Bobr působí škody za miliony, vyskytuje se po celé Moravě

Aktivita bobrů může až ohrožovat lidské životy. Jde nejen o okousané stromy, ale i poškozené protipovodňové hráze.

Narušené hráze, zaplavené pozemky či okousané stromy, které mohou pádem vážně ohrozit zdraví lidí v blízkosti vodních toků. Chráněný bobr evropský způsobuje vrásky zejména moravským vodohospodářům. Podle nich se rozšířil po celém povodí Moravy a způsobuje škody v řádech milionů korun.

Počty bobrů evropských se na Moravě každoročně zvyšují. Odstraňování škod, které způsobují, je podle vodohospodářů značně problematické. Boj s nimi navíc komplikuje to, že jsou chránění.

„Bobr se vyskytuje prakticky ve všech částech povodí, Nejvíce na dolní Dyji, na řece Moravě od Lanžhota až po Šumpersko včetně přítoků, na Bečvě od soutoku s Moravou až po Valašské Meziříčí, ale také na Svitavě a Svratce. Jeho činnost pozorujeme dokonce i na odvodňovacích kanálech,“ popsal situaci generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.  

Mimo výjimky jsme bezmocní

Největší škody bobr způsobuje vodohospodářům narušováním ochranných hrází, stavbou zátaras, které vzdouvají vodu a zaplavují okolní pozemky, ale také kácením a ničením zdravých stromů a dalších břehových a pobřežních porostů. Jen státnímu podniku Povodí Moravy bobr způsobuje škody v hodnotě jednotek milionů korun.

Moravští vodohospodáři v současnosti evidují více než sto bobřích hrází na drobných vodních tocích a stovky ohryzaných stromů. „V lokalitách, kde bobr svojí činností nezpůsobuje škody na majetku a jeho aktivita neohrožuje zdraví lidí, sledujeme vývoj a do jeho biotopu nezasahujeme. Jeho činnosti ale zaznamenáváme i v zastavěných oblastech, kde jeho činnost může ohrozit majetek nebo dokonce zdraví obyvatel,” uvedl Gargulák.

Vodohospodáři musí v těchto případech postupovat dle možností daných platnou legislativou. “Do teritoria bobra můžeme zasahovat například jen ve vymezeném období či na základě výjimek, které stanoví příslušný odbor krajského úřadu,“ vysvětlil Gargulák. Mimo úřadem stanovené období jsou podle něj vodohospodáři prakticky bezmocní.

Bobři Žďárské vrchy
Bobr evropský v oblasti Žďárských vrchů

Hrozí protržení hráze

Nejpostiženějšími oblastmi je Břeclavsko a Znojemsko. Zde bobr kromě poškozování břehových porostů a stavby hrází dokonce způsobuje významné škody na ochranných liniových hrázích. Právě poškozováním ochranných hrází může bobr způsobit škody s velkými následky. V důsledku vytváření bobřích nor může totiž v době povodní dojít až k rozplavení protipovodňové hráze a k zaplavení území obývaného lidmi.

Přečtěte si  Vydatné srážky zvedají hladiny řek zejména na Valašsku

Moravští vodohospodáři proti věnují zvýšenou pozornost při prohlídkách protipovodňových hrází. „Na Břeclavsku, které patří z hlediska činnost bobra k nejvíce postiženým oblastem, jsme museli některé hráze kvůli bobrovi zpevnit štětovými stěnami či kamennou rovnaninou. Proti okusu stromů se snažíme používat pletivo či speciální protiokusový sprej,“ dává příklady Gargulák z Povodí Moravy. S pletivem i sprejem si však podle něj bobr dokáže poměrně snadno poradit.

Bobra musíme regulovat

Škody, které bobr způsobuje zemědělcům, rybníkářům nebo na městském či obecním majetku vedl na některých místech v republice dokonce k regulaci bobra evropského. Ten totiž nemá přirozeného predátora a díky ochraně se mu u nás velmi daří. Jeho systematičtější regulaci by s ohledem na škody, které způsobuje, a riziko, které představuje pro osídlené oblasti, v dnešní době přivítali i vodohospodáři.

„Jde o velmi citlivou otázku, neboť se jedná o zvláště chráněného živočicha. S ohledem na to, že na některých místech jeho zvýšená aktivita vede k poškozování ochranných hrází a dalšího vodohospodářského majetku, jehož podstatou je ochrana zdraví a životů obyvatel v době povodní, vnímáme určitou formu jeho regulace v některých oblastech za účelný a racionální krok,“ dodal na závěr Gargulák.

Zdroj: Povodí Moravy, foto: Povodí Moravy, CHKO Žďárské vrchy

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*