Na řece Moravě u Starého Města vzniklo nové přístaviště pro veřejnost

Podnik Povodí Moravy dokončil stavbu zcela nového přístaviště pro veřejnost u Starého Města. Slavnostní přestřihnutí pásky proběhne ve středu 4. 8. v 10:00 za přítomnosti generálního ředitele Povodí Moravy, s. p. Václava Garguláka, hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše a místostarosty Starého Města Martina Zábranského.

Nové přístaviště vytvoří dostatečně kapacitní a technicky vybavené zázemí pro kotvení, které rekreačním plavidlům zajistí možnost pro krátkodobé až střednědobé stání a současně poslouží jako čekací stání před vplutím do plavební komory. Stavba za 10 mil. Kč odstartovala v listopadu 2020. V současnosti Povodí Moravy, s. p. čeká na vydání kolaudačního souhlasu, ihned poté začne přístaviště sloužit veřejnosti. 

Nad plavební komorou vzniklo přístavní molo, na které navazuje horní rejda plavební komory. Horní rejda prošla kompletní modernizací. Součástí je také nové plavební značení a osvětlení. Na přístaviště vede chodník, který umožní bezbariérový přístup. „Nové přístaviště bude zajišťovat vyšší komfort i bezpečnost návštěvníků Baťova kanálu. Přístaviště včetně horní rejdy plavební komory je dlouhé 120 metrů a vede v 5 výškových úrovních. První část horní rejdy v délce 45 metrů bude sloužit jako prostor pro výjezd plavidel z plavební komory, dále pokračuje prostorem čekacího stání s úvaznými prvky v délce 30 metrů. Přístaviště navazuje na čekací stání horní rejdy a vede ve třech výškových úrovních po přibližně 13 metrech,“ popisuje podobu nového přístaviště generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. 

Zhlaví prostoru čekacího stání a prostoru pro výjezd plavidel je vybaveno dubovými deskami, aby nedocházelo k poškození plavidel např. v případě nedobrždění. Na zhlaví jsou umístěna pacholata a rohatinky umožňující vyvazování plavidel.

Autor: red Zdroj a foto: Povodí Moravy s. p.

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*