Mendelova univerzita přišla o akreditaci ekonomických oborů, kontrola pokračuje

Odebrání akreditace pro doktorské studium ekonomických oborů se týká Provozně ekonomické fakulty.

Národní akreditační úřad odebral Mendelově univerzitě v Brně možnost akreditace pro doktorské studium ekonomických oborů. Příčinou byly případy plagiátorství, extrémně rychlého studia a zároveň selhání kontrolních mechanismů. Pochybení se týkají Provozně ekonomické fakulty.

Rozhodnutí je výsledkem aktuálně probíhající kontroly akreditačního úřadu na Mendelově univerzitě. Vedly k ní pochybnosti vyvolané případy plagiátorství v disertačních pracích několika rakouských komunálních politiků, kteří úspěšně absolvovali doktorské studium na Provozně ekonomické fakultě.

“Akreditační úřad rozhodl odejmout institucionální akreditaci v případě doktorského typu studia pro oblast ekonomické obory. Zastavil řízení u bakalářského a magisterského studia,” uvedl zástupce úřadu Jiří Smrčka.

Podle vedení Mendelovy univerzity nemá rozhodnutí vliv na stávající studenty. „Správní řízení se týkalo pouze možnosti akreditovat nové studijní programy v rámci doktorského stupně studia na Provozně ekonomické fakultě. Netýká se tedy aktuálních studijních programů, které byly již dříve ze strany NAÚ akreditovány. Rozhodnutí NAÚ tedy nemá žádný vliv na stávající studijní programy, současné ani budoucí studenty,“ upřesnil mluvčí univerzity Filip Vrána.

O kauze plagiátorství a rychlostudia na Mendelově univerzitě jsme psali v tomto článku.

Kontrola dalších fakult pokračuje

Podle dosavadního zjištění akreditačního úřadu navíc Mendelova univerzita nemá “dostatečně účinná opatření proti úmyslnému jednání proti dobrým mravům při studiu, zejména proti plagiátorství a podvodům při studiu.“ Smrčka už dříve uvedl, že úřad zahájil kontrolu i na dalších fakultách Mendelovy univerzity. Tato kontrola stále pokračuje.

Autor: pjk, zdroj: NAÚ, Mendelova univerzita, foto: Mendelova univerzita

Doporučujeme


2 Comments

  1. Abych upřesnil se znalostí věci, jde o čistý mediální humbuk. Univerzita nemohla o nic přijít, protože správní rozhodnutí ještě ani nebylo univerzitě doručeno a nemůže tedy být (ani náhodou) pravomocné. Univerzita má k dispozici opravný prostředek v podobě návrhu na přezkum postupu úřadu a následnou správní žalobu na nesprávný úřední postup státního orgánu. Dále, v probíhajícím správním řízení vůbec nejde o žádné plagiátorství, to by byl prohřešek studenta, nikoliv univerzity, takže řízení se plagiátorstvím vůbec (ale vůbec!) nezabývá, to uznává i akreditační úřad sám. Jde jen o novinářskou fabulaci a mlžení ze strany některých více zainteresovaných osob. Zatím akreditační úřad předvádí ryzí aroganci moci, jaká byla běžná v období 1948 až 1955. Jde o pragočeský centralistický postup, jakých můžeme např. ve vztahu k Moravě zaznamenat celou plejádu. Tzv. sametová revoluce v tom zatím nic nevyřešila.

  2. A dále, univerzita nemohla přijít o žádnou akreditaci ODBORŮ, protože institucionální akreditace se vztahuje k oborům, ne k zaměstnanecké organizaci (za totality známá jako ROH?) :-))) A dále, jak správní řád, tak vysokoškolský zákon zavazuje akreditační úřad k přísně mlčenlivosti, není-li rozhodnuto pravomocně, a zde se vyrábí mediální kampaň dávno předem, ještě že se neorganizují rezoluce pracujících, jako byly za popravu Milady Horákové. Celý postup státu je mírně řečeno “na zvracení”.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*