Na jihu Moravy vznikne nový lužní les, bude součástí revitalizace záplavového území Dyje

Baštýnský potok revitalizace_2
Území budoucího lužního lesa u Baštýnského potoku.

Mezi obcemi Novosedly a Jevišovka ležícími nedaleko Mikulova do roka vznikne nový lužní les. Bude součástí probíhající revitalizace Baštýnského potoka. Projekt spočívá v revitalizaci záplavového území řeky Dyje, respektive Baštýnského potoka na katastrálním území obce Novosedly. Úpravu provádí státní podnik Povodí Moravy.

Revitalizace Baštýnského potoka se spojí s lokálním zalesněním

Cílem projektu je obnovení přirozeného vodního režimu lokality nivy mezi Baštýnským potokem, železniční tratí a řekou Dyjí, součástí je i zalesnění části tohoto území. V rámci úpravy dojde k revitalizaci Baštýnského potoka v úseku po železniční trať, zrušení levobřežní hráze a rozvlnění toku do zalesněné části nivy.

Odstraníme levobřežní hráz tak, aby se voda mohla rozlévat. Nicméně takto by to byl pouze suchý poldr, a to my nechceme. V lokalitě vysázíme skladbou bohatý lužní les, v kterém budou růst desítky různých druhů stromů včetně ovocných. Během prací dojde k nejen k revitalizaci vlastního Baštýnského potoka, ale také vybudujeme mokřad s tůní,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Úprava pomůže i proti povodním

Mimo významné zlepšení hydromorfologie toku a nivy mají navrhovaná opatření pozitivní vliv také na protipovodňovou ochranu, dojde zde ke snížení výšky hladiny v celém rozsahu povodňových průtoků. Plánovaná opatření tak budou mít vliv na zlepšení vodního režimu v širším zájmovém území – dojde ke zlepšení retence vody, tlumivým rozlivům povodní mimo zastavěná území a oddálení kulminace povodňové vlny. Výsadba lesního porostu bude provedena pouze mimo ochranné pásmo inženýrských sítí. Zde bude provedeno osetí trvalým travním porostem.

Vodohospodáři ozdravují krajinu, chystají řadu dalších projektů

Vodohospodáři tak pokračují v programu ozdravování krajiny. Ten spočívá v revitalizaci vodních toků, přípravě přírodě blízkých protipovodňových opatření a zajišťování migrace vodních živočichů. Smyslem programu je návrat vody do krajiny, zlepšení hydromorfologie vodních toků, umožnění přirozených rozlivů vody v krajině, migrace vodních živočichů a jejich soužití s člověkem.

Podobné projekty dělá Povodí Moravy napříč celým územím Moravy. „Z významných akcí bych vyjmenoval určitě dokončené napojení odstavených ramen řeky Dyje. Těsně před zahájením je rozvolnění řeky Bečvy v lokalitě u Černotína. Dokončeným projektem v letošním roce je například renaturace řeky Moravy nad Olomoucí u Štěpánova,“ vyjmenovává Gargulák. 

Práce mezi Novosedly a Jevišovkou by měly skončit na začátku zimy letošního roku. Revitalizace Baštýnského potoka vyjde na 18,4 mil.

Přečtěte si  Dynamický vývoj řeky takřka v přímém přenosu: Morava u Litovle změnila svůj tok

Zdroj a foto: Povodí Moravy

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*