KVÍZ: Co víte o Komenském?

Jan Amos Komenský patří mezi nejvýznamnější historické osobnosti z Moravy. Co všechno víte o životě a díle “učitele národů”? Vyzkoušejte si další z řady našich kvízů. Tentokrát speciálně u příležitosti prvního školního dne.

0%

Kdy žil Jan Amos Komenský?

Správně! Špatně!

Jan Amos Komenský většinu svého života prožil v bouřlivém 17. století, které tragicky poznamenala třicetiletá válka.

Přesné místo narození Komenského není známo. O kterých obcích a městech na jihovýchodě Moravy se uvažuje jako o jeho rodišti?

Správně! Špatně!

Komenský se ke svému moravskému původu vždy hlásil. Užíval i přídomek "Moravus".

Jaké bylo Komenského povolání kromě pedagogické práce?

Správně! Špatně!

Komenský studoval na řadě míst v zahraničí – Herborn v Hessensku, Heidelberg v Rýnské Falci; navštívil i nizozemský Amsterdam.

Na kterých místech Moravy učil? (2 správné odpovědi)

Vyberte 2 správné odpovědi

Správně! Špatně!

Své zkušenosti s učením zhodnotil ve svých pedagogických pracích. Na obrázku je Komenského mapa Moravy.

Jaké měl křesťanské vyznání?

Správně! Špatně!

Jan Amos Komenský byl významným členem Jednoty bratrské, malého křesťanského společenství, které vzniklo v polovině 15. století. Vycházelo z umírněného husitství a přijalo prvky luteránství a kalvinismu. Komenský působil jako kněz a později také jako biskup, tedy jeden z vedoucích Jednoty bratrské. Navíc byl jejím posledním přeživším biskupem. Původní Jednota bratrská totiž zanikla v důsledku rekatolizace českých zemí po porážce stavovského povstání.

Kdy natrvalo odešel do zahraničí?

Správně! Špatně!

Po porážce stavovského povstání v bitvě na Bílé Hoře se Komenský skrýval na několika místech na Moravě a v Čechách. Do exilu definitivně odešel v důsledku vydání Obnovených zřízení zemských, které povolovaly jedině katolickou víru. Na rodnou Moravu se už nikdy nevrátil.

Kde všude Komenský v zahraničí působil? (Označte nesprávnou odpověď)

Správně! Špatně!

Po odchodu do exilu Komenský zprvu působil v polském Lešně, které se stalo centrem bratrské migrace. Jako autor významných myslitelských děl byl zván k přednáškám na různá místa po Evropě. Zaujaly zejména jeho myšlenky pansofie a pedagogické metody.

Kde strávil svá poslední léta?

Správně! Špatně!

Komenský strávil konec svého života v nizozemském Amsterdamu, kde byla také vydána většina jeho děl. Pohřben byl v kostelíku v nedalekém městě Naarden.

Komenský je autorem celé řady děl různého zaměření. Nejznámější je jeho filozofická alegorie...

Správně! Špatně!

Komenského rozsáhlé dílo čítá desítky děl z různých oborů. Psal zejména česky, latinsky a německy. Je také autorem několika duchovních písní a mapy Moravy.

Jak se jmenuje jedna z hlavních postav Komenského Labyrintu? Poutník, Mámení a...

Správně! Špatně!

Komenský
Výborně!

Vaše znalosti jsou výborné! Poznali jste toho opravdu hodně. 🙂
Dobrá práce!

Vaše znalosti jsou dobré, víc než polovina odpovědí správně. 🙂
Něco nám uteklo, ale to nevadí!
Na jedničku to nebylo, ale základní přehled máte. 🙂
Nevadí, příště to bude lepší! 🙂
Uf, to bylo docela těžké, co říkáte? Ale příště to bude určitě lepší. 🙂

Doporučujeme


1 Comment

 1. kromě zmíněných (Labyrint světa a ráj srdce, Kšaft umírající matky jednoty bratrské, Orbis pictus, Didactica magna) bych přidal ještě Cestu světla (Via Lucis) s aktálním citátem:

  Tehdy bude všeobecný mír v celém světě,
  až se odevšad odstraní nenávist i příčiny nenávisti,
  vzájemné rozepře.
  Neboť lidé nebudou míti, oč by se přeli,
  když všichni budou před sebou jasně vidět tytéž pravdy.

  http://www.vialucis.cz

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*