Desítky let plánovaný obchvat Břeclavi má novou aktualizovanou podobu. Stavba by měla začít do dvou let

Kruhový objezd u Fosfy, samostatný nájezd od Lanžhota, několik stykových křižovatek s levým připojením, jaké lidé znají například z křižovatky u výjezdu od Aqualandu v Pasohlávkách. I to jsou novinky, které jsou zapracované do budoucí podoby obchvatu a které včera zástupci Ředitelství silnic a dálnic poprvé v nové vizualizaci představili Břeclavanům.

„Od roku 2007 je pro stavbu obchvatu vydáno platné územní rozhodnutí. Z jednání s dotčenými účastníky řízení ale vyplynula řada požadavků, které si vyžádaly změnu technického řešení. A právě ty jsou v nové vizualizaci zapracované,“ vysvětluje starosta Břeclavi Svatopluk Pěček. Ve vizualizaci jsou viditelná i jednotlivá propojení s pozemky, které k obchvatu přiléhají, polními cestami, plánované protihlukové stěny, ochranné zdi pro ptáky a podobně.

Jak potvrdili zástupci Ředitelství silnic a dálnic, inženýrská činnost jde do finále. Žádost o společné povolení chtějí ke krajskému úřadu podat do pololetí a věří, že do konce roku jej získají. Už na podzim by měl začít odložený záchranný archeologický průzkum v trase obchvatu.

Mezi Břeclavany panuje oprávněná skepse. Stavba obchvatu se totiž plánuje už tři desetiletí. Nicméně zástupci ŘSD mají důvod k optimismu. Novela zákona o liniových stavbách jim dala do rukou účinný nástroj, jak přípravu obchvatu urychlit. Dovoluje v rámci jednoho procesu změnit původní územní rozhodnutí a současně povolit stavbu. Zároveň dává soudům povinnost vyřešit ve zkrácených lhůtách případné napadení stavby ze strany aktivistů či spolků.

Výběrové řízení na dodavatele stavby bude vyhlášeno v prvních měsících roku 2025

„Znamením, že stavba má zelenou, je i fakt, že ministerstvo dopravy nám umožnilo vést paralelní procesy. Zároveň s povolováním stavby tedy již podnikáme kroky vedoucí k výběru zhotovitele. Samotnou soutěž bychom chtěli vyhlásit v prvním kvartále roku 2025. Stavbu by si pak měl vítěz soutěže převzít a zahájit na konci příštího roku,“ nastínil ideální scénář Tomáš Vyhlídal, vedoucí úseku výstavby silnic ŘSD.

Vedení města usiluje o to, aby stavba začala co nejdříve. „Už od roku 2014, kdy jsem do vedení města nastoupil, se snažím k přípravě obchvatu co nejúčinněji pomoci. Město pomohlo Ředitelství silnic a dálnic například při výkupu pozemků v trase obchvatu, vložilo se také do jednání s Lichtenštejny, aby výstavbu obchvatu umožnili na pozemcích dotčených jejich žalobou. Podíleli jsme se na jednání s Jihomoravským krajem o přeložkových smlouvách nebo na jednáních s firmami dotčenými výstavbou,” vyjmenoval starosta přínos města k brzké realizaci obchvatu.

Přečtěte si  Kroměříž si připomene výročí Karla Kryla. Město čeká série výstav, přednášek, filmových projekcí a koncert

Neopomněl ani řadu jednání s Kosticemi a Lanžhotem, kterých se stavba dotkne. A zmínil, že město se podílelo i na realizaci kompenzačních opatření. Část trasy obchvatu totiž povede územím chráněným soustavou Natura 2000. A cenné přírodní území bylo třeba nahradit například vybudováním lesních tůní, výsadbou a úpravou lesních a lučních porostů, výsadbou solitérních dřevin a alejí, ale třeba i instalací ptačích budek. Pětadvacet kompenzačních opatření je již funkčních.

Obchvat odvede tranzitní dopravu z centra města

Vybudováním silničního obchvatu na silnici I/55 kolem Břeclavi dojde především k odvedení tranzitní dopravy z centra města. Zároveň bude vymístěna doprava ve směru na Lanžhot a Valtice z centra na novou přeložku. Obchvat také umožní přímou obsluhu jihovýchodní průmyslové části Břeclavi.

Podívejte se na vizualizaci stavby

Autor: red Zdroj a foto: Město Břeclav, Ředitelství silnic a dálnic

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*