Moravané nejsou národ ani národnostní menšina, rozhodl soud. Advokát: Budeme se bránit

Krajský soud v Brně rozhodl, že moravská národnost nenaplňuje náležitosti národnostní menšiny a nemůže využívat její práva. V rozsudku se navíc uvádí, že Moravané jsou součástí českého národa. S tímto odůvodněním zamítl žalobu spolku, který se domáhal zřízení výboru pro národnostní menšiny. Advokát žalující strany Zdeněk Koudelka potvrdil, že podá kasační stížnost Nejvyššímu správnímu soudu.

Soud: Moravané tvoří součást českého národa

Předmětem sporu bylo nezřízení výboru pro národnostní menšinu v jedné z městských částí v Brně. Žalobu podal spolek Moravské srdce, které podle svých slov zastupuje občany moravské národnosti. “Podle zákona o obcích je povinnost zastupitelstva zřídit tento výbor, pakliže se alespoň deset procent občanů obce hlásí k jiné národnosti než české, což je splněno ve všech městských částech Brna,” vysvětlil Koudelka. Zastupitelstvo městské části Brno-Řečkovice a
Mokrá Hora ale výbor pro národnostní menšiny na výzvu spolku nezřídilo.

Krajský soud v Brně, kam byla žaloba podána, ji nedávno zamítl s odůvodněním, že moravská národnost nenaplňuje znaky národnostní menšiny. Fakticky není odlišná od národnosti české, pod kterou prý spadá. V rozsudku se navíc uvádí, že Moravané jsou součástí českého národa.

“Podle zdejšího soudu tvoří Moravané, respektive občané České republiky na Moravě, konstitutivní část českého národa,” stojí v rozsudku. Podle soudců to plyne z preambule Ústavy. “Již z preambule Ústavy České republiky plyne, že Moravané, Češi a Slezané dohromady tvoří společný národ,” argumentují. V preambuli Ústavy se přitom o národě nic nepíše, pouze o občanech České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Rozložení národností v České republice podle posledního sčítání lidu.

Soud určuje příslušnost k národu? Nepřijatelné!

Žalující strana považuje rozsudek za nepřijatelný a chystá podat kasační stížnost Nejvyššímu správnímu soudu. “Rozsudek Krajského soudu v Brně arogantně v rozporu s cítěním statisíců lidí popírá moravskou národnost a přiřazuje je mezi Čechy. Je projevem velkočeského nacionalismu. Tři soudci pohrdají vůlí svých spoluobčanů, aniž by se jich zeptali. Vůči Romům nebo Ukrajincům by si něco takového soud nedovolil. Je to projev pokusu odnárodnit značnou část obyvatel Moravy a pokus popřít jejich základní lidské právo svobodně rozhodnout o své národnosti,” reagoval na znění rozsudku Koudelka, který se sám označuje výlučně za Moravana. “Jsem Moravan, stejně tak i má rodina. Nejsem Čech.”

Spolek Moravské srdce podle jeho předsedy Pavla Dohnala dlouhodobě usiluje o legislativní uznání moravské národnosti. “Vzhledem k tomu, že se jedná o politické rozhodnutí, ke kterému v současné generaci politiků v České republice není politická vůle, využívá spolek soudní cesty k získání oficiálních stanovisek státní správy, samosprávy, případně soudu k této problematice pro budoucí využití,” uvedl Dohnal.

Přečtěte si  Expedice z Masarykovy univerzity během rekordně krátkého pobytu v Antarktidě potvrdila výskyt ptačí chřipky

“Rozsudek vychází z nacionalistického způsobu myšlení. Z preambule Ústavy ČR dovozujeme, že je potřeba obnovit komunisty zrušené země Čechy, Moravu a Slezsko, které jsou zde jmenovány, o národě se tam nepíše nic. Na základě našich občanských svobod a lidských práv tvrdíme, že nikdo nikoho nemůže označovat proti jeho vůli za součást jakéhokoliv národa,” reagovalo na rozsudek Moravské zemské hnutí, které podle svých slov staví proti nacionalismu zemský patriotismus.

Moravská národnost nejviditelněji pojí s pravidelným sčítáním lidu. Moravská národnost a dokonce moravský jazyk jsou uznávány a evidovány státním statistickým úřadem. Naposledy se k moravské národnosti přihlásilo přes 630 tisíc obyvatel. Další sčítání proběhne již příští rok.

Autor: pjk, foto: Llausig, Vlast.cz

Doporučujeme


11 Comments

 1. Soudy nesmí rozhodovat o tom kdo je a kdo není národem či národností, je neskutečné co se zde děje. Moravané si ovšem své postavení jak se stále častěji ukazuje budou muset tvrdě vybojovat . Doufám ,že mohu napsat – advokáti a lidé kteří vedou tuto právní bitvu mají naši plnou podporu.

