Moravská historie

Zámeček Pohansko láká na novou archeologickou expozici plnou audiovizuálních prvků

Zámeček Pohansko u Břeclavi otevřel svým návštěvníkům dveře do nové archeologické expozice. Tato moderní výstava je oživena řadou audiovizuálních efektů, dotykových obrazovek a speciálních filmových projekcí, které návštěvníkům umožňují prozkoumat bohatou historii velkomoravského hradiště, které se zde kdysi rozkládalo. Tato interaktivní výstava nabízí jedinečný pohled do minulosti a odhaluje tajemství tohoto historického místa. […]

Moravská historie

V Modré u Velehradu vzniká Klenotnice Velké Moravy

V obci Modrá nedaleko Velehradu byl velehradským kaplanem Jiřím Hebronem požehnán základní kámen výstavby Klenotnice Velké Moravy. Kámen s odkazem modřanských obyvatel bude vpraven do jejího zdiva. Nová, podzemní atraktivita bude po stavební stránce hotová ještě letos a veřenosti bude zpřístupněna 20. 6. 2024. […]

Fejetony Františka Synka

FEJETON: Hledání kořenů

Právě probíhající Archeologické léto přispívá k seznámení veřejnost s naší bohatou národní minulostí i s nejnovějšími poznatky vědy historické i archeologické. Do tohoto obrazu zapadají i akce pořádané přáteli místních dějin, které podporují silný osobní vztah k místu, regionu a potažmo i národu. […]

Fejetony Františka Synka

Promarněná šance

V loňském roce uplynulo 1200 let od první písemné zmínky o Moravanech. Jednalo se o významnou událost, kterou by jiné evropské národy, případně celé státy, náležitě oslavily a připomněly si tak svou identitu i bohatost svých kulturních kořenů. A co v našem případě? Bylo toto výročí náležitě připomenuto? Byly oslavy této významné události adekvátně využity k podpoře historického a kulturního odkazu našich dávných předků? Více v aktuálním zamyšlení Františka Synka. […]

Fejetony Františka Synka

Mikulčice jsou perlou staré říše Moravanů, mají šanci na UNESCO

Mikulčické hradiště tvoří nejrozsáhlejší archeologické naleziště z dob Velké Moravy. Za dávných časů patřilo k nejvýznamnějším střediskům říše Moravanů. Opevněný areál s velmožským palácem, dvanácti kostely a rozsáhlým pohřebištěm mohl být přímo jejím centrem. Dvakrát proběhl pokus o zápis na seznam světového dědictví UNESCO. Nynější třetí slibuje úspěch i díky zapojení dalších velkomoravských lokalit, jak píše dlouholetý ředitel archeoparku František Synek. […]

Fejetony Františka Synka

Strážnický skanzen láká, Mikulčice usnuly

Potěšila mne pozvánka na oslavu výročí otevření veřejnosti velmi zdařilého a velkolepého díla. Ta vzpomínce vhodná událost se stala před čtyřmi dekádami. Bože, už je to čtyřicet let a přitom, jakoby to bylo včera! Zavítal jsem na ona památná místa a mé emoce se dostavily neobyčejně silně. […]

Fejetony Františka Synka

Mikulčice byly “grad Morava”, na hradišti sídlil arcibiskup Metoděj

Hradiště v Mikulčicích sloužilo podle vědeckých poznatků za centrum Velkomoravské říše. Jak naznačují prameny, mohlo také nést jméno Morava. Nad otazníky dávné historie se zamýšlí František Synek, bývalý vedoucí Slovanského hradiště v Mikulčicích. Uvádíme jeho proslov na letošním Dni za Moravu, který zachycují fotografie v textu. […]

Fejetony Františka Synka

Návštěvníci obdivují památky Velké Moravy v Mikulčicích již šedesát let

Pokud jedete z Hodonína ve směru na Břeclav a odbočíte do Lužic, prokličkujete ulicemi a uličkami Mikulčic, projíždíte kousek za vesnicí nádhernou alejí. Stromořadí může v člověku vzbudit dojem, že přijíždí k paláci nějakého velmože. A nebude daleko od pravdy! V areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích skutečně v devátém století velmožové žili. […]