Nová přírodní rezervace na severozápadě Moravy chrání významné mokřiny

Mokřiny pod Křížovou horou, tak se jmenuje nová přírodní rezervace na samém okraji severozápadu Moravy.

Na samém okraji severozápadní části Moravy byla vyhlášena nová přírodní rezervace. Její vznik má podpořit ochranu významného zamokřeného lučního komplexu. Informaci uvedla Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky.

Významný luční komplex chrání nová přírodní rezervace

Mokřiny pod Křížovou horou, tak se jmenuje nově vyhlášená přírodní rezervace. Zvláště chráněné území o celkové výměře 22,64 ha se nachází na severozápadě Moravy, nedaleko hranic Čech a Moravy, mezi vrcholy Luzný a Křížová hora východně od obce Červená Voda v lokalitě s místním názvem „Na Mokrém“, na hranicích katastrálních území Šanov u Červené Vody, Moravský Karlov a Bílá Voda.

Lokalita je podle ochranářů součástí velkého lučního komplexu. Jedná se o údolí s biotopy v různém stupni zamokření s pramenící drobnou vodotečí, která ústí do rozsáhlého mokřadu. Bezlesí je v místech rašelinných luk doplněno ojedinělými porosty vrb v jižní polovině území, sušší olšinou a vzrostlými nálety dřevin.

V přírodní rezervaci se vyskytuje celá řada zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Z orchidejí je to například prstnatec májový, který zde roste ve velkých počtech. Faunu zastupuje mimo jiné silně ohrožená vážka jasnoskvrnná, která je zároveň evropsky významným druhem.

V současnosti probíhá značení nové přírodní rezervace.

Zdroj a foto: AOPK ČR

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*