Zprávy

Jeden z největších tuzemských energetických projektů startuje v Brně. Nový tepelný zdroj na biomasu sníží spotřebu plynu i emise

Teplárny Brno uskutečnily další krok na cestě ke snížení závislosti na zemním plynu a neekologických zdrojích vytápění. Po několikaleté přípravě, urychlené ruskou agrasí na Ukrajině, započala výstavba biomasového zdroje Tepláren Brno v Maloměřicích. Zahájení stavby, která je za poslední dekádu svojí náročností jednou z největších v oblasti tuzemské energetiky, symbolicky odstartoval 9. června 2023 před areálem poklepem základního kamene, který svojí podobou připomíná odštípnutý kousek dřeva. Zkušební provoz nového zdroje odstartuje již na podzim roku 2024 a s plným výkonem zdroje se pak počítá od topné sezony 2025/2026. […]