Lávka přes řeku Moravu nově propojuje významnou velkomoravskou lokalitu Mikulčice – Kopčany.

Lávka spojující moravské Mikulčice a slovenské Kopčany

Dnes byla slavnostně otevřena nová lávka přes řeku Moravu. Naplnila se tak několikaletá přeshraniční spolupráce jejímž cílem bylo propojit areál bývalého velkomoravského hradiště Mikulčice – Kopčany, který se nalézá na moravské i slovenské straně řeky Moravy.

Lávka propojuje památky Velkomoravské říše, ale také unikátní přírodu včetně spojení dvou národních sítí cyklostezek. Pro Moravu je to významná stavba. Mikulčický památník a celý jeho areál není jen symbolem, ale živým místem, které přináší svědectví o naší historii. Lávka spojující moravské Mikulčice a slovenské Kopčany by měla sloužit nejen turistům, ale také přispět k poznání naší společné historie.

Nově vybudovaná ocelová lávka v délce 143 metrů propojuje významnou lokalitu moravských Mikulčic a slovenských Kopčan. V rámci projektu byly kromě lávky vybudovány i navazující komunikace — stezky pro pěší a cyklisty. Na moravské straně byla vybudována cyklostezka propojující areál Slovanského hradiště v Mikulčicích s již existujíci sítí lesních stezek vedoucícha až k lávce. Na slovenské straně vznikla zcela nová komunikace propojující oblast od lávky po obec Kopčany (okolo kostela sv. Markéty Antiochijské z 9. století).

Stavba lávky srpen 2019

Lávka vznikla podle architektonického návrhu společnosti NOVÁK & ARTNER, s.r.o. Projekt byl podpořen z programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Celkové výdaje projektu činily 3, 8 milionů EUR tedy přibližně 100 milionů Kč.

Slovanské hradiště Mikulčice je významné hradisko z doby velkomoravské nacházející se poblíž obce Mikulčice na jižní Moravě. S rozlohou kolem 10 ha představují nejrozsáhlejší slovanské archeologické naleziště v České republice. Lokalita je chráněna jako národní kulturní památka a byla několikrát nominována k zápisu na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Hradisko patřilo k významným mocenským a duchovním střediskům Velkomoravské říše. V areálu obehnaném opevněním (valy) byly nalezeny základy velmožského paláce, dvanácti kostelů, tři mosty a pohřebiště čítající přes 2 500 hrobů. K aglomeraci patřil také dnešní areál Kopčany s kostelem svaté Margity Antiochijské, který se zachoval téměř ve své původní podobě, a je tak jedinou takto zachovalou velkomoravskou stavbou vůbec.

Autor: red Zdroj: tisková zpráva Foto: Masarykovo muzeum v Hodoníně

Související články

Přečtěte si  Lesníci zbrojí na kůrovce. Velké rojení se očekává v květnu

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*