Znojmo bude hostit konferenci o moravském markraběti Vladislavu Jindřichovi

Mezinárodní konference o proměně Moravy knížecí v markrabskou se koná symbolicky v areálu louckého kláštera.

Do Znojma se na 31. srpna a 1. září chystá mezinárodní historická konference, která se zaměří na osobu prvního řádného moravského markraběte Vladislava Jindřicha. Historická markraběcí metropole na jihu Moravy přivítá špičky v oboru z České republiky, Rakouska a Německa.

Konferenci s názvem “Markrabě Vladislav Jindřich: Proměna Moravy knížecí v markrabskou” pořádá Znojmo spolu s Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity u příležitosti 800 let od smrti Vladislava Jindřicha i oslav 800 let města, k jehož založení moravský markrabě výrazně přispěl.

Cílem konference je přiblížit osobnost pozapomenutého moravského markraběte Vladislava Jindřicha (1197–1222), mladšího bratra českého krále Přemysla Otakara I. “Ze své rezidence na znojemském hradě vykonával první řádný markrabě po dvě první desetiletí 13. století vládu nad Moravou, vytvořil předpoklady pro vznik zemské obce a díky své manželce Heilwidě z Trnavy rozvíjel spolupráci se sousedním vévodstvím rakouským,” uvádějí organizátoři konference.

historická pečeť markraběte Vladislava Jindřicha a moderní pokus o jeho vyobrazení

“Za jeho panování vznikla na Moravě první města a je dost dobře možné, že i první kroky k založení města Znojma podnikl právě Vladislav Jindřich,” podtrhl význam markraběte historik a znojemský zastupitel Jiří Kacetl. Po jeho úvodním slově vystoupí s přednáškou přední moravský historik Martin Wihoda, archeolog Jan Klápště či odborníci z bavorského Mnichova a Rakouska. Řeč bude nejen o Vladislavu Jindřichovi, ale o celé klíčové proměnně Moravy knížecí v Moravu markrabskou na přelomu 12. a 13. století.

Konference se bude odehrávat na symbolickém místě, a to v bývalém premonstrátském klášteře Louka pod Znojmem, jehož románská podoba byla završena právě za vlády Vladislava Jindřicha.

Zájemci se mohou na konferenci přihlásit do 24. srpna prostřednictvím tohoto formuláře. Podrobný program konference je spolu s organizačními pokyny dostupný na webu města Znojma.

Zdroj: město Znojmo, Historický ústav FF MUNI

Související články

Přečtěte si  Moravská kultura je na Slovensku vidět: Trenčianské Teplice hostily 12. ročník festivalu Morava krásna zem

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*