Na jihu Moravy usilují o obnovení trati do Vídně přes Hevlín. Chybí kilometr kolejí na hranice

K současné trati z Brna do Vídně přes Břeclav (modrá linka) by mohla brzy přibýt alternativní trať přes Moravský Krumlov a Hrušovany n. Jevišovkou

V souvislosti s aktualizací Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje podala obec Hevlín námitku, aby do nich byla zařazena trať č. 245 (úsek z Hrušovan nad Jevišovkou do Hevlína a na státní hranici s Rakouskem), která Znojemsko, Krumlovsko, ale i Brno propojovala s Dolním Rakouskem a Vídní a kde dodnes chybí jen něco přes jeden kilometr mezi koncovými stanicemi.

Zatímco z Lávy nad Dyjí jezdí každou hodinu elektrické vlaky do Vídně a na letiště Schwechat, z Hevlína jezdí jen zvláštní vlaky a krátí se i pravidelný provoz z Hrušovan nad Jevišovkou.

Po dlouhých letech postupného útlumu svitlo na lepší časy, když byl v rámci přeshraničního programu Interreg podpořen projekt TRANSREGIO na obnovu trati, který aktuálně zpracovává brněnské Centrum dopravního výzkumu. Projekt posuzuje obnovu mezistátního traťového úseku Hevlín-Laa an der Thaya v kontextu celé trati (Brno)-Střelice-Hrušovany nad Jevišovkou-Hevlín-Laa-Wolkersdorf-Vídeň. Projekt pravidelně konzultují s konsorciem AFSAG Brno-Znojmo, které pro SŽDC zpracovává optimalizaci spojení z Brna do Znojma. Tři z pěti variant počítají se zachováním stávající trati přes Moravský Krumlov a Hrušovany nad Jevišovkou a jejími úpravami pro rychlejší a plynulejší provoz. Na to jsme se ostatně v podané námitce odkázali.

Trasa přes Moravský Krumlov má potenciál

Pavel Skládaný z CDV k tomu uvádí, že na základě posouzení padá klišé o pomalé a jinak nevhodné trati, když jen při rekonstrukci ve stávající stopě lze dosáhnout cestovní doby spěšného vlaku z Brna do Hrušovan nad Jevišovkou za 45 minut, Hevlína 50 minut a Laa an der Thaya 53 minut.

Rozvoj trati podporují starostové obcí a měst podél trati. Starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina změnu postoje kraje a Správy železnic vítá. Dlouhodobě usiluje o zlepšení kvality veřejné dopravy nejen pro zdejší obyvatele. Obnova trati přispěje k rozvoji regionu jak z hlediska ekonomického, tak demografického. “Jsem rád, že padla varianta obslužnosti Znojma přes Břeclav a podporuji obnovení alternativního, a přitom logisticky nezbytného, spojení z Brna na Vídeň přes Moravský Krumlov a Hrušovany nad Jevišovkou,” dodává Třetina.

Přečtěte si  Počasí Dukovanské elektrárně přeje. Díky příznivým teplotám pracuje na maximální výkon

Zkapacitnění některých úseků rovněž pomůže při přesunu nákladní dopravy na železnici, čímž se zmenší stávající negativní dopad nejen na obce a jejich obyvatele, ale i měnící se klima. Alternativní trasa Brno-Vídeň uleví přetíženému břeclavskému uzlu. Její obnovu proto podporují i zdejší podniky, které jsou nuceny převážet obrovské náklady po místních silnicích nebo dlouhých objízdných trasách, a to nejen v době řepné kampaně.

Jižní Morava sází na vlaky

Jan Vitula, náměstek hejtmana JMK a starosta Židlochovic, železniční dopravu podporuje dlouhodobě: „Vlak je v současnosti nejudržitelnějším dopravním prostředkem. Osobně jsem moc rád, že se nám podařilo obnovit spojení do Židlochovic a jsem přesvědčen, že i pro oblast Hrušovanska je posílení železniční dopravy, obnova přeshraničního spojení a celková optimalizace trasy ze Znojma do Brna naprosto klíčová pro rozvoj tohoto území a lepší kvalitu života zdejších obyvatel.

O nákupu 37 elektrických vlaků za 6,65 miliardy korun jsme psali v článku: Na jihu Moravy budou jezdit vlaky v kombinaci bílé a magenty

Podpoře železnice nahrává změna perspektivy v celé Evropské unii, spojená s tím, jak čelit klimatické změně. Evropský zelený úděl počítá s posílením udržitelné bezemisní dopravy, z čehož železnice vychází nejlépe. Ostatně např. v Německu se v současné době zvažuje obnova stovky opuštěných tratí.

Autor: Tomáš I. Fénix Foto: autor a JMK

Doporučujeme

1 Comment

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*