Město Hodonín představilo vizi přeměny území bývalých kasáren na novou městskou čtvrť

Město dlouhodobě usiluje o přeměnu území bývalých kasáren. Za tímto účelem pořídilo územní studii, která se stane podkladem pro rozhodování v území. Po konzultacích s dotčenými orgány, vlastníky, správci či provozovateli veřejné dopravní a technické infrastruktury, vlastníky nemovitostí, ale i s veřejností vznikl návrh výsledné územní studie. Ta byla veřejnosti představena 14. listopadu.

Město chce z dlouhodobého hlediska vytvořit z území Velkých kasáren plnohodnotnou čtvrť, opravit či zbudovat městskou infrastrukturu a více ji propojit s městem. „Na zadání studie jsme začali pracovat v začátku loňského roku,“ uvedl vedoucí odboru rozvoje města Dalibor Novák. „Uskutečnilo se několik jednání a připomínkování s odborníky i veřejností, areál jsme si v září loňského roku spolu prošli a poznatky zapracovali do zadání. Výsledkem je návrh územní studie, s níž teď seznamujeme veřejnost,“ doplnil.

Dosavadní urbanizace Velkých kasáren byla z větší části nekoordinovaná. Kromě bytových domů tam existují výrobní provozovny i služby, nezastavěná místa, zelené plochy, veřejná prostranství. Město proto zadalo zpracování celkové územní studie lokality. „Tato studie nenahrazuje územní plán, který je závazný pro rozhodování v území, ale není ani projektem, který by řešil přesnou podobu území,“ uvedl jeden z autorů studie architekt Lukáš Grasse z architektonické kanceláře gogolák + grasse, s.r.o. 

„Studie popisuje základní vazby v území, prověřuje jeho maximální kapacity a limity. Předpokládá do míst, kde ještě není zástavba, vnést určitou regulaci, aby bylo jasné, s čím se může toto území v budoucnu potýkat,“ řekl architekt a dodal, že problémem a jedním ze zásadních limitů rozvoje lokality je zajištění dostatečné infrastruktury, zejména parkovacích míst, chodníků a přístupových komunikací. Právě kolem dostatečného počtu parkovacích míst a přístupových komunikací se vedla i podstatná část diskuse.

Nová lokalita by mohla pojmout až dvojnásobek stávajícího počtu obyvatel

Základními prioritami při zpracování studie bylo zachování stávajících parkových ploch a zeleně, dostatečná rezerva pro mateřskou školu v lokalitě, která by mohla pojmout až dva a půl tisíce obyvatel, tedy jednou tolik, co má dnes, řešení nezastavěné plochy (ul. Kaskády) nebo třeba možnosti pro rozšíření služeb při ul. Žižkova.

Se studií se mohou zájemci seznámit na webových stránkách města. Tam je také možné podávat případné připomínky ke studii, a to do 21. listopadu 2022.

Přečtěte si  Nová podoba rekreační zóny na Hradišti ve Znojmě byla představena veřejnosti

Autor: red Zdroj a foto: Hodonín

Doporučujeme


1 Comment

  1. Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*