Moravané nejsou národ ani národnostní menšina, rozhodl soud. Advokát: Budeme se bránit

Krajský soud v Brně rozhodl, že moravská národnost nenaplňuje náležitosti národnostní menšiny a nemůže využívat její práva. V rozsudku se navíc uvádí, že Moravané jsou součástí českého národa. S tímto odůvodněním zamítl žalobu spolku, který se domáhal zřízení výboru pro národnostní menšiny. Advokát žalující strany Zdeněk Koudelka potvrdil, že podá kasační stížnost Nejvyššímu správnímu soudu.

Soud: Moravané tvoří součást českého národa

Předmětem sporu bylo nezřízení výboru pro národnostní menšinu v jedné z městských částí v Brně. Žalobu podal spolek Moravské srdce, které podle svých slov zastupuje občany moravské národnosti. “Podle zákona o obcích je povinnost zastupitelstva zřídit tento výbor, pakliže se alespoň deset procent občanů obce hlásí k jiné národnosti než české, což je splněno ve všech městských částech Brna,” vysvětlil Koudelka. Zastupitelstvo městské části Brno-Řečkovice a
Mokrá Hora ale výbor pro národnostní menšiny na výzvu spolku nezřídilo.

Krajský soud v Brně, kam byla žaloba podána, ji nedávno zamítl s odůvodněním, že moravská národnost nenaplňuje znaky národnostní menšiny. Fakticky není odlišná od národnosti české, pod kterou prý spadá. V rozsudku se navíc uvádí, že Moravané jsou součástí českého národa.

“Podle zdejšího soudu tvoří Moravané, respektive občané České republiky na Moravě, konstitutivní část českého národa,” stojí v rozsudku. Podle soudců to plyne z preambule Ústavy. “Již z preambule Ústavy České republiky plyne, že Moravané, Češi a Slezané dohromady tvoří společný národ,” argumentují. V preambuli Ústavy se přitom o národě nic nepíše, pouze o občanech České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Rozložení národností v České republice podle posledního sčítání lidu.

Soud určuje příslušnost k národu? Nepřijatelné!

Žalující strana považuje rozsudek za nepřijatelný a chystá podat kasační stížnost Nejvyššímu správnímu soudu. “Rozsudek Krajského soudu v Brně arogantně v rozporu s cítěním statisíců lidí popírá moravskou národnost a přiřazuje je mezi Čechy. Je projevem velkočeského nacionalismu. Tři soudci pohrdají vůlí svých spoluobčanů, aniž by se jich zeptali. Vůči Romům nebo Ukrajincům by si něco takového soud nedovolil. Je to projev pokusu odnárodnit značnou část obyvatel Moravy a pokus popřít jejich základní lidské právo svobodně rozhodnout o své národnosti,” reagoval na znění rozsudku Koudelka, který se sám označuje výlučně za Moravana. “Jsem Moravan, stejně tak i má rodina. Nejsem Čech.”

Spolek Moravské srdce podle jeho předsedy Pavla Dohnala dlouhodobě usiluje o legislativní uznání moravské národnosti. “Vzhledem k tomu, že se jedná o politické rozhodnutí, ke kterému v současné generaci politiků v České republice není politická vůle, využívá spolek soudní cesty k získání oficiálních stanovisek státní správy, samosprávy, případně soudu k této problematice pro budoucí využití,” uvedl Dohnal.

Přečtěte si  Dunajovické kopce budeme bránit před motorkáři, říkají místní ochranáři

“Rozsudek vychází z nacionalistického způsobu myšlení. Z preambule Ústavy ČR dovozujeme, že je potřeba obnovit komunisty zrušené země Čechy, Moravu a Slezsko, které jsou zde jmenovány, o národě se tam nepíše nic. Na základě našich občanských svobod a lidských práv tvrdíme, že nikdo nikoho nemůže označovat proti jeho vůli za součást jakéhokoliv národa,” reagovalo na rozsudek Moravské zemské hnutí, které podle svých slov staví proti nacionalismu zemský patriotismus.

Moravská národnost nejviditelněji pojí s pravidelným sčítáním lidu. Moravská národnost a dokonce moravský jazyk jsou uznávány a evidovány státním statistickým úřadem. Naposledy se k moravské národnosti přihlásilo přes 630 tisíc obyvatel. Další sčítání proběhne již příští rok.

Autor: pjk, foto: Llausig, Vlast.cz

Doporučujeme

5 Comments

 1. Soudy nesmí rozhodovat o tom kdo je a kdo není národem či národností, je neskutečné co se zde děje. Moravané si ovšem své postavení jak se stále častěji ukazuje budou muset tvrdě vybojovat . Doufám ,že mohu napsat – advokáti a lidé kteří vedou tuto právní bitvu mají naši plnou podporu.

  10
 2. USNESENÍ Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky
  ze dne 9. května 1990 “O obnovení moravsko-slezské samosprávy”.
  ***
  Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky
  (i)
  považuje zrušení země moravsko-slezské od 1. ledna 1949 v rámci nového územně správního uspořádání za akt nespravedlivý a poplatný totalitní byrokratickocentralistické praxi, za krok, který byl v rozporu s principy demokracie a samosprávy a který tak podstatně přispěl k deformovanému vývoji československé společnosti;
  (ii)
  vyslovuje proto pevné přesvědčení, že ústavní uspořádání republiky, které vzejde z jednání svobodně zvolených zákonodárných sborů, tuto nespravedlnost napraví;
  (iii)
  vyzývá zároveň vládu ČSFR, aby podstatně urychlila vypracování nové daňové soustavy zajišťující samostatný rozvoj obcí, měst a všech svébytných územně správních celků republiky.

  Kukrál v. r.
  Sbírka zákonů č. 190/1990, částka 33, strana 776
  ***
  Svobodně zvolené zákonodárné sbory nejen tuto nespravedlnost nenapravily, ale dále ji rozšiřují.

 3. https://www.psp.cz/docs/laws/listina.html
  LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
  Hlava první
  Obecná ustanovení
  Článek 3
  (2) Každý má právo svobodně rozhodovat o své národnosti. Zakazuje se jakékoli ovlivňování tohoto rozhodování a všechny způsoby nátlaku směřující k odnárodňování.

  … jelikož je Listina základních práv a svobod součástí ústavy České republiky, zjevně tady Krajský soud v Brně tento bod porušil.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*