  12
 2. USNESENÍ Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky
  ze dne 9. května 1990 “O obnovení moravsko-slezské samosprávy”.
  ***
  Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky
  (i)
  považuje zrušení země moravsko-slezské od 1. ledna 1949 v rámci nového územně správního uspořádání za akt nespravedlivý a poplatný totalitní byrokratickocentralistické praxi, za krok, který byl v rozporu s principy demokracie a samosprávy a který tak podstatně přispěl k deformovanému vývoji československé společnosti;
  (ii)
  vyslovuje proto pevné přesvědčení, že ústavní uspořádání republiky, které vzejde z jednání svobodně zvolených zákonodárných sborů, tuto nespravedlnost napraví;
  (iii)
  vyzývá zároveň vládu ČSFR, aby podstatně urychlila vypracování nové daňové soustavy zajišťující samostatný rozvoj obcí, měst a všech svébytných územně správních celků republiky.

  Kukrál v. r.
  Sbírka zákonů č. 190/1990, částka 33, strana 776
  ***
  Svobodně zvolené zákonodárné sbory nejen tuto nespravedlnost nenapravily, ale dále ji rozšiřují.

  11
 3. https://www.psp.cz/docs/laws/listina.html
  LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
  Hlava první
  Obecná ustanovení
  Článek 3
  (2) Každý má právo svobodně rozhodovat o své národnosti. Zakazuje se jakékoli ovlivňování tohoto rozhodování a všechny způsoby nátlaku směřující k odnárodňování.

  … jelikož je Listina základních práv a svobod součástí ústavy České republiky, zjevně tady Krajský soud v Brně tento bod porušil.

 4. Vzhledem k tomu, že je ČR občanský a ne národní stát, nezmiňuje se Preambule Ústavy o žádném národě (tedy ani českém), ale výhradně o občanech ČR řijících na území Čech, Moravy a (jižní) části Slezska a to jakékoliv národnosti, tedy např. i vietnamxké.

  • Přesně tak.
   Usnesení Nejvyššího správního soudu (NSS) 7 As 324/2020 – 42, které zamítlo kasační stížnost Moravského srdce, z.s. slovy:

   “Již z preambule Ústavy České republiky plyne, že Moravané, Češi a Slezané dohromady tvoří společný národ, v jehož rámci jsou si rovni. Sám žalobce ostatně neoznačil žádná specifická práva „národnostní menšiny“, která by byla obyvatelům hlásícím se k „moravské“ národnosti upírána. Tito občané České republiky tudíž nejsou národnostní menšinou, pročež žalobci nesvědčí veřejné subjektivní právo na zřízení výboru pro národnostní menšiny.”

   Přitom z textu Preambule


   “My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,
   v čase obnovy samostatného českého státu, věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů,
   kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, jako součást rodiny evropských a světových demokracií, odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu, prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky.”

   nijak nevyplývá výše uvedené tvrzení NSS, že
   “Moravané, Češi a Slezané dohromady tvoří společný národ, v jehož rámci jsou si rovni“.
   Preambule hovoří o občanech republiky, nikoliv o jejich národnosti.

   Proti usnesení NSS nejsou opravné prostředky přípustné.
   Rozsudek jménem republiky je opatřen malým státním znakem, tedy pouze českým lvem.

   Seznam národnostních menšin zastoupených v Radě vlády pro národnostní menšiny (14 menšin) je zde:
   https://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rnm/mensiny/narodnostni-mensiny-15935/

  • A to území Moravy je přesně kde – můžete popsat hranice kde začíná a kde končí ( když to zminuje uvedená preambule ) . Můžete nám taky sdělit kde přesně sídlí a odkud spravuje toto území moravská samospráva ?

   CELÁ ÚSTAVA JE CÁREM PAPÍRU .

 5. Neblázněte. Češi jsou jeden národ v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Dřív se Čechům z Čech říkalo na Moravě Češi z království, aby se to odlišilo od Čechů na Moravě. Moravan, který mluví česky je zároveň Čech. Už Palacký psal Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě. Takovéhle iniciativy se hodí akorát globalistům, kteří chtějí všechny národy zrušit.

