Na jihu Moravy usilují o obnovení trati do Vídně přes Hevlín. Chybí kilometr kolejí na hranice

K současné trati z Brna do Vídně přes Břeclav (modrá linka) by mohla brzy přibýt alternativní trať přes Moravský Krumlov a Hrušovany n. Jevišovkou

V souvislosti s aktualizací Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje podala obec Hevlín námitku, aby do nich byla zařazena trať č. 245 (úsek z Hrušovan nad Jevišovkou do Hevlína a na státní hranici s Rakouskem), která Znojemsko, Krumlovsko, ale i Brno propojovala s Dolním Rakouskem a Vídní a kde dodnes chybí jen něco přes jeden kilometr mezi koncovými stanicemi.

Zatímco z Lávy nad Dyjí jezdí každou hodinu elektrické vlaky do Vídně a na letiště Schwechat, z Hevlína jezdí jen zvláštní vlaky a krátí se i pravidelný provoz z Hrušovan nad Jevišovkou.

Po dlouhých letech postupného útlumu svitlo na lepší časy, když byl v rámci přeshraničního programu Interreg podpořen projekt TRANSREGIO na obnovu trati, který aktuálně zpracovává brněnské Centrum dopravního výzkumu. Projekt posuzuje obnovu mezistátního traťového úseku Hevlín-Laa an der Thaya v kontextu celé trati (Brno)-Střelice-Hrušovany nad Jevišovkou-Hevlín-Laa-Wolkersdorf-Vídeň. Projekt pravidelně konzultují s konsorciem AFSAG Brno-Znojmo, které pro SŽDC zpracovává optimalizaci spojení z Brna do Znojma. Tři z pěti variant počítají se zachováním stávající trati přes Moravský Krumlov a Hrušovany nad Jevišovkou a jejími úpravami pro rychlejší a plynulejší provoz. Na to jsme se ostatně v podané námitce odkázali.

Trasa přes Moravský Krumlov má potenciál

Pavel Skládaný z CDV k tomu uvádí, že na základě posouzení padá klišé o pomalé a jinak nevhodné trati, když jen při rekonstrukci ve stávající stopě lze dosáhnout cestovní doby spěšného vlaku z Brna do Hrušovan nad Jevišovkou za 45 minut, Hevlína 50 minut a Laa an der Thaya 53 minut.

Rozvoj trati podporují starostové obcí a měst podél trati. Starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina změnu postoje kraje a Správy železnic vítá. Dlouhodobě usiluje o zlepšení kvality veřejné dopravy nejen pro zdejší obyvatele. Obnova trati přispěje k rozvoji regionu jak z hlediska ekonomického, tak demografického. “Jsem rád, že padla varianta obslužnosti Znojma přes Břeclav a podporuji obnovení alternativního, a přitom logisticky nezbytného, spojení z Brna na Vídeň přes Moravský Krumlov a Hrušovany nad Jevišovkou,” dodává Třetina.

Přečtěte si  Hledají se Rychlé šípy! Legendární parta se letos skrývá v Brně, Prostějově či Krnově

Zkapacitnění některých úseků rovněž pomůže při přesunu nákladní dopravy na železnici, čímž se zmenší stávající negativní dopad nejen na obce a jejich obyvatele, ale i měnící se klima. Alternativní trasa Brno-Vídeň uleví přetíženému břeclavskému uzlu. Její obnovu proto podporují i zdejší podniky, které jsou nuceny převážet obrovské náklady po místních silnicích nebo dlouhých objízdných trasách, a to nejen v době řepné kampaně.

Jižní Morava sází na vlaky

Jan Vitula, náměstek hejtmana JMK a starosta Židlochovic, železniční dopravu podporuje dlouhodobě: „Vlak je v současnosti nejudržitelnějším dopravním prostředkem. Osobně jsem moc rád, že se nám podařilo obnovit spojení do Židlochovic a jsem přesvědčen, že i pro oblast Hrušovanska je posílení železniční dopravy, obnova přeshraničního spojení a celková optimalizace trasy ze Znojma do Brna naprosto klíčová pro rozvoj tohoto území a lepší kvalitu života zdejších obyvatel.

O nákupu 37 elektrických vlaků za 6,65 miliardy korun jsme psali v článku: Na jihu Moravy budou jezdit vlaky v kombinaci bílé a magenty

Podpoře železnice nahrává změna perspektivy v celé Evropské unii, spojená s tím, jak čelit klimatické změně. Evropský zelený úděl počítá s posílením udržitelné bezemisní dopravy, z čehož železnice vychází nejlépe. Ostatně např. v Německu se v současné době zvažuje obnova stovky opuštěných tratí.

Autor: Tomáš I. Fénix Foto: autor a JMK

Doporučujeme


1 Comment

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*