Baťův kanál bude splavný až do Hodonína. Začala stavba plavební komory Rohatec / Sudoměřice

Symbolickým poklepáním na tzv. přístavní pachole byla ve čtvrtek 17. srpna ve skalickém přístavišti na Baťově kanále slavnostně zahájena stavba plavební komory Rohatec/Sudoměřice. Stalo se tak za přítomnosti řady hostů včetně čelních představitelů Jihomoravského a Trnavského kraje, poslanců, starostů okolních obcí včetně starosty města Hodonína Libora Střechy, dále ředitele Ředitelství vodních cest ČR i zástupců zhotovitele.

Součástí stavebních prací bude kromě samotné výstavby vodního díla i oprava jezu a úprava navazujícího koryta říčky Radějovky v délce přibližně 800 m. Všechny tyto kroky jsou nezbytnou podmínkou toho, aby mohl být splavný Baťův kanál prodloužen o dalších 7 km až do Hodonína.

Dlouholeté úsilí a přípravy k prodloužení Baťova kanálu o další úsek se naplnily. Skalické přístaviště, které je v současnosti poslední na splavné cestě Baťova kanálu na jeho jižním konci, co nevidět ožije čilým stavebním ruchem. Stavební práce se uskuteční přímo v místě státní hranice mezi Českou a Slovenskou republikou a potrvají více než dva roky. 

„Přípravy trvaly dlouhá léta, což nám dnes symbolicky připomněl i základní kámen, kterým se zahajoval projekt splavnění už v roce 2004. Těší mne, že jsme svědkem toho, že stavíme další, čtrnáctou plavební komoru Baťova kanálu, a že tato vodní cesta dostane novou budoucnost,“ uvedl ředitel Ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů.

Stavba uzavře na dva roky turistickou i cyklistickou trasu na pravém břehu Radějovky

Nová plavební komora bude mít užitnou délku 38,5 m, šířku 5,3 m a bude vybudována na českém břehu vedle sudoměřického jezu. Práce na jednotlivých stavebních objektech budou probíhat postupně a provoz přístaviště Skalica nebude stavbou nijak dotčen. Práce vyžadující manipulaci s vodní hladinou jsou plánovány mimo plavební sezonu.

Ovlivněn však bude provoz stezky, kterou nyní hojně využívají především cykloturisté. „Stavební práce bohužel na celé dva roky uzavřou turistickou trasu vedoucí v současné době přes jez i cyklotrasu na pravém břehu Radějovky,“ řekl zástupce zhotovitele Tomáš Hrabina. „Omlouváme se všem turistům za tato omezení, ale věříme, že výsledek naší stavební činnosti bohatě tato omezení vyváží,“ dodal. Uzavírka se uskuteční v první polovině září a bude vyznačena objízdná trasa. Po dokončení stavby budou moci turisté využívat k přechodu na slovenský břeh Radějovky první hospodářský most, který bude v rámci stavby kompletně rekonstruován.

Hodonín se připravuje na příliv turistů

Ředitelství vodních cest ČR plánuje souběžně také další investice v podobě rozšíření stávajícího přístaviště v Rohatci a v Hodoníně. Zde by měl navíc v průběhu několika let vzniknout velkokapacitní přístav se zázemím. Přínos v podobě posílení turistického ruchu si město Hodonín uvědomuje již nyní. „Pro Hodonín je to velký potenciál, protože Baťův kanál je už dnes velkým fenoménem a pohybuje se po něm spousta turistů. Tímto propojením, touto plavební komorou, se tito turisté mohou dostat až do Hodonína a na to se těšíme a čekáme na to,“ řekl starosta Hodonína Libor Střecha. Jak již dříve uvedl, souvisí to samozřejmě i s podporou místního podnikání. „Postupně budeme již nyní zadávat studie, abychom byli připraveni napojit se na budoucí přístav naší infrastrukturou. Plánujeme tam i doplňkové věci, které zatraktivní přístav jako takový.

Plavební komora Rohatec/Sudoměřice propojí dosud oddělený úsek Baťova kanálu od Skalice na sever a splavnou část řeky Moravy od Hodonína po Rohatec. Zhotovitelem stavby plavební komory Rohatec/Sudoměřice je tzv. SPOLEČNOST BAŤŮV KANÁL, tvořená vedoucím společníkem firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, a druhým společníkem Metrostav DIZ s.r.o. Smluvní cena dosahuje celkem 339,8 mil. Kč bez DPH, z toho prodloužení vodní cesty s plavební komorou 262 mil Kč bez DPH a oprava jezu Sudoměřice 77,8 mil. Kč bez DPH. Stavební náklady financuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Přečtěte si  Relaxační zóna na Velkém náměstí v Kroměříži měla úspěch. Během léta přilákala tisíce návštěvníků

Autor: red Zdroj a foto: Město Hodonín, mapa batuvkanal.cz

Doporučujeme


1 Comment

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*