Jeden z největších tuzemských energetických projektů startuje v Brně. Nový tepelný zdroj na biomasu sníží spotřebu plynu i emise

Teplárny Brno uskutečnily další krok na cestě ke snížení závislosti na zemním plynu a neekologických zdrojích vytápění. Po několikaleté přípravě, urychlené ruskou agrasí na Ukrajině, započala výstavba biomasového zdroje Tepláren Brno v Maloměřicích. Zahájení stavby, která je za poslední dekádu svojí náročností jednou z největších v oblasti tuzemské energetiky, symbolicky odstartoval 9. června 2023 před areálem poklepem základního kamene, který svojí podobou připomíná odštípnutý kousek dřeva. Zkušební provoz nového zdroje odstartuje již na podzim roku 2024 a s plným výkonem zdroje se pak počítá od topné sezony 2025/2026.

Vybudování a následné spuštění biomasového ´zeleného zdroje´ přinese Brnu dva zásadní benefity. Jednak se podaří zhruba o patnáct procent snížit spotřebu zemního plynu potřebného k vytápění, což povede i ke stabilizaci ceny tepla, jednak je to další významný krok k ozdravení životního prostředí a poklesu emisí. Cením si také toho, že i když jde primárně o projekt tepláren, podílí se na něm v kooperaci i další městské společnosti,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková. Certifikovanou štěpku z odpadního dřeva v množství zhruba 80 tisíc tun ročně pro Teplárny Brno zajistí městská společnost Lesy města Brna. Správcem stavby je již od její přípravné fáze společnost Brněnské komunikace.

Většinu z 2,5 miliardové investice pokryje dotace

„Modernizace provozu Brno-sever představuje pro brněnské teplárny nejvýznamnější projekt za posledních 20 let. Tento krok je v souladu s dnešními nároky a trendy ve výstavbě nových zdrojů tepla, kdy se hledají hlavně aplikace technologií navyšujících využití obnovitelných zdrojů. Jedním z nich je právě dřevní štěpka. Kromě zajištění stálé produkce spolehlivého tepla pro obyvatele města Brna nám instalace štěpkového kotle umožní zvýšit výrobu na stávajícím zdroji,“ uvedl generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon. „Celkové náklady aktuální stavby činí 2,4 miliardy korun bez DPH a z větší části je pokryje dotace 
ve výši 1,661 miliardy korun z Modernizačního fondu životního prostředí. Zbytek částky uhradí Teplárny Brno z úvěru Evropské investiční banky s návratností patnáct let,
“ dodal Petr Fajmon. 

Samotnému budování biomasového zdroje v areálu na Obřanské už předcházela nultá etapa, kdy byly demontovány staré kotle na zemní plyn a těžké topné oleje. V předstihu bylo také vybudováno nové trubní propojení pro centrální zásobování teplem mezi městskými částmi Líšeň a Lesná. 

Doprava štěpky i odvoz spalin bude probíhat výhradně po železnici v uzavřených kontejnerech. Za tímto účelem bude zrekonstruována stávající železniční vlečka v areálu, která původně sloužila k dopravě mazutu, jehož spalování tady bylo definitivně ukončeno v roce 2011. Pro biomasový kotel bude využit i stávající 217,5 m vysoký komín, který je dominantou městské části již od roku 1982. 

V současnosti již připravené staveniště i s potřebným zázemím přebral zhotovitel díla, kterým se po složitém výběrovém řízení stalo konsorcium společností ŠKODA PRAHA a.s. a OHLA ŽS. „Věříme, že objednatel ocení naše zkušenosti při obnovách elektráren. Důraz při realizaci tohoto díla klademe též na spolupráci s místními dodavateli,“ řekl generální ředitel ŠKODA PRAHA a.s., Zbyněk Savara. 

Přečtěte si  Zřízení CHKO Soutok může pomoci ukončit komáří kalamity na Břeclavsku

Výstavba ani provoz nebude znamenat zátěž pro místní

Spolupráce na takto unikátním a komplexním projektu, co do jeho rozsahu i hospodářského a společenského významu, mě nesmírně těší. Naše společnost bude odpovědná za kompletní stavební práce ve stávající kotelně, kterou upravíme pro nový štěpkový zdroj, vybudujeme nový sklad paliva s příslušenstvím pro dopravu paliva do kotle. Dále budeme rekonstruovat stávající vlakovou vlečku pro dopravu štěpky do areálu a realizovat nové zpevněné plochy a další stavební objekty. Jedná se o zakázku v režimu Design & Build (D&B). To přináší časovou úsporu a dává prostor pro technickou invenci zhotovitelů. Obecně metoda D&B klade vysoké nároky na odbornost a je doporučována pro stavební objekty s vysokou náročností stavby,“ doplnil generální ředitel OHLA ŽS, a.s., Roman Kocúrek.

Kromě samotné instalace štěpkového kotle s výkonem 43 MWt vznikne v rámci stavby také moderní sklad dřevní štěpky, který pojme zásoby na 5 dnů. Výstavba, která bude probíhat v areálu, nepřinese místním žádné nadbytečné nepříjemnosti. Stejně tak samotný projekt je plánován tak, aby pro okolí neznamenal ani zvýšení dopravní zátěže či prašnosti. 

Staveniště je zcela odděleno od běžného teplárenského provozu, pro potřeby stavby vznikla další samostatná vstupní brána. „Nyní nás čeká příprava na přeložení inženýrských sítí. Po odstranění původních potrubních mostů vzniknou nové, které budou vedeny tak, aby se uvolnil prostor pro sklad paliva,“ popsal aktuální stav ředitel Úseku velkých projektů Tepláren Brno Jiří Šamánek. Až do září se bude souběžně s přípravnými pracemi zpracovávat realizační dokumentace, poté naváže samotná výstavba „Montáž technologických celků máme v plánu převážně v příštím roce, kdy na podzim bude dílo kompletně dokončeno a zahájíme zkušební provoz,“ doplnil Jiří Šamánek.  

Brno počítá i s energií z Dukovan

Spalování biomasy není jediným zdrojem, na který do budoucnosti vsází Teplárny Brno. V květnu představitelé společností ČEZ a Teplárny Brno podepsali smlouvu o spolupráci. Ta stanovuje další kroky na projektu, který má Brnu zajistit spolehlivé dodávky tepla z Jaderné elektrárny Dukovany a výrazně snížit jeho závislosti na plynu. ČEZ a Teplárny Brno shodně deklarovaly vůli pokračovat v maximální koordinaci a dál pracovat na upřesnění parametrů projektu včetně identifikace možností dotačního financování.

Autor: red Zdroj a foto: Teplárny Brno

Doporučujeme


1 Comment

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*