Muzeum v Dolních Věstonicích se promění na Dům přírody, přiblíží krásu Pálavy

Nynější archeologické muzeum v Dolních Věstonicích se promění na Dům přírody Pálavy.

V Dolních Věstonicích na úpatí Pavlovských vrchů vzniká návštěvnické středisko s názvem Dům přírody Pálavy. Nahradí zdejší archeologické muzeum s expozicí o období lovců mamutů. Vzniknou zde nové unikátní výstavní prostory, starý objekt bude zrekonstruován a celé okolí bude přeměněno v zahradu s umělým jezírkem.

Projekt má na starosti Regionální muzeum v Mikulově a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Po schodech Domu přírody návštěvník sejde do potemnělých prostor a nad hlavou bude mít vodu. “Plánované expozice budou zaměřené na člověka, který vrcholky Pálavy i nížiny pod nimi proměňuje a obývá déle než mnohé jiné části naší země, který zásadně ovlivnil a dodnes ovlivňuje mimořádnou pestrost společenství rostlin, živočichů, i zdejší krajinu,” zní popis na webu Domu přírody.

Pro návštěvníky bude nově otevřena také promítací místnost, učebna a herna/dílna. Suterén objektu slouží jako hlavní expozice a bude přístupný po hlavním schodišti a výtahem. Okolí muzea bude upraveno o střešní zahradu, mokřad a edukační prvky.

“Muzeum se v budoucnosti dozajista stane vyhledávaným turistickým cílem. Návštěvníci se v nových interaktivních expozicích dozvědí o unikátní pálavské krajině, jejím ekosystému, kultuře a historii,“ uvedl k Lukáš Dubec, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, který projekt podpořil 21 miliony korun. Celkové náklady na vytvoření Domu přírody Pálavy přesáhnou 55 milionů korun.

Projekt Domů přírody má za cíl vytvořit moderní návštěvnická střediska ve zvláště chráněných územích. Postupně vznikají v jednotlivých chráněných krajinných oblastech po celé ČR.

Zdroj: Dům přírody Pálavy, foto: Wikimedia Commons

Doporučujeme


8 Comments

 1. “Dům přírody” je podobně sterilní název, jako označení “Slavnost lidí dobré vůle” pro nejmasověji navštěvovaný moravský svátek 5. července na Velehradě. Škoda, že se Moravané nejsou schopni složit, provést (s podporou “Prahy”, tak jako kdysi “Vídeň” podpořila stavbu “Musea Království českého”) zařízení o trochu luxusnější a pojmenovat je “Muzeum Markrabství moravského” nebo rovnou “Moravské národní muzeum”. Ve srovnání s volbou těch shora uvedených vynucených bezkrevných názvů vezměte, jak se dnes říká fotbalové nebo hokejové reprezentaci státu – buď rozvláčněji “Český národní tým” nebo rovnou stručně “Češi!”. Srdce moravského patriota pláče nad nacionalismem oněch “Čechů”. „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.” (Mt 5,1) I když to asi Ježíš myslel poněkud jinak.

  • I když možná buďme rádi, že si rovnou na ministerstvu nevynutili označení “Dům české přírody Pálava” 🙁

   • Nevím, jestli v tomto případě neslyšíte trávu růst. Má se změnit koncepce muzea, tak se mění i název. Neznám pozadí této změny, ale nic čechizujícího v tom nevidím.

    • Pánové, podporuji názor tady Honzy. Vidět ďábla za každým rohem Moravě nepomůže. Jde skutečně jen o změnu koncepce a modernizaci regionálního muzea zaměřujícího se na Pálavu. Navíc projekt Domů přírody se mi zdá sympatický. Nota bene protože samotné poznávání přírodních poměrů vede k poznání přetrvávající existence našich tradičních zemí. Přírodu totiž soudruzi a postsoudruzi nepřekreslí.

     • Snad lze s Honzou i s pjk do značné míry souhlasit. Možná jde v daném případě opravdu jen o “šelest rostoucí trávy”. Nicméně diskusním příspěvkem jsem chtěl upozornit na situaci, kdy pokud se mění něčeho názvy, vždy jen v neprospěch moravské věci. Jednoznačný je např. posun názvosloví “přírodního jevu” Moravská vrchovina – Českomoravská vrchovina – Vysočina, nebo instituce “Moravian Science Centre Brno” na “VIDA! science centrum Brno” a mnohé jiné. I odbourání slov typu Věstonice nebo Pálava z názvu čehokoliv a nahrazení ve smyslu “…příroda…” je pro mně vždy podezřelé, zejména ve srovnání s tím, jak se volí nová označení jiných dříve neutrálních pojmů postupným vecpáváním slov Čechy, český národní, národní a od nich odvozených (myšleno pro státní, nikoliv národní, instituce aj. entity).

  • Tak to dopadá když se Moravané nebrání – asi jim to vyhovuje. Zadarmo žádnou autonomii či samosprávu nedostaneme. Pokud se Moravané nevzpamatují tak bude hůř, pokud to ještě jde, aby bylo na Moravě hůř.

 2. Skutečně – Moravu lze nejlépe propagovat přes turistický ruch a nejlépe jako celek, kde bude Morava už v názvu internetové domény:
  https://moraviantravelers.cz
  Je smutné, když se Morava rozseká na jakésy “regiony”:
  Centrála cestovního ruchu jižní Moravy
  Centrála cestovního ruchu Východní Moravy
  Centrála cestovního ruchu Olomouckého kraje

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*