Dačicko pod Jihočeským krajem trpí, chceme návrat k Moravě, říká učitel

Bohumil Šuhaj je učitel a moravský patriot z Dačic. Spolu s dalšími se snaží napravit komunistickou zvůli, kdy bylo město na Moravské Dyji nesmyslně zařazeno pod Jihočeský kraj. Vůle k nápravě z oficiálních míst dlouhodobě chybí, přesto věří, že se to jednou povede. Klíčové je přitom vysvětlovat souvislosti, zejména mladým lidem.

Jak je na tom v současnosti Morava? Jaké jsou její vyhlídky?

Vzhledem ke svému potenciálu je na tom Morava hůř, než by měla být. Nejvíce je to vidět na jejich periferiích, které se potýkají s mnoha problémy jako je vylidňovaní, dostupnost zdravotní péče nebo dopravní obslužnost. Potenciál moravských regionů je sice velký, ale vyhlídky bude mít Morava dobré jen za předpokladu, že se změní administrativní uspořádání našeho státu ve smyslu postupného přechodu k modernímu modelu zemského uspořádání po vzoru našich sousedů – Rakouska či Německa.

Co vás přivedlo k politickému angažmá ve prospěch moravské myšlenky?

Velkým impulzem pro mne bylo setkání s dačickým výtvarníkem a zaníceným Moravákem panem Jiřím Albrechtem, který mne do této problematiky takříkajíc zasvětil. Ale již dříve jsem se zajímal o dění v našem regionu, tedy na Dačicku, a postupně mi začalo docházet, jak moc náš region trpí tím, že je pouze ocáskem nelogického slepence jménem Jihočeský kraj.

Na nedávném sněmu jste byl zvolen členem vedení Moravského zemského hnutí. Jak chcete hnutí dál rozvíjet? Co mu chybí?

MZH je relativně nový politický subjekt, na němž se mi líbí, že je plný převážně mladých lidí ochotných věnovat moravské myšlence zcela nezištně svůj čas. V rámci svých možností se o to ostatně snažím také, i když největším limitem jsou pro mě v současnosti naše dvě malé děti, o které se s manželkou staráme. V tomto svém snažení musíme vytrvat a dál pracovat na tom, aby bylo naše hnutí co nejvíce vidět a slyšet. Musíme se snažit o to, získávat na svou stranu co nejvíce stejně smýšlejících lidí nejen z Moravy ale i Čech a podporu u osobností, jejichž hlas je opravdu slyšet.

Bohumil Šuhaj a dačický výtvarník a spisovatel Jiří Albrecht

Kritizujete, že Dačicko je nyní nesmyslně pod Jihočeským krajem. Dá se to ještě napravit? A jakou cestou?

Pevně věřím, že cesta k nápravě je. Ostatně, pokud bych nevěřil, ani bych se v této věci dále neangažoval. Je to historická křivda na nás Dačických, která bohužel místním obyvatelům přináší jen samá negativa. Je důležité lidem předkládat souvislosti a vysvětlovat, jaké pozitivní dopady by mělo vyčlenění Dačicka z Jihočeského kraje pro jejich praktický život, což je pro ně pochopitelně nejpodstatnější. Zkrátka udělat co nejvíce pro to, abychom získávali u místních větší a větší podporu.

Jste zkušený pedagog. Jakou roli v tom hraje vzdělání?

Vzdělání je samozřejmě důležité, ale já bych v tomto případě volil spíše slovo osvěta. Nezáleží na tom, jestli jste zedník, prodavačka, soukromý podnikatel či manažer. Mým oborem je geografie a když se bavím ve škole s žáky 9. ročníku o administrativním členění ČR a zemském uspořádání, nestačím se mnohdy divit, že mnozí z nich nikdy neslyšeli o tom, že Dačice leží na Moravě. Všude slyší jen Jihočeský kraj, a to bohužel i od mnohých představitelů města, kteří se snaží si hlavně nic nerozházet u těch „na kraji“. Na mladé lidi je tedy potřeba v tomto směru začít působit co nejdříve a diskutovat s nimi, např. o tom, že si bohužel i v oficiálních zdrojích mohou přečíst nesmysl „žijeme v jihočeském městě na Moravské Dyji“.

Bohumil Šuhaj je zastupitel města Dačic na jihozápadě Moravy. Působí jako učitel zeměpisu a německého jazyka na zdejší základní škole. Dlouhodobě se zasazuje o obnovu zemské samosprávy a návrat Dačicka ke zbytku Moravy. V nadcházejících sněmovních volbách figuruje v čele kandidátů z Dačicka na jednotné západomoravské kandidátce v Kraji Vysočina.

Autor: pjk, foto: Bohumil Šuhaj

Doporučujeme


1 Comment

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*