Definitivní rozhodnutí statika: Divadlo Bolka Polívky a Univerzitní kino Scala nemohou pokračovat ve stávajících budovách

Kromě již dříve zjištěných závad na konstrukci zastřešení objektu na Jakubském a Moravském náměstí se při právě probíhajícím stavebně-technickém průzkumu objevily další závažné poruchy, a to na nosných sloupech v úrovni stropu nad Univerzitním kinem Scala. V tuto chvíli je tedy jasné, že ani jeden sál nebude možné nadále využívat. Vyplývá to z vyjádření statika, které dnes obdrželi zástupci vedení města.

„Že se mohou objevit další nečekané problémy, se nedalo vyloučit. Zvlášť když bylo koncem července nutné zajistit nosné konstrukce budovy kovovými výztuhami. Kvůli tomuto zdržení jsme pak prodlužovali termín dokončení první etapy stavebně-technického průzkumu do závěru září. Na základě jeho výsledků mělo být zřejmé, jestli a za jakých podmínek by bylo možné provoz Scaly a Divadla Bolka Polívky alespoň o několik měsíců prodloužit,“ připomněla primátorka města Brna Markéta Vaňková a vysvětlila: „Bohužel aktuálně detekovaná výrazná koroze hlavní výztuže sloupů objektu spolu s již dříve zjištěnými závadami vedly statika již nyní k jednoznačnému závěru, že konstrukce nesplňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu a že budovu není možné provozně dál využívat. O nastalé situaci jsem ihned informovala rektora Masarykovy univerzity Martina Bareše a principála divadla Bolka Polívku.“

Právě probíhající první fáze stavebně-technického průzkumu by měla být dokončena v dohodnutém termínu, tedy do závěru září. „Poté bude nutné prostory kina a divadla bezpečně vyklidit. Neprodleně tedy vyvoláme jednání se zástupci Divadla Bolka Polívky a Univerzitního kina Scala, abychom společně naplánovali potřebné kroky a termíny. Druhá fáze průzkumu pak začne zkraje příštího roku až poté, co bude objekt vystěhován,“ doplnila náměstkyně primátorky Karin Podivinská, která má v gesci správu majetku.

Město Brno také pokračuje v úpravách sálu Břetislava Bakaly v Bílém domě, kde má hrát Divadlo Bolka Polívky. Vypsání veřejné zakázky na stavební práce a na dodávku divadelních technologií se předpokládá v září, kompletně hotovo by mohlo být na jaře příštího roku. Souběžně s tím se hledají náhradní prostory pro Scalu.

Divadlo Bolka Polívky začne sezńu v Dělnickém domě

Divadlo Bolka Polívky se již domluvilo s místní částí Brno-Židenice, že novou sezónu zahájí v místním Dělnickém domě. V tuto chvíli není jasné, jak dlouho potrvá úprava sálu Břetislava Bakaly, kam by se mělo divadlo následně přestěhovat. Hostování bude možné prodloužit i na dobu tří měsíců, a to do konce listopadu 2023.

„Dočasného útočiště si DBP velmi vážím a přijímám jej s velkou vděčností a pokorou. Oceňuji i flexibilitu, s kterou Židenice naše požadavky řeší,” uvedl principál divadla Bolek Polívka. „Židenice se na hostování Divadla Bolka Polívky těší a jsem rád, že jeho divadelní program obohatí kulturní nabídku v naší městské části,” doplnil starosta Židenic Petr Kunc.

O působišti kina Scala se nadále jedná

Dnes jsem obdržel od města zprávu, která se týká dalších závažných poruch, znemožňujících provoz v Univerzitním kině Scala. Nesmírně mne to mrzí, neboť ve Scale v tuto chvíli ztrácíme historický objekt kina, prostor k setkávání s širokou veřejností a místo k pořádání významných univerzitních akcí, přesahujících rámec samotné univerzity. Musíme však dbát na bezpečí návštěvníků a rozhodnutí majitele objektu, kterým je město Brno, respektovat. Jsme důležitou vzdělávací i kulturní institucí a budeme dál intenzivně hledat možnosti, jak být v Brně i nadále aktivní. Jednání se zástupci města Brna o dalších příhodných prostorách budou samozřejmě následovat,” vyjádřil se rektor MU Martin Bareš. 

Uzavření Univerzitního kina Scala se dotkne také výuky na filozofické fakultě, neboť sálu fakulta využívala pro studijní programy, stejně tak cyklu studentského kina, který připravují studenti Ústavu filmu a audiovizuální kultury filozofické fakulty. Masarykova univerzita nyní musí hledat prostory pro výuku v rámci vlastních kapacit i prověřit možnosti nabízené městem Brnem. Stejně tak budou muset být přesunuty společenské akce, konference a naplánovaný kulturní program. Konkrétně v listopadu se v Univerzitním kině Scala měla uskutečnit pravidelná oslava výročí sametové revoluce. 

Autor: red Zdroj a foto: Město Brno, Divalo Bolka Polívky, Masarykova univerzita

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*