Historický pavilon Franz Josef olomoucké nemocnice půjde v únoru k zemi. S nostalgií se s ním loučili bývalí i současní zaměstnanci

Patří mezi dominanty a jedny z nejznámějších budov města Olomouce. Jeho historii spoluvytvářela dlouhých 127 let. Nyní se však její osud završí. Řeč je o nejstarším pavilonu v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Označený je písmenem B, nikdo mu však neřekne jinak než Franz Josef podle jména habsburského panovníka, který v roce 1896, kdy byla budova dokončena, vládl tehdejšímu Rakousku-Uhersku. Demolice majestátního objektu začne v únoru letošního roku, na jeho místě brzy vyroste zcela moderní pavilon odpovídající úrovni zdravotnictví 21. století.

„Budova Franz Josef, v níž se začala psát historie naší nemocnice, je pro mnoho lidí, zvlášť našich bývalých a současných zaměstnanců, ale i řadu Olomoučanů, spojena s určitou nostalgií. Vím, že se jim s touto krásnou stavbou bude těžko loučit. Nejprve jsme také i proto uvažovali o tom, že nový pavilon B vznikne v původních zdech toho starého.  Jenže se ukázalo, že by to bylo řešení nejen mnohem dražší, ale zároveň funkčně horší než kompletní demolice a výstavba na ‚zelené louce‘. Sentiment proto musel jít stranou, naším hlavním úkolem a posláním je poskytovat špičkovou a moderní zdravotní péči, což by s původním záměrem bylo v rozporu,“ vysvětluje ředitel Fakultní nemocnice Olomouc prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Protože je však budova Franz Josef doslova pomníkem dějin olomoucké nemocnice a symbolem zdravotnictví v našem regionu, zaslouží si zcela jistě důstojné rozloučení. To se v jejích útrobách uskutečnilo ve dnech 25. a 26. ledna, kdy se do již vyklizených místností vydali současní i bývalí zaměstnanci FN Olomouc, aby si zde prohlédli dobové snímky, přečetli vzpomínky pamětníků, ale také vyslechli plány vedení nemocnice spojené s přípravou stavby nového pavilonu.

Na počátku února započnou pracovníci firmy MORKUS Morava s.r.o. s demolicí, která má skončit v polovině července letošního roku a bude stát 17,3 milionu korun. „Jako první je na řadě demontáž a odstranění azbestocementové střešní krytiny. Tyto práce budou prováděny postupně od kraje střechy ve směru k hřebeni. Po odstranění krytiny bude snesen dřevěný krov střechy a současně bude probíhat odstrojování objektu, tedy sejmutí rozvodů všech inženýrských sítí, povlakových krytin podlah a výplní otvorů. Samotná demolice objektu bude prováděna ručně a strojně, bez použití trhavin,“ popisuje vedoucí odboru investic FN Olomouc Ing. František Valíček.

V novém pavilonu vznikne deset operačních sálů a tři sály pro jednodenní chirurgii

V současné době se dokončuje prováděcí stavební dokumentace nového pavilonu B a probíhají stavební práce na přeložkách inženýrských sítí. Snahou vedení Fakultní nemocnice Olomouc je zahájit výstavbu pokud možno bez zbytečné prodlevy po dokončení demolice.

„Do nového pavilonu B se přestěhují kompletně čtyři kliniky, a to neurologie, neurochirurgie, ortopedie a traumatologie. Své provozy do něj rozšíří také urgentní příjem, Radiologická klinika, centrální operační sály a Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. V budově vznikne mimo jiné deset operačních sálů, tři sály pro jednodenní chirurgii se zázemím pro dospávání a jednotka intenzivní péče pro jmenované lůžkové obory,“ říká ekonomický náměstek ředitele FN Olomouc Ing. Tomáš Uvízl, který si je vědom toho, že plány nemocnice jsou závislé i na aktuální hospodářské situaci v zemi.

„Nemůžeme samozřejmě nevidět zdražení stavebních materiálů i prací, ke kterému došlo během loňského roku, respektive nárůst inflace obecně. Nový pavilon B je ale klíčový pro zvýšení kvality zdravotní péče i další rozvoj nemocnice jako takové, a proto stavbu musíme začít realizovat, byť to vyvolá velký tlak na naše investiční prostředky a samozřejmě i na prostředky státu, který se na financování akce podílí. Navzdory tomu ale nepochybuji, že stavbu nového pavilonu B ještě letos zahájíme a budeme ji schopni úspěšně dokončit,“ uzavírá Tomáš Uvízl.

Historie původní budovy známé později jako Franz Josef se začala psát 1. dubna 1892, kdy se usnesl Moravský zemský sněm v Brně vystavět v Olomouci novou nemocnici. A to jako soubor pavilonů na svahu Tabulového vrchu v tehdy samostatné obci Nová Ulice. Výstavba nemocnice započala v červnu 1894, po dvou letech bylo dokončeno i vnitřní zařízení prvního pavilonu. Dne 14. září 1896 byli do zemských ústavů přestěhováni ze staré nemocnice pacienti a 16. listopadu 1896 byla nová nemocnice slavnostně vysvěcena.

Autor: red Zdroj a foto: Fakultní nemocnice Olomouc

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*