Na Moravě klesají hladiny řek, sněhu je málo. Připravte se na sucho, varují vodohospodáři

Letošní zima zatím věští sucho. Vodohospodářům dělají starosti zejména nízké zásoby vody ve sněhové pokrývce. Ta na většině Moravy nedosahuje ani poloviny průměrných lednových hodnot. Kvůli nedostatku srážek jsou také nízké průtoky v řekách.

Na většině vodních toků v povodí Moravy jsou hladiny na podprůměrných hodnotách. Průtoky v řekách se pohybují v rozmezí od 20 do 60 % průměrných lednových hodnot. Závěrovým profilem ve Strážnici protéká největší moravskou řekou Moravou pouhých 43 % lednového normálu. Poklesy hladin na některých tocích v povodí střední a dolní Moravy v uplynulém týdnu dosahovaly až 20 cm.

Obecně platí, že toky v podzimních a zimních měsících mají nejnižší vodnost z celého roku. Současná situace je ještě umocněna nedostatkem srážek, který zaznamenáváme prakticky od září. Ani teď v průběhu zimy to zatím nevypadá dobře, zásoby vody ve sněhu jsou nízké,” uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák s tím, že sníh je přitom velmi důležitý nejen pro doplnění vody v řekách, ale i pro doplnění zásob podzemní vody.

Lépe je na tom dílčí povodí Dyje díky zásobám vody ve sněhové pokrývce na českomoravské vrchovině. I zde se však průtoky pohybují okolo poloviny průměrných lednových hodnot. V Dyji na přítoku do vodní nádrže Vranov protéká 50 % dlouhodobého měsíčního průtoku, stejně je na tom Jihlava v Ivančicích a Rokytná v Moravském Krumlově. Svratkou protéká ve Veverské Bítýšce 57 % a Svitavou v Bílovicích nad Svitavou 54 % lednového normálu. 

Naopak v dílčím povodí Moravy se vyskytují nižší vodnosti. Sněhová pokrývka je oproti dlouhodobému průměru na střední Moravě poloviční, ve východní části Moravy třetinová a na jižní Moravě dokonce dosahuje pouze čtvrtiny dlouhodobého průměru. Moravou v Olomouci a Kroměříži protéká 45 % dlouhodobého měsíčního průtoku. Oskava v Uničově je na 27 %, Romže ve Stražisku na 21 %, Bečva v Dluhonicích na 30 %, Dřevnice ve Zlíně na 27 %, Olšava v Uherském Brodě na 22 % normálu. Kyjovka, Jevíčka a Bystřička klesly na hranici sucha.

Proti nízkých průtokům pomáhají přehrady

Podobný průběh zimy je podle vodohospodářů náročný, neboť vodohospodářská soustava musí reagovat na oba hydrologické extrémy. Sněžení a oteplení je stále reálné, proto musí ponechat v přehradách dostatek místa pro extrémní přítoky do nádrží. Na druhou stranu využívají akumulace vody pro případné sucho, které při pokračování současné hydrologické situace hrozí.

Přečtěte si  Výstava i instalace památeční lavičky připomenou v Přerově nedožité 80. narozeniny zpěváka Pavla Nováka

Nízké průtoky jsou vždy nežádoucím jevem. Záleží na tom, v jaké míře se projevují a zda vodním tokem teče alespoň takzvaný minimální zůstatkový průtok, který zajišťuje dostatečné podmínky pro život vodních živočichů a současně ředí člověkem produkované odpadní vody, vysvětlil Gargulák.

“V současnosti vodní toky  a přehrady plní svoje funkce a minimální zůstatkové průtoky jsou dodržené. Situaci ale sledujeme i ve vztahu k druhému hydrologickému extrému – povodním,“ doplnil ředitel Povodí Moravy.

Moravští vodohospodáři v současnosti realizují nebo připravují řadu projektů za miliony korun, které mají za cíl posílit vodní zdroje v suchem nejvíce postižených oblastech. “Mezi nejvýznamnější patří výstavba vodní nádrže Vlachovice na východní Moravě či rekonstrukce přivaděčů do vodárenské nádrže Hubenov na západě Moravy.

Mezi projekty patří také obnovení zásobního prostoru novomlýnských nádrží na kolaudovanou úroveň 170,35 m n. m. „Zvýšení objemu zadržené vody v novomlýnských nádržích o 9 mil m³ se ukazuje s ohledem na hrozící další suché jarní období jako nezbytný a správný krok,“ dodal Gargulák.

Společně s tím provádí Povodí Moravy optimalizace manipulačních řádů velkých vodních nádrží tak, aby mohly poskytovat dostatek vody i v obdobích dlouhotrvajícího sucha. Současně s opatřeními na vodních nádržích realizují moravští vodohospodáři také rozsáhlá přírodě blízká opatření na vodních tocích, která přispívají zadržení vody v krajině.

Zdroj a foto: Povodí Moravy

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*