Brněnská turboškola? Mendelova univerzita čelí skandálu s rychlotituly pro zahraničí

Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity hrozí odebrání akreditace.

Mendelově univerzitě v Brně se v poslední době nevyhýbají kauzy, které vážně ohrožují její pověst. Po rezignaci bývalého rektora Adama čelí vyšetřování kvůli plagiátům a doktorským titulům objednávaným přes zahraniční agentury.

Národní akreditační úřad (NAÚ) v těchto dnes zaměřil svou pozornost na Mendelovu univerzitu v Brně. Stojí za tím disertační práce, které byly zřejmě opsány. Týká se to přímo zdejší Provozně ekonomické fakulty, na které tímto způsobem podváděli nejméně dva zahraniční studenti.

Vedení univerzity ujistilo, že pracuje na nápravě. “Ještě před zahájením kontroly ze strany NAÚ univerzita provedla na základě zjištěných skutečností vlastní interní kontrolu. Jejím výsledkem je odebrání jednoho titulu a druhý případ je před uzavřením,” informoval mluvčí univerzity Filip Vrána. Podle něj také došlo k personálním změnám ve vedení fakulty a omezení některých školitelů doktorandů.

Řízení vedené NAÚ by nemělo vést k omezení výuky na Provozně ekonomické fakultě, navíc se týká pouze ekonomických oborů. Univerzita podle svého mluvčího připravuje také další opatření, které má zamezit případné další problémy.

Kauza se týká zejména dvou případů opisování disertačních prací u doktorských studentů ze zahraničí. Provinili se takzvaným překladovým plagiátorským. „To je velký problém, který stávající antiplagiátorské systémy zatím neumí odhalit a čelí mu i řada jiných univerzit v tuzemsku i zahraničí,“ stojí v prohlášení univerzity.

Brněnská turboškola

Podle investigace týdeníku Hrot je ale problém mnohem závažnější. Dotčení doktorští studenti jsou totiž rakouští komunální politici, kteří si zřejmě zajistili titul na Mendelově univerzita prostřednictvím agentury. Nepotřebovali na to navíc ani řádnou dobu studia. Podle inspekční zprávy NAÚ bylo takových rychlostudentů značné množství.

„Z protokolů o státní doktorské zkoušce a protokolů o přijímacím řízení je patrné, že ve sledovaných akademických rocích absolvoval značný počet studentů studium za dobu přibližně o jeden rok kratší, než je standardní doba studia v kontrolovaných studijních programech,“ citoval týdeník Hrot kontrolory, kteří navíc hovoří o zmatku v dokumentaci. V některých případech je celé doktorské studium prakticky nepřezkoumatelné.

Celá kauza má navíc mezinárodní přesah. Vedení dotčené Provozně ekonomické fakulty mělo smlouvu s externí agenturou na nábor studentů. Cílilo se přitom na majetné občany Rakouska a Německa. Za úplatu měli podle všeho dosáhnout snadného a rychlého doktorátu. Znovu se proto ve veřejném prostoru objevil pojem “turboškola”, který byl původně adresován plzeňským právům, které nechvalně prosluly celou řadou rychlostudentů.

Danuše Nerudová, bývalá rektorka v době, která se týká kauzy

Hrozí odebrání akreditace

Důsledkem může být odebrání institucionální akreditace pro ekonomické obory, jak navrhla komise NAÚ. Význam institucionální akreditace spočívá v tom, že vysoká škola může sama rozhodovat o některých důležitých záležitostech. Při jejím udělení musí škola prokázat, že má funkční pravidla vnitřního zabezpečování kvality a chová se zodpovědně.

Přečtěte si  VIDEO: Hraničtí speleologové vytvořili 3D mapu zatopené Hranické propasti

“Vysoká škola, která získá institucionální akreditaci, si může sama schvalovat studijní programy a ty už pak nemusejí být akreditovány Národním akreditačním úřadem. Po odebrání institucionální akreditace vysoká škola toto oprávnění ztratí. Rozhodování o akreditaci studijních programů se přenáší znovu do pravomoci Národního akreditačního úřadu,“ citoval týdeník Hrot ředitele kanceláře úřadu Jiřího Smrčku.

Podle něj jde navíc o první případ, kdy bylo zahájeno správní řízení o odnětí institucionální akreditace. Je tak vážně ohrožena reputace celé Mendelovy univerzity, která není schopna samostatně zajistit kvalitu výuky.

Otázkou zůstává, kdo za celou kauzu nese odpovědnost. Za nastavení kontrolních mechanismů odpovídá rada pro vnitřní hodnocení školy, které předsedala tehdejší rektorka Danuše Nerudová, která stanula v čele univerzity od roku 2018 do ledna 2022. Brání se tím, že odpovědnost podle ní leží především na samotných fakultách a že se snažila problém aktivně řešit. Nerudová je zároveň považována za jednoho z potenciálních kandidátů v prezidentských volbách, které se budou konat příští rok.

Autor: pjk, foto: PEF MENDELU, Facebook Danuše Nerudová

Doporučujeme

1 Comment

  1. Proč je vlastně ten akreditační úřad úřadem národním? Který národ vlastně chrání? Možná se mnozí domnívají, že by se mohlo jednat o národ český, ale ten podle čerstvého loňského zjištění Českého (Sic!) statistického úřadu tvoří méně než 60% populace státu. A co ti všichni ostatní, zejména Moravané, Slováci, Ukrajinci, Poláci, Němci, Rakušané, Bělorusové, Rusové, Vietnamci, Slezané, Romové, Židé, Arabové a další? O ty se tento “národní” úřad nezajímá? Jinak k tzv. skandálu – jde především o skandál dvou podvodných studentek doktorského studia z německého jazykového prostředí, jejichž podvody identifikovala univerzita už více jak před rokem a z nichž jedna již byla vyhozena a druhá se se akademického titulu v rámci řízení už dobrovolně vzdala. To, co nechal publikovat onen “Národní” akreditační úřad v poněkud podivném Týdeníku Hrot, od kterého opisují další média, jsou samé doposud nijak neprokázané skutečnosti, vesměs poměrně dobře vyvratitelné, jejichž šetření je teprve na samém počátku. Kde máme Ústavním pořádkem zaručenou presumpci neviny? Jde o záměrnou dehonestaci vybrané veřejné vysoké školy v souvislosti s úsilím o politickou angažovanost její emeritní rektorky, nic více a nic méně.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*