  • Vážený pane Kaldo, musím Vám oponovat. Občané České republiky se mohou cítit příslušníky různých národů, nejen českého, mohou tedy disponovat různou národností, dokonce i více národnostmi. Jakým jazykem konkrétní občan mluví, není rozhodné. Spousta Ukrajinců mluví rusky, ukrajinsky buď neumí vůbec, nebo hodně špatně, a přesto se za Rusy nepovažují ani náhodou. Obdobné platí o anglicky mluvících Skotech, Velšanech, Irech, Američanech, Novozélanďanech, Australanech, atd. Stejně tak Rakušané mluví německy, ale zpravidla se za Němce nepovažují. Švýcaři mluví italsky francouzsky, německy, atd., a opět se za příslušníky jmenovaných národů nepovažují. Tzv. jazykový znak národnosti a národa je dávno překonán. To, čím argumentujete – “Češi z království vs Češi na Moravě”, nebo “Palackého Dějiny…”, které čistě z politických důvodů poměrně tendenčně sepsal původem německy mluvící Moravan, Franz Palatzky, už jsou koncepcí zastaralou a překonanou. V době po druhé světové válce, po nacionalisty a nacisty odblokované otřesné genocidě, se alespoň Evropa v hranicích Evropské unie poučila. Každý (tedy opravdu každý) v Evropské unii má právo zvolit si jakoukoliv národnost, tedy např. moravskou. A pokud Česká republika bude členským státem Evropské unie a zejména členským státem Rady Evropy (nedávno z ní bylo vyloučeno Rusko, neplést s Evropskou radou, která je vysokým orgánem EU), tak toto právo, tedy zvolit si libovolnou národnost, tj. příslušnost k národu, musí mít každý. No a pokud je takových lidí statisíce, jako na Moravě, pak je existence moravského národa nesporná. Např. u těch, co se hlásí k národnosti Jedi, je to poněkud sporné, jejich počet je nesrovnatelně menší. Národem jsou však také naši Slezané, kterých je u nás jen okolo 15 tisíc. Pojmy “národ” a “národnost” jsou dnes pojmy abstraktními, tedy nejsou svázány nějakými politickými, sociologickými, právními, jazykovými, nebo jinými definicemi. Proto nikomu by neměla být státní mocí působena jakákoliv újma ve spojení s tím, že se prostě za žádnou cenu nechce cítit Čechem. To, co Nejvyšší správní soud (NSS) popírá, je existence tzv. národností menšiny podle definice, obsažené v zákoně o národnostních menšinách, to si bohužel NSS může dovolit, jedná bohužel v rámci zákona ČR. Drobné nepřesnosti, obsažené v odůvodnění rozsudku, nejsou nikterak právně závazné. Jen některé výhody, které mají některé, Českou republikou uznané, národnostní menšiny, nebyly Moravanům přiznány; …bohužel…; republice, jménem které byl rozsudek krajského soudu ze strany NSS potvrzen, se takové rozhodnutí dříve nebo později vymstí. Pravda a láska nad lží a nenávistí prostě zvítězit musí, s tím nic nenadělají ani státem do značné míry ovládané tzv. “nezávislé” soudy. I kdyby to mělo trvat stovky roků. Židé čekali na svoji samosprávu zhruba 900 roků, Skotové 600 roků, Moravané čekají teprve roků 100, to není zatím nějak zvlášť dlouho.

   • A ještě Vám pane Kaldo doplním další argument. I volba jazyka, stejně jako volba národa, je jen a pouze na občanovi EU, tzn. to, co některý stát a někteří lidé označují pojmem “čeština”, označují mnozí Moravané pojmem “moravština”. Vždyť v Českém království se na začátku tzv. “obrození” psalo už prakticky jen německy a dalšími jazyky, ne však žádnou češtinou, ta prakticky neexistovala. Iniciativní Češi, hlásící se k tomuto národu, vzali Biblí kralickou a množství dalších moravských tiskovin, vydaných v Bratrských tiskárnách v Ivančicích a později v Kralicích a na základě těchto moravských textů sepsali mluvnici a slovníky a to vše označili pojmem “čeština”. V případě existence opravdové moravské samosprávy nic nebrání iniciativním Moravanům, aby sepsali jinou mluvnici a slovníky a označili jazyk pojmem moravština a tzv. “češtině” začali říkat česká moravština, po vzoru např. americká angličtina nebo rakouská němčina. Moravština je přímým pokračovatelem staroslověnštiny (staré moravštiny) a to, že českou moravštinu označují Češi pojmem “čeština” bude jejich věcí, mají na to právo. Jazyk je prostě také otázkou svobodné volby a po II. světové válce už není přímo závislý na příslušnosti k národu. Nacionalismus a nacismus nejsou dnes příliš funkční politické směry, a český nacionalismus, neuznávající moravanství, nevyjímaje.

1 Trackback / Pingback

 1. Slezané v Polsku prosazují svou národnost | Moravský národ

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*