě nejlepšího kolektivu zdejší hudební scény. Dnes sedmdesátileté těleso, možná po dvojím zrušení vazby na rozhlas i díky resuscitacím nadšenými a obětavými představiteli, je stále věrno cílům a zadání svého otce zakladatele Jaroslava Juráška.

Byť i současný kolektiv nese s určitou sobě vlastní nostalgií tradiční název Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů, od roku 2012 se jedná o spolek s mateřskou institucí rozhodnutím jejího vedení propojeným jen formální dohodou o spolupráci. O to překvapivější je tedy skutečnost, že se ve vysílání Českého rozhlasu Brno studio k „svému“ BROLNu stále bez skrupulí hlásí!

Snad naleznou pevnou půdu pod nohama

Je samozřejmé, že Brněnský rozhlasový orchestr si jako přední představitel moravské kultury zájem rozhlasu i veřejnosti plně zaslouží. Jeho významnému výročí by měla být věnována pozornost ve všech veřejnoprávních médiích. To je však zřejmě v dnešní době – folkloru a lidovým tradicím obecně, moravskému národopisu přednostně, nepřející – přání nesplnitelné. Je to škoda! Třeba i proto, že BROLN se již léta věnuje i vyhledávání nových talentů a podporuje dětské pěvecké soutěže.

Morava je krásná zem! Toho si byli zakladatel orchestru i historičtí primáši Bohdan Warchal, Radek Zapletal, Bohumil Smejkal a Jindřich Hovorka vědomi a moravskou hudbou i folklorem dalších národopisných regionů to sedm desetiletí v koncertních síních i na náměstích ve své vlasti i v celém světě hrdě a s láskou připomínali a představovali. V tom pokračují i současní primáši BROLN Petr Varmuža a František Černý a je pozoruhodné a uznání vhodné, že hudebníci přednosti a umělecký úděl jedinečného tělesa stále drží a dále rozvíjí.

Přečtěte si  FEJETON: Zázrak poštovní

Snad naleznou pevnou půdu pod nohama a přízeň zástupců Moravy na všech úrovních politického i kulturního života! Svých věrných a nadšených příznivců mezi obyvateli Čech, Moravy, Slezska i Slovenska mají dostatek. Všichni svému BROLNu vyjadřují velkou podporu, přejí mnohá další léta rozvoje a sobě nové bohaté umělecké zážitky.

Autor a foto: František Synek

František Synek je etnograf a historik. Čtrnáct let působil jako vedoucí Slovanského hradiště v Mikulčicích. Unikátní velkomoravský památník se za tu dobu výrazně rozrostl, dvakrát proběhl pokus o zápis do seznamu UNESCO.

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*