Brno má nový koncertní sál, zatím jako unikátní model pro akustické zkoušky

Nový koncertní sál pro Filharmonii Brno už je na světě. Zatím jen ve zmenšené, ale naprosto věrné kopii. Dorazil na brněnské výstaviště, kde na něm bude tým světového akustika Yasuhisy Toyoty provádět měření a ověřovat své výpočty.

O plánovaném brněnském koncertním sále jsme naposledy psali v tomto článku.

Zmenšenina sálu Janáčkova kulturního centra v poměru 1 : 10 vznikala od loňského podzimu, v dílně specializované na akustické modely. Kromě akustiků se na něm podíleli projektanti, architekti, modeláři, stolaři a truhláři

Převzetí modelu je velkým milníkem na cestě tohoto strategického projektu města. Uvažujeme o tom, že jakmile v něm skončí všechna měření a přebere jej investor, zpřístupnili bychom ho, minimálně po dobu výstavby, veřejnosti. Ideálně i s prezentací tématu nového sálu pro Brno a s průběžně aktualizovanými informacemi o postupu prací,” informovala brněnská primátorka Markéta Vaňková s tím, že město nyní hledá vhodnou plochu pro jeho následné umístění.

Model poslouží pro akustické měření

Model slouží k přesnému měření akustických parametrů v sále. Hermeticky utěsněný model sálu se celý naplní dusíkem, jehož vlastností je, že se v něm zvuk šíří v odpovídajícím poměru vůči měřítku modelu, tedy přesně desetkrát pomaleji než ve vzduchu. Cílem měření je ověřit, že vypočtený tvar sálu a použité materiály zajišťují dokonalou akustiku.

Uvnitř modelu bude během měření umístěno přes 1200 figurek z extrudovaného polystyrenu, které simulují akustickou pohltivost posluchačů. To proto, že i samotná přítomnost lidí mění akustické parametry prostoru.

Objekt je vytvořen ze dřeva, a to tak, aby přesně kopíroval vlastnosti zamýšlených materiálů, například vhodnými laky nebo jejich vrstvením. „Klíčovými faktory jsou přitom jejich odrazivost, pohltivost, útlum a doba dozvuku. Cílem měření to, abychom dosáhli dokonalých parametrů na každém jednotlivém sedadle. Zjednodušeně řečeno, aby bylo z každého jednotlivého místa slyšet stejně,“ upozornila ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová.

Příprava a práce s akustickým modelem je v České republice naprosto ojedinělá. Jeho vznik byl od začátku projektu jednou z jeho podmínek. Akustika se bude testovat přibližně tři měsíce. Na základě výsledků měření se poté verifikují akustické vlastnosti sálu a případně upraví jeho parametry.

„Model je založen na akustické výhodnosti architektonického řešení, které vzešlo z týmové spolupráce Ateliéru Brno díky invenci architekta Davida Přikryla a vzniklo na principu vlastnosti Voroného diagramu, který dostává zdánlivě chaotické uspořádání akustických ploch do matematického a geometrického řádu,“ přiblížil Petr Hrůša z projekčního týmu Janáčkova kulturního centra.

Fotogalerie: vizualizace koncertního sálu

Připravuje se soutěž na zhotovitele

Aktuálně je také odevzdána další část dokumentace pro provedení stavby, a to specifikace koncertních varhan, aby mohla začít příprava výběru jejich zhotovitele. Během letních prázdnin by měla začít příprava soutěže na zhotovitele stavby, samotné výběrové řízení by mělo navazovat na odevzdání a kontrolu kompletní dokumentace pro provedení stavby, a začne tedy během listopadu 2021. Předpokládaný termín zahájení stavby je závěr první poloviny roku 2022.

Brněnští zastupitelé minulý týden schválil podání žádosti o 600 milionů korun z podprogramu Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností. Právě touto částkou by se měl na stavbě podílet stát.

Přečtěte si  Moravský Krumlov zachránil zámek pro další generace. Vrací se Slovanská epopej, vzniká nové turistické centrum

„Samo město jako žadatel o dotaci by se mělo podílet na úhradě více než 48 % veškerých nákladů, což znamená přes 960 milionů, v předpokládané struktuře vynaložených finančních prostředků také figurují Brněnské komunikace, jejich podíl na financování je 17 %, tedy více než 330 milionů – jedná se o peníze, které byly vynaloženy na takzvanou první etapu, tedy na podzemní parkoviště,“  upřesnila již dříve primátorka Markéta Vaňková s tím, že pokud vše půjde podle plánu, mohla by se stavba otevřít na konci roku 2024.

Projekt už několik let vázne

Nový koncertní sál Janáčkova kulturního centra má vyrůst na rohu Besední a Veselé. Před ní vznikne nové prostranství, které městská část Brno-střed doporučila pojmenovat jako náměstí Ludvíka Kundery – po brněnském klavíristovi a muzikologovi, žákovi Leoše Janáčka a prvním rektorovi Janáčkovy akademie múzických umění. V červnu 2020 název schválilo Zastupitelstvo města Brna.

Vedení Brna se k výstavbě koncertního sálu přihlásilo už v programovém prohlášení Rady města Brna pro volební období 1998 až 2002. V roce 2002 byla vyhlášena otevřená veřejná mezinárodní architektonická soutěž. Z 80 účastníků vybrala mezinárodní porota jednomyslně návrh autorů Jakuba Havlase, Jana Hájka a Pavla Joby z Atelieru M1 architekti.

Příprava a realizace celého projektu JKC byla poté z finančních důvodů rozdělena na dvě věcné a časové etapy – na výstavbu podzemního třípodlažního objektu parkovacích garáží a výstavbu nadzemního šestipodlažního objektu s koncertním sálem a provozními plochami k tomuto sálu.

Stavební povolení pro I. etapu bylo vydáno v roce 2014 a stavba byla zahájena v únoru 2015. V roce 2018 byla podepsána smlouva o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru s týmem ve složení Tomasz Konior (generální projektant), Yasuhisa Toyota (hlavní akustik) a Petr Hrůša (projektant stavební části).

Koncem roku 2018 přípravu stavby zbrzdila žaloba Atelieru M1 architekti. Ten měl za to, že projekční tým Tomasz Konior, Yasuhisa Toyota a Petr Hrůša, který zajišťoval dokumentaci pro stavební povolení, neúměrně zasahoval do jejich autorských práv. Za přispění vedení města se v roce 2019 podařilo najít cestu ke smírnému řešení.

V dohodě o narovnání jsou zakotveny klíčové principy, kterými se bude další příprava stavby řídit. Základem je, že projekt respektuje vítěznou podobu JKC, která vzešla z architektonické soutěže, a bude v souladu s územním rozhodnutím a licenční smlouvou. Případná zlepšení týkající se kvality sálu i samotné stavby centra se projektanti zavázali řešit ve spolupráci s autory.

Nadzemní část budovy Janáčkova kulturního centra získala 16. června 2020 stavební povolení. Nyní se připravuje soutěž na zhotovitele.

Zdroj a foto: město Brno

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*